Vaccin mot covid-19 i Region Dalarna

  • Är du 60 år eller äldre bokar du tid för vaccination på 1177.se
  • Är du 18–59 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 får du kallelse till vaccination.
NIEVRET VIESSOT

Hässo - håjen årrot guhkes ájgev

Depression - lulesamiskaThe content concerns Dalarna

Jus dån la årrum håjen guhkes ájgev de márjju dujna l hässo. Gå la häson de dujna illa miella mejdik dahkat. Åhtså sujtov jus dån jáhká dujna l hässo. Ienemusá buorebut sjaddi vahkoj duogen gå li sujtov oadtjum.

Läs texten på svenska här.

Dán tevstan máhtá låhkåt gåk la häsov adnet. Oattjo diehtet goassa dån galga sujtov åhtsåt ja aj oattjo bagádusájt mejt iesj máhtá dahkat jus la häson.

To the top of the page