Kostnader och ersättningar

Så här kan du betala för din vård i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Du kan betala för ditt besök hos oss på Region Blekinge på olika sätt. Vi ser helst att du betalar med e-faktura eller betalkort.

Öppenvård

I öppenvården kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura utan fakturaavgift eller betalkort. Öppenvård är all vård där du inte blir inlagd, exempelvis ett besök på vårdcentralen. 

Folktandvård

Som ett led i det fortsatta miljöarbetet vill Folktandvården Blekinge minska användandet av kontanter inom tandvården. Våra  verksamheter är därför kontantfria, vilket innebär att vi helst ser att du betalar med betal- eller kreditkort. Du som inte vill eller kan betala med kort får en faktura utan fakturaavgift. Om du ändå vill betala med kontanter kan du göra det på närliggande vårdcentral samt centralkassan på Blekingesjukhuset i Karlskrona eller Karlshamn.

Vård som du bara kan betala för via faktura

Slutenvården, akutmottagningen och röntgenmottagningen har faktura som enda betalningsmetod. Du kan få fakturan som e-faktura eller pappersfaktura. Fakturan har ingen fakturaavgift. 

Fakturapåminnelse

Om du inte betalar din faktura i tid får du en påminnelse. Påminnelsen kommer tio dagar efter fakturans utgångsdatum. Påminnelseavgiften är 60 kronor. 

Till toppen av sidan