Blodprov

Blodprov: HbA1c

Det är vanligt att lämna provet om du har diabetes eller vid en hälsokontroll. Provet mäter halten av HbA1c i blodet. Provet visar hur halten blodsocker har varit under de senaste två till tre månaderna. Därför kallas provet ibland för långtidssocker. Provet kan visa hur din behandling fungerar om du har diabetes.

HbA1c kallas också Hemoglobin A1c.

När behöver jag lämna provet?

Det är vanligt att lämna provet om du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Då lämnar du provet regelbundet för att kontrollera att behandlingen fungerar bra. Läs om diabetes.​

Barn som har diabetes kan också få lämna provet. Läs om diabetes hos barn. 

Ett HbA1c-prov ingår ofta bland de prover som ofta tas vid vanliga hälsokontroller och läkarundersökningar.

Provet brukar också användas som en del i en utredning för att upptäcka diabetes tidigt.

Vad är HbA1c och var finns det?

HbA1c är en form av hemoglobin. Hemoglobin är ett protein som finns i de röda blodkropparna och ger blodet dess röda färg. Hemoglobinet flyttar syre från lungorna ut till kroppens organ. Läs om blodet.

HbA1c bildas när hemoglobin reagerar med glukos i blodet. Glukos brukar kallas blodsocker. Ju mer glukos som fastnar på hemoglobinet desto högre halt av socker finns i blodet.

Blodprovet HbA1c kallas ofta för långtidssocker. Det är för att provet visar halten av blodsocker under de senaste två till tre månaderna. Provet visar hur mycket blodsocker som har fastnat på hemoglobinet under månaderna innan du lämnar provet.

Hur tas provet?

Provet kan tas när som helst på dygnet. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Det är vanligt att en sjuksköterska eller en undersköterska tar provet. Ibland kan det vara en biomedicinsk analytiker som tar provet.

Blodprovet tas oftast med hjälp av en tunn nål som sticks in i en ytlig blodåder som kallas ven. Provet kan ibland också tas genom ett stick i fingret. Läs om att lämna blodprov.

När får jag svar?

Ibland kommer svaret direkt. Det gäller när provet kan analyseras på mottagningen där du lämnade provet. Ibland skickas provet till ett laboratorium där det analyseras. Då får du svaret inom ett par dagar.

Hur tolkas provsvaret?

Resultatet för ett blodprov som visar HbA1c anges i millimol per mol. Det skrivs ofta som mmol/mol.

HbA1c-värdet om du har diabetes

Du får oftast lämna provet för att se om din behandling av diabetes fungerar bra.

Vilket HbA1c-värde som är bra för dig kan variera. Det beror på vilken typ av diabetes du har och hur gammal du är. Det beror också på hur länge du har haft diabetes, hur din livssituation ser ut och om du har andra sjukdomar.

Målet med behandlingen är att värdet ska vara högst 52 mmol/mol. Det brukar kallas för målvärde.

HbA1c-värdet om du inte har diabetes

HbA1c brukar vara högst 42 mmol/mol om du inte har diabetes och är under 50 år. HbA1c-värdet ökar lite grann med åldern.

Provet kan visa om du har diabetes

HbA1c-provet kan visa om du har typ 2-diabetes. Då ska du ha lämnat provet minst två gånger och HbA1c-värdet ska ha varit 48 mmol/mol eller högre vid båda tillfällena. Det gäller om du är över 18 år och inte är gravid. Då får du oftast lämna andra prover också, till exempel blodprov för P-Glukos.

Ibland kan HbA1c inte mätas

Hos en del går det inte att mäta HbA1c i blodet. Det kan vara om du har en viss typ av blodsjukdom. Det kan också bero på små förändringar i hemoglobinet. Då finns det andra mätmetoder som kan användas för att ge rätt resultat.

Höga värden, vad betyder det?

Ett högt värde kan betyda att blodsockrets medelnivå har varit hög under de senaste två till tre månaderna före provtagningen.

För hög nivå på blodsockret kallas hyperglykemi.

Låga värden, vad betyder det?

Ett lågt värde kan betyda att blodsockrets medelnivå har varit låg under de senaste två till tre månaderna före provtagningen.

Du kan ha en låg medelnivå på blodsockret om HbA1c-värdet är 25–30 mmol/mol. Det gäller om du är frisk i övrigt.

Ett lågt värde kan ibland bero på att de röda blodkropparna går sönder lättare än de ska. Då fastnar inte blodsockret på hemoglobinet under tillräckligt lång tid. Det kan också gälla om du som har diabetes får ett oväntat lågt värde.

För låg nivå på blodsockret kallas hypoglykemi.

Vanliga förkortningar

Provet brukar skrivas ut HbA1c eller Hemoglobin A1c. Hb är en förkortning för hemoglobin.

Mer på 1177.se

Att lämna blodprov

Ett blodprov är en vanlig undersökning som du kan få göra av många olika anledningar. Vid ett blodprov får du lämna en liten mängd blod som sedan analyseras av vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på vad läkaren vill undersöka.

Blodprov på barn

Barn kan behöva lämna blodprov i flera situationer. Det kan ske på flera olika sätt. En del barn är rädda för stick medan andra inte är det. Det är bra att förbereda barnet inför provtagningen. Då brukar det gå smidigare och kan bli en bra upplevelse för barnet.

Diabetes typ 1

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och man får för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom man har hela livet. Man behöver få behandling med insulin och kontrollera blodsockret regelbundet.

Diabetes typ 2

Vid typ 2-diabetes har man för högt blodsocker, vilket påverkar kroppen på olika sätt. Du kan bli trött och behöva kissa ofta. Det finns mycket du kan göra själv för att må bättre.

Till toppen av sidan