Råd om läkemedel

Förvaring av läkemedel

Information om hur ditt läkemedel ska förvaras finns på förpackningen eller i bipacksedeln. En bipacksedel är det informationsblad som följer med förpackningen. Det är viktigt att läkemedel förvaras oåtkomligt för barn.

Person som stänger ett läkemedelsskåp. Fotografi.
Förvara läkemedel oåtkomligt för barn, helst i ett låst skåp eller i en låst låda.

Förvara på rätt sätt

Det är viktigt att förvara läkemedel på rätt sätt. Då kan du vara säker på att det håller fram till utgångsdatum.

Här är några saker du bör tänka på:

 • De flesta läkemedel kan förvaras i normal rumstemperatur. Annars står det på förpackningen hur läkemedlet ska förvaras.
 • En del läkemedel är känsliga för fukt och bör därför förvaras i originalförpackningen. Tänk på att det kan vara fuktigt i badrummet.
 • En del läkemedel är känsliga för ljus och ska förvaras i originalförpackningen eller där det är mörkt.
 • Vissa läkemedel måste stå i kylskåp. Se då till att de inte står för nära kylelementet i kylskåpet, eftersom det finns risk för att de fryser.
 • En del läkemedel förstörs om de står kallt, då står det på förpackningen att de ska förvaras i rumstemperatur.
 • De flesta tabletter och kapslar går att förvara i en doseringsask, men läkemedel som är känsliga för ljus eller fukt bör du förvara i originalförpackningen.

När det är mycket varmt eller kallt ute

De flesta tabletter klarar några dagar med sommarvärme eller vinterkyla.

Läkemedel som ska förvaras vid högst 25 eller 30 grader klarar kortare perioder med några grader högre temperatur eller några timmar i en varm bil. Detsamma gäller läkemedel utan någon särskild förvaringsanvisning.

Ett läkemedel som tillfälligt har blivit fryst eller utsatts för kyla kan oftast användas, såvida inget annat står på förpackningen eller i bipacksedeln. Det kan till exempel vara om det har lämnats kvar i bilen när det är kallt ute.

Du kan alltid fråga på ett apotek om förvaring av läkemedel. Du kan också ringa till Läkemedelsupplysningen.

För att undvika förväxling

Det är viktigt att se till att du inte förväxlar dina läkemedel:

 • Förvara dina läkemedel i originalförpackningen eller sorterade i en doseringsask för att inte riskera att förväxla lösa tabletter.
 • Ta inte bort förpackningens etikett eftersom det då kan vara lätt att ta fel läkemedel.
 • Förvara inte kemikalier tillsammans med läkemedel.
 • Läkemedel bör inte stå så att de kan förväxlas med matvaror.

Hur länge är ett läkemedel hållbart?

På förpackningen står utgångsdatum. Använd inte läkemedel när detta datum är passerat.

Läkemedel bryts ned med tiden så att mängden av det verksamma ämnet minskar. I flytande läkemedel kan det också bli tillväxt av bakterier.

Det går inte att säkert avgöra om ett läkemedel blivit påverkat genom att titta på det. Använd inte läkemedel som smakar eller luktar annorlunda än det brukar. Detsamma gäller om konsistensen eller utseendet har förändrats.

Barnsäkerhet

Varje år blir många små barn läkemedelsförgiftade av misstag. Både receptbelagda och receptfria läkemedel kan innebära en stor förgiftningsrisk.

Det finns flera saker du kan göra för att undvika förgiftningsolyckor:

 • Förvara läkemedel oåtkomligt för barn, helst i ett låst skåp eller i en låst låda.
 • Ha alltid kontroll på läkemedel om det finns små barn i närheten. Låt inte läkemedel stå framme ens för en kort stund. De flesta olyckor inträffar när läkemedel stått framme tillfälligt.
 • Förvara inte läkemedel i handväskor om det finns små barn i närheten.
 • Ställ läkemedel som ska förvaras i kylskåp högt upp så att barn inte kan nå dem.

Om barn får i sig läkemedel av misstag

Gör så här om ett barn får i sig läkemedel av misstag:

 • Ring genast 112 och begär "Giftinformation". Vänta aldrig på förgiftningssymtom.
 • Ta med den aktuella läkemedelsförpackningen om det blir nödvändigt att åka till sjukhus.

Överblivna läkemedel

Det är onödigt att köpa för mycket läkemedel eftersom utgångsdatumet kan hinna passeras innan läkemedlet har tagit slut.

Läkemedel som kan användas vid behov för återkommande besvär kan du spara fram till utgångsdatum. Om läkemedlet inte ska användas igen kan du lika gärna kassera det efter behandlingen.

Lämna in gamla eller överblivna läkemedel på ett apotek. Då undviker du att andra människor eller miljön skadas. Släng aldrig läkemedel i vasken eller toaletten.

Läs mer om Läkemedel och miljö.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Frågor om akuta förgiftningar

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt. Här kan du läsa mer.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Till toppen av sidan