Lämna prov eller undersökas

Testa dig regelbundet för prostatacancer i Skåne

Regelbunden testning för prostatacancer i Skåne - andra språk - svenska lättlästInnehållet gäller Skåne

Är du man och mellan femtio och sextioåtta år? Då kan du bli erbjuden att testa dig för sjukdomen prostatacancer. Du får lämna ett blodprov som kallas PSA-prov. PSA-provet kan visa om du har prostatacancer.

Vad är prostatacancer och hur går ett PSA-prov till?

Prostatan finns inne i kroppen, ovanför penisen. Prostatacancer innebär att det växer en cancertumör i prostatan. Det går att upptäcka prostatacancer med ett PSA-prov.

PSA-provet visar om något har ändrats i din prostata. Vissa ändringar är ofarliga och andra ändringar kan leda till prostatacancer.

Så här går det till att lämna ett PSA-prov

Du lämnar ett PSA-prov på din vårdcentral eller på ett sjukhus. Vårdpersonalen tar då ett blodprov i din arm. Provet visar om något har ändrats i prostatan. Då kan du behöva göra fler undersökningar.

Information på lättläst svenska om PSA-prov för prostatan

Vem kan bli erbjuden att testa sig?

Är du man och mellan femtio och sextioåtta år? Då kan du bli erbjuden att testa dig för prostatacancer. Du får i så fall ett brev hem med posten.

Det här står i brevet:

 • Det står vad som är bra med att lämna ett PSA-prov och vad som kan vara dåligt.
 • Det står vad du ska göra om du vill lämna ett PSA-prov.

Det kan ta några år innan du blir erbjuden att testa dig. Det är många som ska få samma erbjudande och alla får därför erbjudandet vid olika tillfällen.

Vill du testa dig? Då ska du göra så här:

 •  Åk till din vårdcentral eller till ett sjukhus.
 • Ta med brevet som du fick med posten. Ta också med din legitimation, till exempel ett ID-kort, körkort eller pass.
 • Visa brevet för personalen och säg att du vill lämna ett PSA-prov. Personalen hjälper dig så att du får lämna ett prov.

PSA-provet är gratis.

Du blir erbjuden att testa dig regelbundet

Du som lämnar ett PSA-prov blir sedan erbjuden att testa dig regelbundet, med några år mellan varje gång.

Du blir erbjuden att testa dig till och med det år som du fyller sjuttiofyra år. Prostatacancer är nämligen oftast ofarlig för dig som är äldre än sjuttiofyra år.

Det är också ovanligt att få prostatacancer om du är yngre än femtio år. Därför blir du inte heller erbjuden att testa dig innan du fyller femtio år. 

Du bestämmer själv om du vill testa dig

Har du blivit erbjuden att lämna ett PSA-prov? Då är det viktigt att du läser den här informationen. Det kan nämligen vara både bra och dåligt att lämna ett PSA-prov. Du måste därför själv bestämma om du vill lämna ett prov eller inte.

Vad är bra med att göra provet?

Prostatacancer kan vara farlig och du märker ofta inte sjukdomen i början. Då är det bra att lämna ett PSA-prov regelbundet. Ett PSA-prov kan visa prostatacancer innan cancern sprider sig i kroppen och blir farlig. Då är det lättare att behandla cancern och du har en bättre chans att bli frisk igen.

Vad kan vara dåligt med att lämna PSA-prov?

Prostatacancer blir inte alltid farlig. Cancertumören växer då långsamt i prostatan och sprider sig inte i kroppen. Då behöver du inte behandlas.

Men PSA-provet visar inte alltid om cancern verkligen är farlig. Då kan du få veta att du har cancer, även om cancern kan vara ofarlig. Du kan också bli behandlad för prostatacancer även om det inte behövs. Det är vanligare att det blir så, än att läkaren hittar och behandlar farlig cancer.

Behandlingen kan ge dig besvär som du inte hade förut. Vissa besvär blir bättre eller försvinner helt. Andra besvär kan du ha kvar resten av livet.

Det här är exempel på besvär:

 • Du kan behöva kissa oftare.
 • Du kan få svårt att få stånd.
 • Du kan få problem med urinläckage.

Filmen beskriver vad som är bra med att lämna PSA-prov och vad som kan vara dåligt.

Du kan själv be om att få testa dig

Har du inte blivit erbjuden att testa dig för prostatacancer? Kontakta din vårdcentral om du vill lämna ett PSA-prov. Läs även om varför det är bra att lämna ett PSA-prov och vad som kan vara dåligt.

Du får sedan träffa en läkare på vårdcentralen. Läkaren undersöker dig och bestämmer om du bör lämna ett PSA-prov. I så fall ordnar läkaren också så att du får lämna PSA-provet.

Sök vård om du tror att du har prostatacancer

Du ska söka vård om du tror att du har prostatacancer.

Kontakta din vårdcentral om du känner igen dig i någon av de här situationerna:

 • Du får svårt att kissa eller behöver kissa oftare.
 • Urinen kan rinna långsamt när du kissar.
 • Du har blod i urinen.
 • Du har blod i sperman mer än en gång under tre månader.
 • Det gör ont någonstans i skelettet och du förstår inte varför du har ont. Du har inte heller haft ont på det sättet förut. Det kan göra ont när du rör dig och även när du vilar.

Fick två eller fler av dina släktingar prostatacancer innan de fyllde sjuttiofem år? Då ska du kontakta din vårdcentral för att bli undersökt.

Hjälp till att förbättra vården för prostatacancer

Vill du hjälpa till att förbättra vården för prostatacancer? Då kan du godkänna att forskare använder dina provresultat i sin forskning. Dina provresultat är anonyma. Ingen vet alltså att det är just dina provresultat. Alla uppgifter om dig hanteras på ett säkert sätt och utifrån lagar om sekretess.

Forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Etikprövningsmyndigheten granskar forskning där människor ingår.

Mer information om du vill hjälpa forskningen (skane.se) (Texten finns inte på lättläst svenska.)

Så skickar du in ditt godkännande

Logga in med e-legitimation och fyll i ett formulär för att skicka in ditt godkännande.

Logga in och fyll i formuläret (länk till formulär inne i e-tjänsterna)

Har du några frågor?

Har du några frågor om den här texten? Ring då gärna Prostatacancercentrum Skåne på telefonnummer 040-33 53 98.

Du kan ringa mellan klockan nio och elva på förmiddagarna, mellan måndag och torsdag.

Till toppen av sidan