Baaritaano/tijaabooyin

Shaybaarka kansarka ku dhaca qanjirka kaadihaysta ragga ku nool Gobolka Skåne ee joogtada ah

Regelbunden testning för prostatacancer i Skåne - andra språk - somaliskaThe content concerns Skåne

Rag miyaa tahay, da'daaduna ma u dhaxayaa qonton ilaa lexdan iyo sideed sano? Xaaladdas waxaa lagu siinaayaa fursadda inaad shaybaar iska qaado, kaasoo xiriir la leh cudurka kansarka ku dhaca qanjirka kaadihaysta ragga. Waxaa laga qaadi doonaa shaybaarka dhiigga kaasoo loo yaqaanno [PSA-prov]. Shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov] waxaa lagu xaqiijin karaa haddii uu kansarka qanjirka kaadihaysta ragga kugu dhacay iyo in kale.

Markii fursadda baaritaanka lagu siin doono waxaa lagu soo diri doonaa warqad

Markii fursadda baaritaanka lagu siin doono waxaa boosatada lagugu soo diri doonaa warqad. Waxaa warqadaas lagu soo qori doonaa faa`iidada iyo khasaarada u baaritaanka loo yaqaanno [PSA] leeyahay.

Ma doonaysaa inaad cudurka iska baarto? Xaaladaas sidatan sameey:

  • Waxaad booqata rugta daryeel-caafimaadeedka ama isbitaalka.
  • Horey u qaado warqadda boostada lagugu soo diray. Tan kale, waa inaad sidata wax lagugu aqoonsado, sida kaarka aqoonsiga, laysanka baabur-wadida ama baasaboor.
  • Kaddib waxaad warqadda tusta shaqaalaha caafimaadka, kaddib u sheeg inaad doonayso in laga qaado shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov]. Kaddib ayaa arrintaas laga caawini doonaa.

Shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov] waa lacag la`aan.

To the top of the page