Sök vård på rätt mottagning

Skriv ut (ca 7 sidor)

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Om du vet mer om vilka olika mottagningar som finns blir det lättare för dig att söka vård där du får bäst hjälp. Den här texten beskriver olika slags vårdmottagningar. Den beskriver också vilken mottagning som passar bäst beroende på vad du har för besvär eller behov.

Skriv ut

Blekinge

Så här söker du vård i Blekinge

1177 Vårdguiden

Många gånger räcker det med ett gott råd! På webbplatsen1177.se finns information om vad du kan göra själv för att må bättre och snabbare bli frisk. Där kan du också hitta alla kontaktuppgifter till vården. När du ringer 1177 får du råd av en sjuksköterska om vad du kan göra själv och vart du ska vända dig om du behöver vård. Numret fungerar i hela landet – dygnet runt, alla årets dagar.

Tips! Spara 1177.se som ett bokmärke i webbläsaren och numret 1177 i din telefon.

Vårdcentralen

Vänd dig till vårdcentralen i första hand! Där får du hjälp när du har skadat dig eller inte mår bra. Personalen på vårdcentralen har erfarenhet och kunskap om de flesta skador och sjukdomar. Om det behövs får du komma till sjukhuset. När vårdcentralen är stängd kan du söka vård på länets två kvälls- och helgöppna jourcentraler genom att ringa 1177 Vårdguiden på telefon.

Tips! Här på 1177.se hittar du kontaktuppgifter till alla vårdcentraler

Akutmottagningen

Vänd dig till akutmottagningen om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka.
På akutmottagningen får du hjälp om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka. Patienter med störst behov av vård tas alltid om hand först. I Blekinge finns det en akutmottagning på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Den är öppen dygnet runt. 

Tips! Nödnumret 112 finns om du själv eller någon i din närhet omedelbart behöver akutsjukvård.

Vilka mottagningar som finns och vad de kallas kan vara olika på olika ställen i landet. I tjänsten Hitta vård finns kontaktuppgifter till vårdmottagningar i hela landet.

Ibland behöver du inte söka vård

Ibland behöver du inte söka vård

Det är inte alla sjukdomar och besvär som kräver sjukvård. Ibland kan du behandla dig själv hemma. Här på 1177.se kan du söka och läsa mer om många sjukdomar och symtom och vad du kan göra själv.

Fäll ihop

Du kan alltid ringa 1177

Du kan alltid ringa 1177

Om du är osäker på var och när du ska söka vård, ring telefonnummer 1177. Då hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär. Du kan också få rådgivning och information om var du ska söka hjälp.

Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt.

Fäll ihop

Vårdcentralen

Vårdcentralen

En vårdcentral kallas ibland husläkarmottagning, familjeläkarmottagning, hälsocentral, hälsovårdscentral, distriktsläkarmottagning eller liknande.

Det är nästan alltid på vårdcentralen du ska söka vård när du är sjuk eller har något besvär. Ofta har vårdcentralen en egen sjukvårdsrådgivning som du kan ringa till.

På vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med:

 • Akuta sjukdomar, skador och besvär.
 • Kontroll av kroniska sjukdomar.
 • Fysioterapi och rehabilitering.

På vårdcentralen kan du även få hjälp med att förebygga sjukdom. Du kan till exempel få hjälp med:

 • Vaccinationer.
 • Hälsokontroller.
 • Kostrådgivning och hjälp med att gå ner i vikt.
 • Fysisk aktivitet på recept.
 • Att sluta röka eller dricka alkohol.

Om det behövs får du en remiss till en specialistmottagning.

Öppettider och kontakt

En vårdcentral har öppet på dagtid under vardagar. Om det är bråttom kan du söka direkt, till exempel om du har ett sår som blöder. Annars är det oftast bäst att ringa först.

Hos många vårdcentraler kan du boka tid genom att logga in. Ibland finns det en öppen mottagning vissa tider. Då kan du komma utan att boka tid.

Det brukar även gå att få rådgivning på telefon eller genom att logga in. I vissa fall kan vårdcentralen ordna med hembesök.

Här hittar du vårdcentraler.

Fäll ihop

Jouröppen mottagning

Jouröppen mottagning

En del vårdcentraler har en jouröppen mottagning för att ta emot akuta besvär även på kvällar, helger och i vissa fall nätter. Oftast måste du ringa först och boka tid. På en del håll i landet finns jourverksamheten på särskilda jourmottagningar, närakuter eller på sjukhusets akutmottagning.

Du söker till den jouröppna mottagningen om du har besvär som inte kan vänta. Gäller det livshotande tillstånd ska du istället åka till en akutmottagning på sjukhus eller ringa 112.

Här kan du söka efter jouröppna mottagningar.

Fäll ihop

Akutmottagning

Akutmottagning

Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom behöver du söka på en akutmottagning. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och den är alltid öppen, dygnet runt.

Ring 112

Ring telefonnummer 112 vid en nödsituation. Om det behövs kommer en ambulans som kör till akutmottagningen.

