Calaamada cudurka/cudurka

Waa maxay curyaanimada maskaxda?

Intellektuell funktionsnedsättning - somaliskaThe content concerns Kalmar län

Magaca caadiyan loo yaqaan curyaanimada maskaxda waa IF.

IF waa cudur. Cudurkas wuxuu sabab u noqon
in qofka waxyaabaha qaarkood uusan qabsankarin.

Lama garanaayo waxa sababta u ah
curyaanimada maskaxda[IF].
IF waa wax qofka noloshiisa oo dhan ahaan.

Haddii aad heshid kaalmo sax wax badan baa qabsankartaa

Qofka oo curyaanimada maskaxda qabo wuxuu u baahanyahay
wakhti dheeri iyo caawinad markey noqoto waxbarashada.

Qofka waa inuu koow tababarasho badan suubiyo, markas kadib buu ficilada cusub suubinkara.
Dadka isku si baahi ugu ma qaban caawinad iyo kaalmo.

Waxaa suurtagal ah inaa waxyaabaha qaarkod oo nolol malmeedkaada u baahantahay in lagaa caawiyo.
Waxaa adkankarto dhowrida wakhtiyada ballamaha,
iyo sida aad ku tagi laheed meel kugu cusub oo horey u tagin.

Waxaa kugu adkankarto qiimeynta
lacagta oo ilaa inta ey kuu goyso.

Waxaa laga yaabaa inaa u baahantahay caawinad
oo fahmida warbixinada iyo buuxinta warqadaha xafiisyada.

Tiro badan waxaa caawiyo wakiilka sharciyeysan.
Wakiil sharciyeysan waa qof oo kaa caawin
waxyaabaha aadan suubsankarin.

Ungdom får stöd av vuxen

Xaruunta dib u tababarida jirka[habiliteringen]

Xaruunta dib u tababarida jirka waxaa adiga ka heleysa aqoon
oo sida aad iskugu filnaan laheed.

Waxaa heli karta qalab ku caawiyo
oo nolosha kuu fududeeyo
marka aad guriga ama goobta shaqada joogtid.

Haddii aad dareemeysid walwal ama iney nolosha kadeed tahay
waxaa la hadlikarta shaqaalaha xaruunta dib u tababarida jirka.

Xaruunta dib u tababarida jirka wey ku caawin
adiga sidaa u heshid kaalmada aad u baahantahay iyo xaqa u leedahay.

To the top of the page