Vaccinationer

Vaccination mot TBE

TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Du bör vaccinera dig mot TBE om du ska vistas i områden där TBE-viruset finns.

spruta i överarmen
Äldre barn och vuxna får sprutan på utsidan av överarmen.

I Sverige finns TBE framför allt i södra och mellersta Sverige. Utomlands finns viruset i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccinera dig mot TBE om du bor eller vistas mycket i ett riskområde. Barn kan bli vaccinerade mot TBE från ett års ålder.

Vaccinera dig i god tid innan fästingsäsongen

Säsongen för fästingar varar från tidigast mars till senast november, men de flesta blir smittade av TBE under sommaren. För att få ett tillräckligt skydd bör du vaccinera dig i god tid innan fästingsäsongen.

Du får ett vaccinationskort första gången du vaccinerar dig. Där framgår det när det är dags för din nästa dos.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot TBE. Här kan du hitta vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.

Barn upp till drygt ett år får oftast sprutan med vaccin på lårets framsida.

Äldre barn och vuxna får sprutan på utsidan av överarmen.

Så många doser behöver du

Du som inte har vaccinerat dig mot TBE förut börjar med tre eller fyra doser under det första året. Hur många doser du ska börja med beror på följande:

 • Om du är äldre eller yngre än femtio år.
 • Om du har nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller behandling.

Du som är yngre än femtio år

Du får vanligtvis tre doser under det första året. För att få ett bra skydd rekommenderas att du vaccineras enligt följande schema:

 • Första dosen.
 • Andra dosen, en månad efter första dosen.
 • Tredje dosen, fem till tolv månader efter andra dosen.
 • Fjärde dosen, tre år efter den tredje dosen.

Du rekommenderas därefter att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att behålla skyddet mot TBE.

Det här schemat gäller även för barn som har fyllt ett år.

Du som har fyllt 50 år

Du får vanligtvis fyra doser det första året. Så här brukar vaccinationsschemat ut:

 • Första dosen.
 • Andra dosen, en månad efter första dosen.
 • Tredje dosen, två månader efter den andra dosen.
 • Fjärde dosen, fem till tolv månader efter den tredje dosen.
 • Femte dosen, tre år efter den fjärde dosen.

Du rekommenderas därefter att ta en påfyllnadsdos vart femte år för att behålla skyddet mot TBE.

Du som har nedsatt immunförsvar

Du som har en sjukdom som orsakar nedsatt immunförsvar kan behöva ta en extra dos. Du kan då behöva följa samma vaccinationsschema som personer som har fyllt femtio år, även om du är yngre.

Snabbschema 

Ibland kan de tre första doserna ges med kortare tid mellan. Det kan till exempel vara om du inte annars hinner få ett bra skydd innan fästingsäsongen.

Du som inte har fått en extrados

Tidigare rekommenderades personer över femtio år att ta tre doser det första året. Nu rekommenderas fyra doser under det första året.

Du som är över femtio år och enbart fick tre doser vaccin under det första året kan behöva komplettera skyddet. Du kan prata med personalen på mottagningen där du vaccinerar dig för att få mer information och råd.

Om du har glömt att vaccinera dig

Du som har glömt att ta en dos behöver inte börja om från början med vaccinationen, även om det har gått längre tid än rekommenderat. Du får en dos och följer därefter vaccinationsschemat som vanligt.

Graviditet och amning

Det har inte gjorts några tester av TBE-vaccin på personer som är gravida eller ammar. Däremot har vaccinet använts av många som är gravida eller ammar, och det finns ingenting som tyder på att vaccinet skulle skada barnet.

Läs mer här om vaccin mot TBE under graviditet.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan kännas lite ömt. Barn kan få feber.

En del personer kan få fler biverkningar, som till exempel:

 • huvudvärk
 • illamående och kräkningar
 • trötthet
 • muskel- och ledvärk.

Besvären brukar gå över inom några dagar.