Att själv ta sig till akutmottagningen

Ibland kan det gå snabbare att själv ta sig till akutmottagningen. Alla sjukhus har tydlig skyltning till akutmottagningen.

När ska jag inte åka till akutmottagningen?

Åk inte till akutmottagningen med lättare besvär. Akutmottagningen måste prioritera allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor. Om du har lättare besvär får du oftast vänta länge. Du kan också bli hänvisad till en jourmottagning eller vårdcentral. Är du osäker på hur allvarligt ditt sjukdomstillstånd är, ring telefonnummer 1177 för att rådgöra med sjuksköterska.

Blekinge

Om man blir akut sjuk i skärgården

Ambulans redo för akut sjuktransport på Aspö.

Landstinget Blekinge har ansvaret för akuta sjuktransporter - såväl på land som i skärgården. På Aspö finns från och med den 1 april 2016 en helt ny organisation för akutsjukvård i form av ett sjukvårdsvärn. Sjukvårdsvärnet ska se till att den som blir akut sjuk snabbt får den vård som behövs tills dess att sjuktransport är på plats.

I Blekinges skärgård finns flera organisationer som har förmåga att utföra sjuktransporter. Vid behov av sjuktransporter i skärgården ställer SOS Alarm en förfrågan till sjöräddningscentralen i Göteborg som undersöker tillgängliga enheter i området. Sedan skickas den enhet som är bäst lämpad för uppdraget ut.

Vad händer när man ringer 112?

När man drabbats av en olycka eller sjukdom ska man i första hand vända sig till sin vårdcentral. Kontaktuppgifter till alla vårdcentraler i Blekinge finns på www.1177.se/Blekinge. Det går också bra att ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177 för att få råd. Vid akuta sjukdomar eller olycksfall ringer man 112. Då hamnar man hos SOS Alarm i Växjö, som tar hand om ärendet.

Det är viktigt att man som drabbad eller anhörig lyssnar och svarar på de frågor som ställs av SOS-operatören, till exempel namn, adress, telefonnummer och vad som inträffat. Operatören ställer frågorna för att man på snabbaste sätt ska få den hjälp som behövs. Samtidigt som operatören tar uppgifterna kontaktar en annan SOS-operatör den enhet som ska göra utryckningen. Frågorna stjäl alltså på inget sätt tid från larmet.

Beroende på vad som inträffat och vad som framkommit i utfrågningen bedömer SOS Alarm vilken prioritet ärendet ska ha och med vilken brådska transporten ska utföras.

Sjukvårdsvärnet

Sjukvårdsvärnet på Aspö består av legitimerade sjuksköterskor som erhållit delegeringar och specifik utbildning för att kunna genomföra ett första avancerat omhändertagande av patient till dess att ambulans eller helikopter anländer. Det finns en ambulansöverläkare som är medicinskt ansvarig för sjukvårdsvärnet, och beredskapssamordnaren på Landstinget Blekinge är ansvarig för gruppen. Sjukvårdsvärnet bygger på frivillighet. De blir enbart larmade av SOS Alarm och endast vid prio 1 händelser, det vill säga vid akuta, livshotande symptom. Både sjukvårdsvärn och räddningsvärn larmas för att tillsammans säkerställa att patienten får ett bra omhändertagande. 

Fäll ihop

Du väljer själv var du vill söka vård

Du väljer själv var du vill söka vård

Du kan själv välja mottagning för öppenvård. Öppenvård är all vård där du inte blir inlagd. Du kan alltså söka vård på vilken vårdcentral eller mottagning du vill i hela landet.

När du söker vård i ett annat landsting eller i en annan region är det dina medicinska behov som avgör när du får vård. Du ska få öppenvård på samma villkor som alla de som är folkbokförda i det landstinget. Du som kommer från ett annat landsting omfattas inte av vårdgarantin i det landsting du väljer.

Du får själv betala resor och uppehälle när du väljer vård i ett annat landsting.

När du behöver specialiserad öppenvård kan du ibland behöva remiss.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter

Fäll ihop

Barnmorskemottagning

Barnmorskemottagning

En barnmorskemottagning kan också kallas mödravårdscentral, MVC eller kvinnohälsovård. Där kan du få hjälp med till exempel:  

 • Rådgivning eller recept på preventivmedel.

 • Besök och kontroller under en graviditet.

 • Testning för olika könssjukdomar.

 • Gynekologisk cellprovtagning.

Mottagningen ligger ofta vid eller i närheten av vårdcentralen, eller i en familjecentral.

Här kan du hitta barnmorskemottagningar.

Fäll ihop

Barnavårdscentral

Barnavårdscentral

Barnavårdscentralen är till för alla barn upp till 6 år. Du går dit med barnet för till exempel:

 • Hälsokontroller.

 • Vaccinationer.

 • Samtal om barns behov och utveckling.

 • Stöd och information om bland annat amning, mat, sömn, föräldrarollen och barnsäkerhet.

Oftast får du och barnet komma på en bokad tid. En del barnvårdscentraler har öppen mottagning vissa tider. Då kan du komma utan att beställa tid.

