Senast reviderad 2017-04-07

Min son har konstiga ljud för sig när han läser. Vad kan det bero på och hur kan man hjälpa honom?

Fråga

Min son har "ljud" för sig då han ska sitta tyst och till exempel läsa, skriva och se på tv.
Han är oftast inte medveten att han låter, man säger åt honom men efter en stund börjar det igen.
Han typ "kluckar" och "låter", det är samma ljud om och om igen. Ibland så mumlar han och typ småpratar obegripligt med sig själv.

Det har blivit ett problem i skolan och han stör de andra. Vad kan det vara och hur kan man hjälpa honom?

Svar

Det du beskriver brukar kallas för tics. Det kan vara ljud eller rörelser som man har svårt att hålla tillbaka. Tics är vanligast hos barn i skolåldern och går för det mesta tillbaka av sig själv om man inte gör så stor affär av det. Det brukar märkas mer när man spänner sig, till exempel när man koncentrerar sig på en text.

Ibland kan tics vara ett symtom vid andra tillstånd varav Tourettes syndrom är det vanligaste. Vid Tourettes syndrom är det vanligt att barnet också har svårt att koncentrera sig, är överaktiva och impulsiva. De kan också ha svårigheter som kan kopplas till tvångssyndrom, så kallad OCD.

Om något av det jag nämnt stämmer in på din son råder jag dig att prata med skolpersonalen om detta. Till exempel kan skolsköterskan vara bra att rådgöra med.

Vad som än är orsaken till att han låter, så tror jag han är mest hjälpt av att inte bli påmind om det. Det kan naturligtvis bli ett störande moment för övriga elever. En lösning på det kan vara att låta din som jobba mer enskilt om det är vid speciella situationer det här uppstår. Rörelse brukar också vara ett bra sätt att lätta på spänningar.

Ingrid Andersson, Sjuksköterska