Bakercysta – svullnad i knävecket

Skriv ut (ca 2 sidor)

En Bakercysta är en svullnad i knävecket. Den bildas när den slemsäck som sitter på baksidan av knät innehåller mer vätska än vanligt. Oftast försvinner cystan av sig själv men ibland behövs behandling.

Skriv ut

En Bakercysta hos vuxna beror vanligtvis på överbelastning av knät i kombination med problem i knäleden. Det kan till exempel vara artros, ledinflammation eller en meniskskada.

Barn kan ibland få Bakercystor. Det är oklart varför cystorna bildas, men de brukar inte ge några större besvär och de minskar eller försvinner av sig själv när barnet blir större.

Läs mer om knäbesvär hos barn och tonåringar.

Illustration som visar en knäled med och en utan Bakercysta.

Bilden till vänster visar hur en knäled utan Bakercysta kan se ut. Bilden till höger visar hur en knäled med Bakercysta kan se ut. Här ser man hur slemsäcken på baksidan av knät är fylld med extra mycket vätska.

Symtom

Symtom

Knävecket blir svullet om du får en Bakercysta. Svullnaden kan vara alltifrån liten som en hasselnöt till stor som en tennisboll. Det gör inte alltid ont, men om Bakercystan är stor kan det kännas spänt och vara svårare att böja knäleden.

Det kan hända att cystan spricker men det är ovanligt. Då brukar det göra ont och du får en blödning inuti vaden som blir öm, svullen och varm.

Fäll ihop

När och var ska jag söka vård?

När och var ska jag söka vård?

Du bör kontakta en vårdcentral om du har en svullnad på baksidan av knät som gör ont och inte försvinner på två veckor.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Här kan du hitta vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Bakercystor kan försvinna av sig själv, men om du har artros i knäleden finns det risk för att cystorna kommer tillbaka.

Barn med Bakercysta brukar inte behöva någon behandling eftersom svullnaden minskar eller försvinner av sig själv med tiden. Vuxna med Bakercystor som inte gör ont behöver inte heller någon behandling. Om din Bakercysta beror på ett problem i knäleden får du behandling mot det.

Om du får en blödning läker den av sig själv, även om det kan ta flera veckor. Har du mycket ont kan du ta receptfria smärtstillande läkemedel.

Har du svåra besvär kan Bakercystan behöva opereras bort.

Fäll ihop

Påverka och delta i din vård

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-03-12
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge