Uurka leh

Marxaladaha foosha

Förlossningens olika faser - somaliskaThe content concerns Östergötland

Canuga wuxuu ku jira makaanka iyo waxaa laga dhali uu ka soo bixi afka cambarka. Qeybta hoose oo makaanka waxey u suubsantahay sida luqun oo waxaa lagu magacaaba luqunta makaanka. Luqunta makaanka waxey hoose usoo aadi cambarka. Dhammaadka uurka luqunta makaanka waxey noqon jeleec. Markas adiga waxaa isku arki karta dhacaan badan oo horey kaa imaan jirin. Wuxuu kaa soo bixikara sida wax xaako camal ah. Marmar dhacaankas waxaa lagu magacaaba xinjir xaako. Dhammaan ma dareemaan xinjir xaako.

Läs texten på svenska

Canuga siduu usoo bixikaro waxaa is furi luqunta makaanka. Marku soo bixi rabo waa isku aroori oo gaaban luqunta makaanka iyo fidsami. Markey luqunta makaanka wada furmato daloolka canuga ka soo bixi siduu cambarka ugu soo gudbo daloolkas wuxuu ahaan 10 sentimitir.

To the top of the page