Stor efterfrågan på provtagning för covid-19 i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

Just nu är det många som bokar provtagning för covid-19 och tiderna tar snabbt slut. Region Östergötland jobbar för att öka provtagningskapaciteten för både barn och vuxna. Nya tider läggs ut kontinuerligt. Du kan inte ringa 1177 eller regionens växel för att boka provtagning.

Uurka leh

Miyaad uur leedahay mise dhawaan ayaad ilmo dhashay? Rayigaaga/Ereygaaga ka dhiibo

Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd - somaliska

Haddii aad uur leedahay ama hadda uun aad ilmo dhashay/umushay waxa aad fursad u leedahay inaad ka qeybqaadato rayi ururinta loo yaqaan Rayi ururinta uurka (Graviditetsenkäten.) Waxaad taas/Halkan kaga jawaabi doontaa su'aalo ku saabsan sida aad daryeelka u heshay xilligii aad uurka laheyd,dhalmada ka dib ama hal sanno dhalmada/umusha ka dib. Waxaad sidoo kale ka jawaabi doontaa su'aalo ku saabsan adiga caafimaadkaaga. Uur kasta iyo dhalmo kastaaba waa mid gaar sidaas darteed ayay muhiim u tahay inaad ka qeybqaadato. Jawaabahaaga ayaa gacan ka geysanaya horumarinta daryeelka.

Soo gal oo macluumaadkaaga xiriirka ku qor/buuxi si aad uga qeybqaadato. Qeyb kasta oo rayi ururinta ka mid ahi waxay si loga jawaabo qiyaas ahaan qaadaneysaa shan daqiiqo.

To the top of the page