När barn mår dåligt

När barn far illa

Barn kan fara illa på olika sätt, både känslomässigt och kroppsligt. Det kan gälla allt från att de utsätts för eller ser våld eller sexuella övergrepp, till att de inte får mat och rena kläder. Vuxna ansvarar för barn och ska se till att de växer upp tryggt och säkert. Vuxna behöver göra något om barn far illa. Ibland behöver kommunens socialtjänst kopplas in.

Alla barn har rätt att få växa upp utan våld och skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering.

Barn har också rätt att ha någon som bryr sig om dem och ser till att de utvecklas på ett bra sätt. Barn har rätt att bli väl omhändertagna och bemötta med kärlek och respekt.

Här kan du läsa mer om hur barn kan fara illa, hur det kan märkas, om att kontakta socialtjänsten och vad som händer då.

För dig som är under 18 år

Den här texten riktar sig framför allt till vuxna. Om du är under arton år finns särskild information skriven till dig på sajterna Våga berätta och UMO.se. På Youmo.se finns information på flera olika språk till dig som är ung.

Till toppen av sidan