Barnavårdscentralen ligger ofta i närheten av vårdcentralen, eller i en familjecentral. Ibland kallas barnavårdscentralen för bvc.

Om ditt barn är sjukt ska du istället söka vård på en vårdcentral, eller en akutmottagning om det är allvarligt.

Här kan du hitta barnavårdscentraler.

Fäll ihop

Förlossningsavdelning

Förlossningsavdelning

När du ska föda barn får du komma till en förlossningsavdelning. De har öppet dygnet runt. På barnmorskemottagningen brukar de informera om vilken förlossningsavdelning du bör åka till. När det är dags att föda ringer du till förlossningsavdelningen och pratar om när du ska åka in.

Förlossningsavdelning brukar finnas på ett sjukhus. När barnet är fött flyttar en del över till BB, en sjukhusavdelning för nyfödda. En del åker hem.

Här kan du hitta förlossningsavdelningar

Fäll ihop

Barn- och ungdomspsykiatrin, bup

Barn- och ungdomspsykiatrin, bup

Barn- och ungdomspsykiatrin, bup, är till för barn och unga upp till 18 år som mår psykiskt dåligt och behöver stöd eller vård. På de flesta ställen kan du kontakta bup direkt, men i vissa landsting och regioner behövs en remiss.

Det enklaste sättet att kontakta bup är oftast att ringa. Ibland kan du fylla i ett kontaktformulär på mottagningens hemsida. I vissa landsting och regioner kan du kontakta bup genom att logga in. Hos många mottagningar kan du få rådgivning på telefon.

Barn och unga som behöver psykiatriskt stöd eller vård kan också få hjälp på vårdcentralen. På en del ställen finns en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning där du kan söka i första hand.

Här kan du söka fram bup-mottagningar.

Fäll ihop

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen finns för dig som är ung. Exakt vilka åldrar som är välkomna kan vara olika på olika mottagningar. På ungdomsmottagningen kan du få råd och samtal. Till exempel om du mår psykiskt dåligt och behöver hjälp och stöd. När det gäller frågor om sex kan du få hjälp med till exempel preventivmedel, graviditetstest, könssjukdomar eller samtal och rådgivning.

Ungdomsmottagningen kan också kallas för ungdomshälsan.

Om du har lättare psykiska besvär kan du börja med att ta kontakt med en vårdcentral. Om du har svårare besvär kan du söka vård direkt på en psykiatrisk mottagning.

Läs mer på umo.se, ungdomsmottagningen på nätet.

Här hittar du ungdomsmottagningar.

Fäll ihop

Specialistvård

Specialistvård

En specialistmottagning är anpassad för vård inom särskilda områden, till exempel hud, ögon, gynekologi eller öron-näsa-hals.

I vissa fall kan du kontakta mottagningarna direkt. I andra fall behöver du en remiss från en läkare på vårdcentralen. Du kan också skriva en egenanmälan, läs mer under remiss.

Du kan söka efter specialistmottagningar i Hitta vård.

Fäll ihop

Psykiatrisk mottagning

Psykiatrisk mottagning

Om du har lättare psykiska besvär kan du börja med att ta kontakt med en vårdcentral. Om du har svårare besvär kan du söka vård direkt på en psykiatrisk mottagning.

Läs mer på Tema psykisk hälsa.

Fäll ihop

Psykiatrisk akutmottagning

Psykiatrisk akutmottagning

Om du mår mycket psykiskt dåligt och behöver hjälp omgående ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. 

Här hittar du psykiatriska akutmottagningar.

Fäll ihop

Barnläkarmottagning

Barnläkarmottagning

De som arbetar på en barnläkarmottagning är specialister på barn och barnsjukdomar. Om ditt barn är sjukt eller har besvär bör du först kontakta en vårdcentral. Om det behövs kan ditt barn remitteras till en barnläkarmottagning. Du kan också kontakta en barnläkarmottagning direkt, till exempel om barnet har en kronisk sjukdom.

En barnläkarmottagning kan också kallas barnmottagning eller barn- och ungdomsmottagning.

Alla landsting och regioner har inte barnläkarmottagningar. Då är barnsjukvården organiserad på något annat sätt. Kontakta i så fall en vårdcentral.

På en del ställen är barnläkarmottagningen bara för barn i vissa åldrar.

Här hittar du barnläkarmottagningar.

Fäll ihop

Tandvårdsmottagning

Tandvårdsmottagning

Om du har besvär med tänderna kan du söka vård på en tandvårdsmottagning. Läs mer om tänder och tandvård under Tema tänder.

Här kan du hitta tandvård.

Fäll ihop

Hur mycket kostar det?

Hur mycket kostar det?

Det är olika hur mycket det kostar att få vård på olika mottagningar. Här kan du läsa mer om patientavgifter.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-07
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Vänersborg

Greger Jonsson, avtalshandläggare, region Gävleborg

Fotograf:

Juliana Wiklund


Blekinge
Tillägg uppdaterade:
2017-02-07