Att välja vårdmottagning

Egen vårdbegäran i Region Värmland

Innehållet gäller Värmland

Med egen vårdbegäran kan du själv skicka in en remiss till specialistmottagningarna i länet (gäller ej specialisttandvården). Du kan antingen logga in på 1177.se eller fylla i en pappersblankett. Syftet med egen vårdbegäran är att stärka din ställning som patient och öka tillgängligheten till vården.

Bedöms på samma sätt

Din egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå. Det betyder att du kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Remisser mellan olika vårdenheter fortsätter som tidigare. Om du inte vill, behöver du inte göra en egen vårdbegäran utan kan vända dig till din vårdcentral.

Två sätt att göra en egen vårdbegäran

Du kan göra en egen vårdbegäran på två olika sätt antingen genom att logga in på 1177.se för att använda e-tjänsterna eller genom att skicka in en pappersblankett. Eftersom en egen vårdbegäran innehåller patientuppgifter om dig är det inte tillräckligt säkert att skicka den med e-post. Därför kan du istället använda e-tjänsten som har en säker inloggning.

Egen vårdbegäran via e-tjänsterna

Så här gör du för att skicka egen vårdbegäran genom att logga in till e-tjänsterna:

  • logga in,
  • välj den mottagning dit du vill skicka din vårdbegäran. Där hittar du ärendet "Egen vårdbegäran",
  • fyll i formuläret och klicka på skicka så kommer det direkt till aktuell mottagning.

Läs mer om e-tjänsterna

Blanketter för egen vårdbegäran

Du som vill göra en egen vårdbegäran på en pappersblankett har möjlighet att:

  • Skriva ut en av blanketterna som du hittar längre ned i den här informationen
  • Ringa en vårdinrättning och få en blankett hemskickad
  • Hämta en blankett för egen vårdbegäran.

Fyll i pappret och skicka den med posten till respektive mottagning.

Egen vårdbegäran utanför länet

Du kan via en egen vårdbegäran välja vård även utanför Värmland, hos regioner som själva använder sig av egen vårdbegäran.

Enligt Patientlagen kan befolkningen söka öppen specialistvård i hela landet inom den offentligt finansierade vården. När det gäller vård som kräver inläggning på sjukhus, slutenvård, behövs ett betalningsgodkännande i förväg från hemregionen.

Blanketter att skriva ut

Skriv ut blanketten som gäller den mottagning du vill söka vård hos. Fyll sedan i den och skicka till adressen som finns angiven längst ned på blankettens sida.

Arbetsterapimottagningen, Arvika

Arbetsterapimottagningen, Centralsjukhuset

Arbetsterapimottagningen, Kristinehamn

Barn- och ungdomshabilitering

Barn- och ungdomsmedicin, BUM (PDF)

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP (PDF)

Endokrin- och diabetescentrum

Endoskopimottagningen

Fysioterapimottagningen, sjukhuset Arvika

Fysioterapimottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad

Fysioterapimottagningen, Kristinehamn

Hematologimottagningen

Hjärtmottagningen

Hudmottagningen - hudsjukdom

Hörselvården (pdf)

Infektionsmottagningen

Kirurgmottagningen, Karlstad

Kirurgmottagningen, Torsby

Kuratorsmottagningen, Arvika

Kuratorsmottagningen, Kristinehamn

Kvinnosjukvården

Laromottagningen

Logopedenheten

Logopedenheten dyslexi

Logopedenheten läs- och skrivsvårigheter vuxna

Lungmottagningen

Mag- tarmmottagningen

Medicinmottagningen, Arvika

Medicinmottagningen, Torsby

Minnesmottagningen

Minnesmottagningen, Säffle

Neurologmottagning

Njurmottagningen

Onkologimottagningen

Ortopedmottagningen

Psykiatrisk öppenvård, Arvika

Psykiatrisk öppenvård, Hagfors

Psykiatrisk öppenvård, Kristinehamn

Psykiatrisk öppenvård, Karlstad

Psykiatrisk öppenvård, Säffle

Psykiatrisk öppenvård, Torsby

Reumatologimottagningen

Smärtcentrum

Urologmottagningen

Vuxenhabiliteringen

Ögonsjukvården

Öron- näs- och halssjukvården

 

Till toppen av sidan