Regler och rättigheter

Prover i vården sparas

Prover i vården sparas - svenska lättläst

Du kan behöva lämna prover när du undersöks i vården. Ett vanligt prov är blodprov. Ibland kan prover behöva sparas. De sparas för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

De flesta prover som tas i vården förstörs efter att de har använts. En del prov sparas.

Du kan läsa en längre version av texten här.

Varför sparas prover?

Den viktigaste orsaken till att prover sparas är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Ett prov kan behöva undersökas igen om till exempel behandlingen du har fått inte har hjälpt.

Det här är fler orsaker till att prover sparas:

  • Prover används för att vårdpersonal ska kunna lära sig mer.
  • Prover används för att utveckla vårdens arbete, till exempel för att kunna ställa säkrare diagnoser.
  • Prover används i forskning om sjukdomar.
  • Prover används för att testa olika produkter, till exempel insulinmätare som personer med diabetes använder.
  • Prover används för att undersöka om en person har blivit skadad i vården.
  • Prover används för att kunna identifiera en död person.

Du kan ändra hur sparade prover används

Du bestämmer vad dina sparade prover används till. Du som är vårdnadshavare bestämmer över ditt barns prover om barnet är under 13 år.

Proverna kan förstöras om du inte vill att de sparas. Fundera noga innan du bestämmer dig. Det går inte att få tillbaka ett prov som är förstört.

Så kan du ändra vad prover får användas till

För att ändra vad proverna används till laddar du ner en blankett. Den hittar du på Biobank Sveriges webbplats. Klicka på rubriken Allmänhet Ändring av samtycke. Ladda ner blanketten som heter Ändring av samtycke. Du fyller i och skriver under den.

När barnet är mellan 13 och 14 år ska både barnet och vårdnadshavare fylla i och skriva under blanketten.

Barn som har fyllt 15 år fyller i och skriver under blanketten själv.

Du skickar blanketten med post till den region där du lämnade proverna. Adresser hittar du på Biobank Sveriges webbplats.

Logga in på 1177.se

I en del regioner kan du ändra vad de sparade proven får användas till genom att logga in på 1177.se.

Prov på privata mottagningar

Lämnade du prover på en privat mottagning kontaktar du den för att göra ändringar.

Prov i forskningsstudier

Deltar du i en forskningsstudie kontaktar du forskaren som ansvarar för studien för att göra ändringar.

PKU-prov på nyfödda

Ett PKU-prov är ett blodprov som tas på alla nyfödda barn i Sverige.

PKU-provet används för att hitta och behandla ovanliga och allvarliga sjukdomar.

Du kan ändra vad PKU-prov får användas till. Du laddar ner en blankett på Biobank Sveriges webbplats. Klicka på Allmänhet Ändring av samtycke. Ladda ner blanketten som heter Ändring av samtycke PKU.

Sparade prover skyddas

Prover som sparas i vården förvaras på ett säkert sätt. Proverna förvaras i skåp eller frysar som bara vissa personer inom vården kan öppna.
 
Sparade prover i vården får inte användas för till exempel faderskapstest eller i brottsutredningar.
 
Sparade prover får inte säljas.

 

Till toppen av sidan