Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Tallaalka Covid 19

Vaccination mot covid-19 - somaliska

Covid-19 waa cudur faafa. Tallaalku waxa weeye habka ugu fiican ee loogaga hortagaayo in cudurka si xun/aad loogu xanuunsado ama loogu dhinto.

Waxaad u baahan tahay in laba cirbadood lagu siiyo, waxaana loo baahan yahay in 3-4 toddobaad u dhaxeeyaan cirbadda koowaad iyo tan labaad.
Waxa tallaalka cirbad lagaaga siinayaa cududa.

Gobolkaaga ayaa ah cidda talaalka ka mas'uulka ah. Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa khuseeya meesha aad joogto.

Uma baahnid inaad tallaalka covid-19 lacag ka bixiso.

Adiga ayaa go'aaminaaya haddii aad rabto inaad is tallaasho.

Du kan läsa texten på svenska här.

Sidee ayaan sameeyaa si aan isku tallaalo?

Waxaa jira qoraal ka badan oo ku saabsan inta tallaal ee dadka kala duwan la siinaayo. Qoraalku waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish.

Xitaa qofka magangalyo doonka ah ama Iswiidhan sharci la’aan ku jooga ayaa bilaash isku tallaali kara. Waxay taasi khuseysaa xitaa qofka Iswiidhan wax ka barta ama ka shaqeeyaba isagoo xitaa aan muwaadin Iswiidhish ah ahayn. 

Västra Götaland

Tallaalka loo qaadanayo covid-19 gobolka Västra Götaland gudihiisa

Qabso ballan tallaalka ah

Tallaalada loo qaato covid-19 gobolka Götaland gudihiisa

Waxaan hadda u isticmaalnaa labo tallaal hawlaha tallaalka: Comirnaty oo ka timid Pfizer/BioNTech ama Spikewax oo ka timid Moderna bay qaadanayaan dhammaan dadka la tallaali doono. Waxaa muddo dheer badnaa tallaalka Pfizer/BioNTechs ka yimid Iswiidhan gudaheeda laakiin hadda waxaa kordhay tallaalka ka imaanaya Moderna. Labada tallaalba waxaa laga isticmaalaa waddamo badan waxaana Iswiidhan gudaheeda laga isticmaalayay laga soo bilaabo diisambar 2020.

Tallaaladu waxay ku dhisan yihiin waxa loogu yeero tallaalka mRNA. Waa la isku hubaa, waxaa laga helayaa diffaac fiican waana in wakhti is le´eg u dhexeeyo labada jeer ee tallaalka la qaadanayo.

Kasii akhri tallaalka loo qaato covid-19 bogga Hey´adda caafimaadka dadwaynaha

Adeeg telefoon turjumaan leh

Gobolka Västra Götalandsregionen wuxuu leeyahay adeeg telefoon oo looga warbixinayo tallaalka. Waa isla warbixinta ku jirta 1177.se. Adeegga waxaa lagu heli karaa af-carabi, af-beershi iyo af-somali. Taas cagsigeeda kaama caawinayo inaad ballan qabsatid ama lagaga jawaabo su´aalo caafimaad.

Telefoon lambar: 010-473 94 30. Wakhtiyada uu furan yahay: 7-16.
Af carabi: 011-473 00 22
Af beershi: 011-473 00 23
Af somali: 011-473 00 24

Sidan ayaa talaalka loo sameynayaa

Waxa cirbada tallaalka lagaa siinayaa cududa. Waxaad marka cirbada lagu siiyo meesha sii joogi doontaa 15 daqiiqo. Taasi waxa weeye si caafimaadkaaga loogu hubiyo. Qaado dhamaan  cirbadaha laguu soo bandhigaayo. Markaas ayaad difaac wanaagsan oo Covid-19 kaa ilaaliya helaysaa. Waxa cirbadaha lagu kala siin doonaa marar kala duwan.  

Weydii shaqaalaha daryeelka caafimaadka haddii ay jirto wax aad iska weydiinayso tallaalkaaga.

Miyaan is tallaali karaa haddii aan jiranahay?

Waa in aanad is tallaalin haddii aad leedahay qandho ama calaamado covid-19 ah. Sug ilaa intaad hadana ka soo roonaaneyso.

Sidee ayaan ka dib dareemayaa?

Waxa ku xanuuni kara cududda, madaxa oo ku xanuuna iyo  inaad daal dareento maalinta ugu horreysa ee tallaalka ka dib. Waxa sidoo kale dhici karta inaad dhaxamooto, aad xummad yeelato ama ay laabatooyinka iyo murquhu ku xanuunaan. Waxa loo yaqaannaa cilladaha xun waana wax   caadi ah.  

Cilladaha xun badanaa waa qaar dhowr maalmood gudahood iska taga.    

Waa wax aan caadi ahaan dhicin in tallaalku keeno cillado xun 

Malaayiin qof ayaa covid-19 laga tallaalay. Waa wax aan caadi ahaan dhicin inaad saameyn xun yeelato ka dib markaad tallaalka qaadato. Waxa ka khatar weyn inaad covid-19 si xun ugu xanuunsato. 

Dumarka uurka leh ama naaska nuujinaaya

Dumarka uurka leh ayaa aad ugu jiran kara covid-19. Si aad naftaada iyo ta ilmahaba ugu illaaliso ayaa laguugu soo jeedinayaa tallaalka.  

Dhaawac uma keeneyso ilmaha caloosha ku jira. 

Waad is tallaali kartaa xitaa haddii aad naaska nuujinayso.

Kalkaalisadaada kala hadal si aad ugu ogaato waxa adiga ku khuseeya. 

Wax dheeraad ah oo ku saabsan uurka iyo Covid-19 ka akhri

Waxyaalo badan oo af Somali ah ayaa ku jira

Soomaali

Waxaad halkan ka arki kartaa waxyaabaha ku jira bogga 1177.se oo af Soomaali ku dhigan. Gobolka bogga xaggiisa sare ka dooro si aad ugu aragto waxyaabaha ku khuseeya.

1177 in other languages

Here is a list of other languages that the material is available in. The page is available in English.

To the top of the page