Vården i Blekinge

Så söker du vård

Innehållet gäller Blekinge

Här kan du läsa om hur du söker vård i Blekinge.

1177

Besök 1177.se eller ring 1177 för att få råd för egenvård. Många gånger räcker det med rådgivning från medicinskt utbildad personal. På webbplatsen 1177.se finns information om vad du kan göra själv för att må bättre och snabbare bli frisk. Där kan du också hitta alla kontaktuppgifter till vården. När du ringer 1177 får du råd av en sjuksköterska om vad du kan göra själv och vart du ska vända dig om du behöver vård. Numret fungerar i hela landet – dygnet runt, alla årets dagar.

Tips! Spara 1177.se som ett bokmärke i webbläsaren och numret 1177 i din telefon.

Appen Din vård Region Blekinge

I appen Din vård Region Blekinge kan du ha digitala möten med vårdpersonal med olika yrken från Region Blekinges vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Det kan handla om återbesök eller uppföljning efter överenskommelse mellan dig och vårdpersonal.Appen är öppen under samma tider som din vårdcentral är öppen. Läs mer om appen.

Vårdcentralen

Vänd dig till vårdcentralen i första hand. Där får du hjälp när du har skadat dig eller inte mår bra. Personalen på vårdcentralen har stor erfarenhet och kunskap om de flesta skador och sjukdomar. Ett enkelt sätt att nå vårdcentralen är också att använda någon av våra många e-tjänster som du har tillgång till dygnet runt. När vårdcentralen är stängd kan du söka vård på länets två kvälls- och helgöppna jourcentraler eller närakutmottagningen genom att ringa 1177.

Vid akuta och livshotande tillstånd, ring 112.

Jourcentralen

Till jourcentralen kommer du med akuta besvär som inte kan vänta tills din vårdcentral öppnar igen. Denna mottagning är öppen kvällar och helger. När du ringer jourcentralen får du kontakt med en sjuksköterska som bedömer om du behöver få en besökstid till någon av jourcentralerna. 

Vid akuta och livshotande tillstånd, ring 112.

Kontaktuppgifter och mer information

Akutmottagningen

Vänd dig till akutmottagningen om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka.

Alla patienter som kommer till akutmottagningen blir först bedömda och prioriterade av en erfaren sjuksköterska. Prioriteringen är individuell och beror bland annat på dina värden, symtom och hur allvarliga dina skador är. Den patient som är svårast sjuk för vård först. Om dina besvär inte är akuta finns risk att du får vänta längre eller blir hänvisad vidare till exempelvis en vårdcentral. I Blekinge finns det en akutmottagning på Blekingesjukhuset i Karlskrona och den är öppen dygnet runt.

Vänd dig till akutmottagningen vid exempelvis:

  • allvarligt olycksfall
  • andningsbesvär
  • bröstsmärta
  • misstänkt benbrott
  • svår blödning.

Tips! Nödnumret 112 finns om du själv eller någon i din närhet omedelbart behöver akutsjukvård.

Tandvård

Folktandvården består av både allmäntandvårdsmottagningar och specialisttandvårdsmottagningar. Du som behöver tandvård ska i första hand kontakta den allmäntandvårdsmottagning som du är listad hos. Vid behov blir du remitterad till specialisttandvård.

När du har akut tandvärk

Om du får akut tandvärk och inte tillhör någon allmäntandvårdsmottagning, eller om du får akut tandvärk under helgen, kan du ringa Region Blekinges växel 0455-73 10 00 (Karlskrona) eller 0454-73 10 00 (Karlshamn) för att få information om vilken tandvårdsmottagning som har jour.

Olycka med tandskada

Om du har råkat ut för en olycka med tandskada som följd, när alla tandvårdsmottagningar är stängda, ska du kontakta akuten för att få hjälp. Ring Region Blekinges växel 0455-73 10 00 (Karlskrona) eller 0454-73 10 00 (Karlshamn).

How to seek medical care

This information is avaliable in English on How to seek medical care.

Till toppen av sidan