Baaritaano/tijaabooyin

Shaybaarka kansarka ku dhaca qanjirka kaadihaysta ragga ku nool Gobolka Skåne ee joogtada ah

Regelbunden testning för prostatacancer i Skåne - andra språk - somaliskaThe content concerns Skåne

Rag miyaa tahay, da'daaduna ma u dhaxayaa qonton ilaa lexdan iyo sideed sano? Xaaladdas waxaa lagu siinaayaa fursadda inaad shaybaar iska qaado, kaasoo xiriir la leh cudurka kansarka ku dhaca qanjirka kaadihaysta ragga. Waxaa laga qaadi doonaa shaybaarka dhiigga kaasoo loo yaqaanno [PSA-prov]. Shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov] waxaa lagu xaqiijin karaa haddii uu kansarka qanjirka kaadihaysta ragga kugu dhacay iyo in kale.

Waa maxay kansarka ku dhaca brostaatada sidee-na laysaga qaada shaybaarka [PSA-prov]?

Qanjirku jirka gudahiisa ayuu ku yaalla, dusha guska. Burada kansarka waxay ka soo ifbaxda brostaatada. Haddii la adeegsado shaybaarka [PSA-prov] waxaa suurtagal noqon karto in la shaacbixiyo jiritaanka kansarka ku dhaca brostaatada.

Shaybaarka [PSA-prov] waxaa lagu muujin karaa haddii isbeddel u ku dhacay brostaatadaada. Haseyeeshe isbeddellada qaarkood halis ma aha, halka kuwa kalena ay sababi karaan kansarka ku dhaca brostaatada.

Sidatan ayaa shaybaarka [PSA-prov] lagaga qaadi karaa

Waxaa shaybaarka [PSA-prov] lagaga qaadayaa rugta daryeel-caafimaadeedka aad ka tirsan tahay ama isbitaal. Shaqaalaha daryeel-caafimaadeedka ayaa garabkaaga/gacantaada ka qaadayo shaybaarka dhigga. Natiijada shaybaarka waxay noqon doontaa haddii isbeddelo ay jiraan iyo in kale. Baaritaanno dheeraad ayaa sameeyn doontaa haddii la shaacbixiyo isbeddello.

Warbixin ku saabsan shaybaarka [PSA-prov] oo ku qoran af-soomaali

Fursadda iska baarista cudurka yaa la siiyaa?

Rag miyaa tahay, da'daaduna ma u dhaxayaa qonton ilaa lexdan iyo sideed sano? Xaaladdas waxaa lagu siinaayaa fursadda inaad shaybaar iska qaado, kaasoo xiriir la leh cudurka kansarka ku dhaca qanjirka kaadihaysta ragga.

Warqad ayaa boostada lagugu soo diri doonaa. Warqadda waxaa ku qoran:

 • Faa'iidada iyo khasaaradda u leeyahay shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov].
 • Wixii aad sameeyn lahayd iska qaadista shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov] awgiis.

Dhawr sannadood ayay qaadan kartaa kahor inta fursadda shaybaar iska qaadista aan lagu siinin. Maadaama tirada dadka fursadda iska tallaalista la siin doono ay badan tahay, ayaa waxaa dhici karto in xilliyadaha fursadda ay kala duwan yihiin.

Ma doonaysaa inaad cudurka iska baarto? Xaaladaas sidatan sameey:

 • Waxaad booqata rugta daryeel-caafimaadeedka ama isbitaalka.
 • Horey u qaado warqadda boostada lagugu soo diray. Tan kale, waa inaad sidata wax lagugu aqoonsado, sida kaarka aqoonsiga, laysanka baabur-wadida ama baasaboor.
 • Kaddib waxaad warqadda tusta shaqaalaha caafimaadka, kaddib u sheeg inaad doonayso in laga qaado shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov]. Kaddib ayaa arrintaas laga caawini doonaa.

Shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov] waa lacag la`aan.

Markii fursadda baaritaanka lagu siin doono waxaa lagu soo diri doonaa warqad

Markii fursadda baaritaanka lagu siin doono waxaa boosatada lagugu soo diri doonaa warqad. Waxaa warqadaas lagu soo qori doonaa faa`iidada iyo khasaarada u baaritaanka loo yaqaanno [PSA] leeyahay.

Ma doonaysaa inaad cudurka iska baarto? Xaaladaas sidatan sameey:

 • Waxaad booqata rugta daryeel-caafimaadeedka ama isbitaalka.
 • Horey u qaado warqadda boostada lagugu soo diray. Tan kale, waa inaad sidata wax lagugu aqoonsado, sida kaarka aqoonsiga, laysanka baabur-wadida ama baasaboor.
 • Kaddib waxaad warqadda tusta shaqaalaha caafimaadka, kaddib u sheeg inaad doonayso in laga qaado shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov]. Kaddib ayaa arrintaas laga caawini doonaa.

Shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov] waa lacag la`aan.