Blekinge

Vaccination mot TBE i Blekinge

Smittskyddsläkaren i Blekinge rekommenderar boende, sommargäster eller andra som har regelbunden och nära kontakt med naturen på Aspö och på Ryssberget att skydda sig mot fästingbett. Så kallat barriärskydd minskar risken att få någon av de fästingburna sjukdomarna.

Vaccination mot TBE skyddar bara mot denna infektion, inte mot borrelia. I Blekinge diagnosticeras årligen flera hundra fall av borrelia men i genomsnitt endast ett fall av TBE. På grund av den låga förekomsten av TBE rekommenderar smittskyddsläkaren inte en storskalig vaccination i Blekinge. Det finns ingen anledning att snabbvaccinera sig i Blekinge.

Risker i Blekinge

TBE är en virussjukdom som kan ge hjärninflammation och ibland följdtillstånd med olika symtom. Sjukdomen förekommer framför allt på ostkusten och kring de stora sjöarna. Den smittar via fästingar, samma sorts fästingar som kan ha borrelia.

Det finns ett vaccin men ingen behandling för TBE. För borrelia finns inget vaccin men väl behandling. I Blekinge har fram till 2016 registrerats 0 till 3 fall/år. Under 2017 nio fall. De huvudsakliga riskområdena är Aspö och Ryssberget. Personer som bor där, har sommarstuga eller mer eller mindre frekvent rör sig där på friluftsvis rekommenderas vaccin eller åtminstone barriärskydd. 

Vi har även sett att personer som söker vård för misstänkt borrelia i relativt hög utsträckning har antikroppar mot TBE. Därför är det bra om du som ofta blir biten av fästingar överväger att vaccinera dig mot TBE, oavsett bostadsort i länet.

Barriärskydd

Eftersom det ibland uppstår vaccinbrist, och för personer som inte tycker att de behöver vaccinera sig kan barriärskydd vara ett alternativ. Mot borrelia och tre andra svenska fästinginfektioner finns dessutom inget annat skydd än barriärskydd. Om du rör dig i fästingmarker bör du istället tänka på detta:

 • Använd stövlar och långbyxor. Om du har skor så stoppa ner byxbenen i strumporna. Myggstift kan eventuellt hjälpa. 
 • Låt din skjorta vara nedstoppad innanför byxlinningen.
 • Använd ljusa kläder, fästingar syns bäst på sådana.
 • Inspektera gärna kläderna regelbundet och borsta bort fästingar.
 • Inspektera efter vistelse i fästingområde kroppsytornas speciellt mjuka och håriga områden. Det är lättast och roligast om man är två.
 • Barn inspekteras speciellt på huvudet, vid öronen och i hårfästet.

Vaccin

Det finns två vacciner; Encepur, och FSME vilka är helt utbytbara. Om man börjat sin vaccination med det ena går det bra att fortsätta med det andra. Efter grundvaccinationen ges första påfyllnad efter 3 år och sedan vart 5:e år. 

I Blekinge rekommederas inte snabbvaccination

Det förekommer att personer insjuknat trots att de vaccinerats. Det gäller främst äldre, personer som snabbvaccinerats eller som inte tagit påfyllnadsdoser. Det finns ingen anledning att snabbvaccinera sig i Blekinge. Risken för infektion är liten och ska man vaccinera sig är det bättre att se till det långsiktiga skyddet än till en snabb effekt.

Vaccination av äldre (över 50 år)

Personer som fyllt 50 år när vaccinationen påbörjas når inte alltid samma skydd som yngre personer och därför behöver vi ge en extrados vid grundvaccinationen. Sedan behöver du påfyllnad efter tre år och därefter vart femte år. Det är viktigt att du får påfyllnadsdoserna innan fästingsäsongen det aktuella året.

Mer information

Stockholms skärgård är det stora riskområdet i Sverige. Därför har Smittskyddsläkaren i Stockholm en mer omfattande information om vad som gäller där.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Till toppen av sidan