VACCINATIONER

Vaccination mot TBE

Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på många håll i Sverige, främst i södra delen. Vaccination rekommenderas om du ska vistas i riskområden.

En person får en vaccination
Du som är vuxen får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

Risken för TBE-smitta är även stor i andra delar av världen, till exempel Åland, vissa områden i centrala och östra Europa samt Ryssland.

När ska jag vaccinera mig?

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren.

Vaccination mot TBE bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen för att du ska få ett fullgott skydd. Men även om skyddet inte är fullgott efter första sprutan har du ändå ett visst skydd. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera dig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Du som är vuxen får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen. 

Tidigare rekommenderades en extra dos till vuxna som började sin grundvaccinering när de hade fyllt 60 år. Oavsett ålder gällde detta även vuxna med nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom. Antalet rapporterade fall av TBE har ökat under senare år, och åldersgränsen för en extra dos har sänkts från 60 år till 50 år.

Den nya rekommendationen är alltså att du som har fyllt 50 år när du börjar din grundvaccinering får en extra dos.

Du som är yngre än 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.

Du får vanligtvis tre doser det första året:

 • Dos ett. 
 • Dos två, en-tre månader efter dos ett.
 • Dos tre, fem-tolv månader efter dos två.

Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fyra, tre år efter dos tre.

Därefter rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Du som har fyllt 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.

Du får vanligtvis fyra doser det första året:

 •  Dos ett.
 •  Dos två, en-tre månader efter dos ett.
 •  Dos tre, två månader efter dos två.
 •  Dos fyra, fem-tolv månader efter dos tre.

Efter dos fyra är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fem, tre år efter dos fyra.

Därefter rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Tidigare rekommenderades påfyllnadsdoser med tre till fem års intervall. Men all erfarenhet visar att det räcker med en påfyllnadsdos vart femte år. 

Du som inte har fått en extrados första året kan istället få en extrados minst två månader efter ordinarie tidsintervall för nästa dos.

Om du har glömt att vaccinera dig

Du som har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat, behöver inte börja om från början. Du får då en dos och därefter följer du vaccinationsschemat som vanligt.

Graviditet och amning

All erfarenhet visar att du kan vaccinera dig både när du är gravid och när du ammar.

Vaccination från ett års ålder

Barn som är äldre än ett år kan vaccineras mot TBE med samma intervall som vuxna.

Barn upp till drygt ett år får oftast sprutan med vaccin på lårets framsida. Är barnet över två år får hen sprutan på överarmens utsida.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan kännas lite ömt.

En del personer kan även få ont i huvudet och må illa. Vissa kan känna en allmän sjukdomskänsla, trötthet eller muskel- och ledvärk. En del personer kan också kräkas, men det är ovanligt. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Blekinge

Vaccination mot TBE i Blekinge

Smittskyddsläkaren i Blekinge rekommenderar boende, sommargäster eller andra som har regelbunden och nära kontakt med naturen på Aspö och på Ryssberget att skydda sig mot fästingbett. Så kallat barriärskydd minskar risken att få någon av de fästingburna sjukdomarna.

Vaccination mot TBE skyddar bara mot denna infektion, inte mot borrelia. I Blekinge diagnosticeras årligen flera hundra fall av borrelia men i genomsnitt endast ett fall av TBE. På grund av den låga förekomsten av TBE rekommenderar smittskyddsläkaren inte en storskalig vaccination i Blekinge. Det finns ingen anledning att snabbvaccinera sig i Blekinge.

Risker i Blekinge

TBE är en virussjukdom som kan ge hjärninflammation och ibland följdtillstånd med olika symtom. Sjukdomen förekommer framför allt på ostkusten och kring de stora sjöarna. Den smittar via fästingar, samma sorts fästingar som kan ha borrelia.

Det finns ett vaccin men ingen behandling för TBE. För borrelia finns inget vaccin men väl behandling. I Blekinge har fram till 2016 registrerats 0 till 3 fall/år. Under 2017 nio fall. De huvudsakliga riskområdena är Aspö och Ryssberget. Personer som bor där, har sommarstuga eller mer eller mindre frekvent rör sig där på friluftsvis rekommenderas vaccin eller åtminstone barriärskydd. 

Vi har även sett att personer som söker vård för misstänkt borrelia i relativt hög utsträckning har antikroppar mot TBE. Därför är det bra om du som ofta blir biten av fästingar överväger att vaccinera dig mot TBE, oavsett bostadsort i länet.

Barriärskydd

Eftersom det ibland uppstår vaccinbrist, och för personer som inte tycker att de behöver vaccinera sig kan barriärskydd vara ett alternativ. Mot borrelia och tre andra svenska fästinginfektioner finns dessutom inget annat skydd än barriärskydd. Om du rör dig i fästingmarker bör du istället tänka på detta:

 • Använd stövlar och långbyxor. Om du har skor så stoppa ner byxbenen i strumporna. Myggstift kan eventuellt hjälpa. 
 • Låt din skjorta vara nedstoppad innanför byxlinningen.
 • Använd ljusa kläder, fästingar syns bäst på sådana.
 • Inspektera gärna kläderna regelbundet och borsta bort fästingar.
 • Inspektera efter vistelse i fästingområde kroppsytornas speciellt mjuka och håriga områden. Det är lättast och roligast om man är två.
 • Barn inspekteras speciellt på huvudet, vid öronen och i hårfästet.

Vaccin

Det finns två vacciner; Encepur, och FSME vilka är helt utbytbara. Om man börjat sin vaccination med det ena går det bra att fortsätta med det andra. Efter grundvaccinationen ges första påfyllnad efter 3 år och sedan vart 5:e år. 

I Blekinge rekommederas inte snabbvaccination

Det förekommer att personer insjuknat trots att de vaccinerats. Det gäller främst äldre, personer som snabbvaccinerats eller som inte tagit påfyllnadsdoser. Det finns ingen anledning att snabbvaccinera sig i Blekinge. Risken för infektion är liten och ska man vaccinera sig är det bättre att se till det långsiktiga skyddet än till en snabb effekt.

Vaccination av äldre (över 50 år)

Personer som fyllt 50 år när vaccinationen påbörjas når inte alltid samma skydd som yngre personer och därför behöver vi ge en extrados vid grundvaccinationen. Sedan behöver du påfyllnad efter tre år och därefter vart femte år. Det är viktigt att du får påfyllnadsdoserna innan fästingsäsongen det aktuella året.

Mer information

Stockholms skärgård är det stora riskområdet i Sverige. Därför har Smittskyddsläkaren i Stockholm en mer omfattande information om vad som gäller där.

Till toppen av sidan