Go`aanka baaritaanka waa arrin go`aankeeda adiga iska leedahay

Ma lagu siiyay fursadda shaybaarka [PSA-prov]? Xaaladaas waa muhim inaad aqrisato warbixinta qoraalkaan ku qoran. Maxaayeelay, shaybaarka [PSA-prov] wuxuu leeyahay faa`iido iyo khasaaro ba. Sidaas awgeed, waa arrin go`aankeeda adiga iska leedahay.

Maxay tahay faa`iidada shaybaarka?

Kansarka ku dhaca brostaatada wuxuu noqon karaa mid halis ah haddii durbadiiba aan fiirogaar calaamadahiisa la siin. Sidaas awgeed, waxaa fiican in hab joogto ah lagu dhaqaaqo shaybaarka [PSA-prov]. Shaybaarka [PSA-prov] waxaa lagu shaacbixin karaa jiritaanka kansarka ku dhaca brostaatada kahor inta usan jirka intiisa kale ku faafin. Xaaladaas hab fudud ayaa laysaga dawayn karaa. Tan kale, fursadda ka bogsashada cudurka waa heer sare.

Haddaba maxay tahay khasaarada shaybaarka [PSA-prov] u leeyahay?

Kansarka ku dhaca brostaatada mar kasta ma ahan mid halis ah. Xaaladaas burada kansarka hab tartiib ah ayay ugu koraysaa brostaatada mana ku faafayso jirka intiisa kale. Xaaladaas looma baahna in layska daweeyo.

Laakinse shaybaarka [PSA-prov] mar kasta laguma muujin karo haddii kansarka u yahay nooc halis ah iyo in kale. Waxaa markaas lagu wargelin doonaa in cudurka kansarka u kugu dhacay, inkastoo usan ahayn mid halis ah. Xaaladaas waxaa dhici karto in laga daweeyo kansarka ku dhaca brostaatada inkastoo haddana loo baahnayn. Waa xaalad caadi ahaan dhacda, beddelka dhakhtarku u helo kansarka kaddib u ka daweeyo.

Dawaynta dhibaato ayay leedahay, taasoo aad berri hore lahayn. Dhibaatooyinka qaarkooda waa laga bogsada ama iskooda ayay u ciribtirmaan. Halka kuwa kalena u qofku inta noolashiisa ka hartay la rafaadi doono.

Tusaalaha dhibaatooyinka waxaa kamid ah:

 • Kaadiyeeynta oo aad badsato.
 • Guska u sidii berri hore kugu kicin.
 • Dhibaatada kaadidii oo aad xajisan karin.

Qoraalka ka hooseeya filimka waxaa ku jira dhowr luqadood. Dooro luqadda qofka filimka duubay.

Laf ahaantaada ayaa codsan kartaa in cudurka laga baaro

Laguma siin fursadda baaritaanka cudurka soo ma aha? Xaaladaas la xiriir rugta daryeel-caafimaadeedka ee aad ka tirsan tahay, waa haddii aad doonayso in laga qaado shaybaarka [PSA-prov]. Xitaa aqriso faa`aadada iyo khasaarada u baaritaanka ku salaysan shaybaarka [PSA-prov] u leeyahay.

Kaddib qof dhakhtar oo ku sugan rugta daryeel-caafimaadeedka ayaa ku qaabili doono. Kaddib markii dhakhtarka u ku baaro, ayu go`aan ka gaari doonaa haddii laga qaadayo shaybaarka [PSA-prov] iyo in kale. Isla dhakhtarka ayaa ku qorshayn doono shaybaarka [PSA-prov] waa haddii u arrinta go`aan noocaas ka gaaro.

Daryeel raadso haddii aad ka shakisan tahay in kansarka brostaatada oo kugu dhacay

Waa inaad daryeel raadsataa haddii cudurka kansarka brostaatada u kugu dhaco.

Haddii mid kamid ah calaamadaha hoos ku tilmaaman aad dareento la xiriir goobaha daryeel-caafimaadeedka:

 • Kugu adag tahay kaadiyeenta ama aad wax badan kaadiyeeyso.
 • Hab aad tartiib u ah kaadida kaaga soo qulqusha.
 • Kaadida oo dhiig ku qasan.
 • Muddo ka kooban saddex bilood waxaad dhawr jeer shahwada kaaga muuqatay dhiig.
 • Waxaad lafaha ka dareemaysaa xannuun mana garanaysid sababta. Tan kale, xannuun noocaas ah kahor ma aadan dareemin. Xannuun baad dareemaysaa markii aad dhaqdhaqaaqayso xitaa markii aad nasanayso.

Hal ama dhawr eheladaada kamid ah maku dhacay kansarka brostaatada kahor inta ay toddobaatan iyo shan sano buuxsan? Xaaladaad baaritaan awgiis la xiriir rugta daryeel-caafimaadeedka aad ka tirsan tahay.

Su`aallo miyaa na waydin lahayd?

Su`aallo ku saabsan ereyada qoraalkan ku qoran miyaa na waydiin lahayd? Xaaladas wac Xarunta Kansarka ku dhaca brostaatada [Prostatacancercentrum] Gobolka Skåne, taleefanka 040-33 53 98.

Waxaad na soo wici kartaa isniin ilaa khamiis, saacadaha u dhaxeeyo saddex sac ilaa shan sac galinka hore

To the top of the page