Att välja vårdmottagning

Välja vårdcentral

Innehållet gäller Västmanland

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region. Du kan dock bara vara listad vid en vårdcentral.

Om du inte väljer någon vårdcentral så kommer du automatiskt att tillhöra den vårdcentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en ny vårdcentral. Tänk på att du i regel bara får byta vårdcentral två gånger under en 12-månadersperiod. 

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill lista sig på. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer.

När du listar dig på en vårdcentral i Västmanland ingår barnhälsovård och mödrahälsovård i valet.

Så här väljer du

Du kan använda dig av olika sätt för att välja vårdcentral. 

Om du har skyddade personuppgifter kan du inte vara listad på en vårdcentral i Region Västmanlands listningssystem. Men du kan ändå vara knuten till en vårdcentral och där ha en utsedd fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. Kontakta den vårdcentral du vill söka vård hos.

Logga in och välj vårdcentral

Du kan byta vårdcentral genom att logga in. När du är inloggad kan du också byta vårdcentral för ett barn som du är vårdnadshavare för om barnet är under 13 år. När barnet är mellan 13 och 18 år behöver du fylla i en blankett och skicka in istället.

Mer information om att logga in och göra vårdärenden för ditt barn 

Välj vårdcentral med en blankett

Vill du hellre byta vårdcentral genom att fylla i en blankett och skicka med post? Då kan du ladda ner den här och skriva ut den. Du kan också få den skickad hem till dig genom att ringa till Ekonomiservice i Region Västmanland på telefon 021-17 44 44.

Välja vårdcentral ifyllnadsbar pdf

Välja vårdcentral icke ifyllnadsbar pdf att skriva ut

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Västmanland betalar du en patientavgift.

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla vårdcentraler i Västmanland och i övriga landet. Du kan jämföra vårdcentraler med varandra och se vad andra personer tycker om de. 

Läs mer om hur du gör för att jämföra vårdcentraler

Välja vårdcentral i annan region

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i en annan region. Det gör du genom att ta kontakt med den vårdcentral du vill besöka och boka en tid. Du kan också välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region. 

Olika ergioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i den region du vill byta till, genom att välja den andra regionen på 1177 startsida.

Välja vårdcentral om du har skyddad identitet

Om du har skyddade personuppgifter kan du inte vara listad på en vårdcentral i Region Västmanlands listningssystem. Men du kan ändå vara knuten till en vårdcentral och där ha en utsedd fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. Kontakta den vårdcentral du vill söka vård hos och prata med hälso- och sjukvårdspersonalen.

Välja vård i Sverige om du är utlandssvensk

Om du är utlandssvensk kan du inte vara listad på en vårdcentral i Region Västmanland, men du kan ändå söka vård. Hur mycket du får betala för vården beror bland annat på vilket land du är bosatt i. Det beror också på vilken typ av vård du behöver.

Med utlandssvensk menas svenska medborgare som är bosatta utomlands. Som utlandssvensk är du i regel inte försäkrad i Sverige, utan i det land där du bor och arbetar.

Vård i Sverige om du är utlandssvensk

Välja vård i Västmanland om du är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i Sverige

Om du söker asyl eller saknar tillstånd att vistas i Sverige och vill söka vård i Region Västmanland kan du läsa mer här: Vård i Västmanland om du är asylsökande, gömd eller tillståndslös

Din journal

Om du väljer att söka vård på en vårdcentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din tidigare journal. Därför kan det vara bra att kontakta din förra vårdcentral och berätta att du byter och vart. Berätta också för din nya vårdcentral vart du fått vård tidigare så kan de hjälpa till att överföra din journal om du vill det. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina tidigare journaler eller inte.

Information om din journal och hur dina uppgifter hanteras

Information från andra regioner

Om du vill se den här informationen från en annan region så byter du enkelt region högst upp på sidan.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Fast läkarkontakt på vårdcentralen

Du har rätt att välja en fast läkarkontakt hos den vårdcentral där du är listad, enligt Patientlagen.

Till toppen av sidan