Vaccinationer

Vaccination mot HPV

Alla barn erbjuds att vaccinera sig mot HPV när de går i årskurs 5. HPV är ett vanligt virus som i ovanliga fall kan leda till cancer. Att vaccinera sig skyddar mot cancer. HPV-vaccinet är mycket säkert och har getts till många miljoner människor.

Vaccinering mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet ges i sprutor.

Det går att vaccinera sig även om man inte ingår i programmet. Men då får man betala själv.

Skåne

Vaccination för dig född 19941999

Från 2023 erbjuds alla kvinnor födda 1994–1999 att vaccinera sig gratis genom att delta i en forskningsstudie. Men du behöver lämna samtycke till att delta i studien.

Du kan läsa mer här: Så går det till att vaccinera sig.

Du bokar tid på en av dessa barnmorskemottagningar: 

Mottagningar som utför HPV-vaccinationer för dig född 19941999

Nästan alla som får livmoderhalscancer får det av en HPV-infektion. Men genom att vaccinera dig och testa dig för HPV minskar risken att få livmoderhalscancer. HPV testas genom att du själv tar det prov som skickas hem till dig med några års mellanrum.

Gynekologisk självprovtagning i Skåne

Du kan vaccinera dig utan att ingå i studien

Forskningsstudien riktar sig bara mot de kvinnor som är födda 1994–1999. Det är också bara de som samtycker till att delta som erbjuds gratis vaccin. Däremot är det möjligt för alla att vaccinera sig.

Om du är född ett annat år eller inte vill ingå i studien kan du ändå vaccinera dig, men du betalar då själv för din vaccination. Kontakta en vaccinationsmottagning för att boka tid eller få veta vad det kostar.

Du kan läsa mer här: Att vaccinera sig och betala själv

Mer om HPV

Det finns många olika typer av HPV. Vissa typer av HPV kan orsaka cellförändringar som kan utvecklas till cancer, till exempel i livmoderhalsen.

Här kan du läsa mer om HPV.

Vaccinet skyddar mot HPV. Men vaccinet kan inte ta bort viruset om du redan har en infektion.

Skåne

Självprovtagning för HPV i Skåne

I Skåne används självprovtagning för HPV. Kvinnor som är mellan 23 och 70 år erbjuds regelbundet att själv ta provet hemma, och skicka in provet för analys per post.

Självprovtagning för HPV i Skåne

Att vaccinera sig inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Alla barn erbjuds vaccinering genom elevhälsan. Oftast får man vaccinera sig när man går i årskurs 5.

Om jag inte vaccinerar mig i skolan
Om du av någon anledning inte har vaccinerat dig i skolan kan du ha rätt att göra det senare.

Det kan vara olika för flickor och pojkar hur länge man har rätt att få vaccin. Det är vanligt att flickor kan vaccinera sig gratis upp till 18 år, men inte pojkar. Det kan vara olika regler i olika regioner. Fråga skolhälsovården vad som gäller för dig.

Skåne

Om du har glömt ta dos två eller tre så behöver du inte börja om. Men rådgör med personalen på din vårdcentral eller på en vaccinationsmottagning.

Att vaccinera sig och betala själv

Numera rekommenderas alla barn att vaccinera sig i skolan när de går i mellanstadiet.

En del vuxna kan också rekommenderas att vaccinera sig, till exempel om man har haft cellförändringar eller om man har fått ett donerat organ.

Det finns inte någon allmän rekommendation att vuxna ska vaccinera sig. Men du kan göra det om du vill. I så fall får du betala vaccinationen själv.

Det kan vara olika hur mycket det kostar att vaccinera sig. Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning för att få veta vad det kostar. Här kan du hitta mottagningar.

Skåne

Att vaccinera sig och betala själv i Skåne

I Skåne bokar du tid på en vaccinationsmottagning.

Hur många sprutor behöver jag?

Du behöver få antingen två eller tre sprutor.

Barn under 15 år behöver två sprutor

Spruta nummer 1

Du får den första sprutan i mellanstadiet, oftast när du går i årskurs 5.

Spruta nummer 2

Du får den andra sprutan tidigast ett halvår efter första sprutan. Men det ska inte gå mer än ett år.

Alla över 15 år behöver tre sprutor

Spruta nummer 1

Du kan få den första sprutan när som helst.

Spruta nummer 2

Den andra sprutan får du en till två månader efter den första.

Spruta nummer 3

Den tredje sprutan får du ungefär sex månader efter den första.

Så går vaccinationen till

Du får sprutan på utsidan av överarmen. Det kan sticka till och svida, precis som andra sprutor. Du som är rädd för nålstick kan läsa mer här.

Skåne

Vaccination för dig född 1994-1999

Från 2023 erbjuds alla kvinnor födda 1994–1999 att vaccinera sig gratis genom att delta i en forskningsstudie. Du får samma vaccin som dem som betalar. Men du behöver lämna samtycke till att delta i studien.

Vaccinationen ges som två sprutor vid olika tillfällen. Den andra sprutan ges tre år efter att du har fått den första.

Vaccinationen görs som en del av en studie som består av två delar. Dels vaccination, dels självprovtagning av HPV. Syftet är att utrota livmoderhalscancer i Sverige.

Att ge vaccin till just de födda 1994–1999 anses att ha störst effekt. I den åldersgruppen är spridningen av HPV stor. Samtidigt är färre vaccinerade.

Oavsett om du har vaccinerat dig tidigare rekommenderas du att göra det igen. Det är säkert att vaccinera sig på nytt.

Det vaccin som gavs före 2019 gav ett skydd mot fyra HPV-typer. Vaccinet som ges nu medför ett bättre skydd mot nio HPV-typer. Det ger ett större skydd än tidigare.

Lämna samtycke

Vaccinationen görs som en del av en forskningssstudie. Därför behöver du:

  • Lämna ett samtycke innan din vaccination.
  • Svara på några frågor om din hälsa.

Båda sakerna gör du här: HPV-vaccination (hpvelimination.se)

Du registrerar dina svar genom att logga in med BankID eller genom att skaffa ett lösenord.

Om du inte har lämnat samtycke och svarat på frågorna i förväg kan du göra det i samband med ditt bokade besök.

Så mår du efteråt

Efter vaccinationen kan du bli röd och svullen där du har fått sprutan.

Det här är andra besvär du kan få:

  • feber
  • huvudvärk
  • trötthet
  • illamående.

Besvären brukar gå över efter en eller några dagar. Om du behöver kan du ta receptfria läkemedel mot besvären.

Det är mycket ovanligt att få en allergisk reaktion efter en HPV-spruta.

Skåne

Kan man få narkolepsi efter HPV-vaccinering?

Det finns de som undrar om HPV-vaccinet kan orsaka narkolepsi, men det finns inte rapporterat som biverkning efter HPV-vaccination. Det finns en stor svensk-dansk studie gjord på flera hundra tusen vaccinerade och ovaccinerade flickor. Den visar på att det inte fanns fler flickor med narkolepsi i den vaccinerade gruppen jämfört med den icke vaccinerade gruppen.

Vem ska inte vaccineras?

Du som har fått en allvarlig reaktion vid en tidigare vaccinering ska inte vaccinera dig utan att först ha kontaktat en läkare.

Mer om HPV-vaccin

Vaccinerna som är godkända i Sverige skyddar mot de typer av HPV som kan utvecklas till cancer.

Vaccinet ger även skydd mot kondylom.

HPV-vaccinet är mycket säkert

HPV-vaccin har använts i många år. Det har getts till många miljoner människor och biverkningarna är noggrant undersökta. Det har hittills inte gått att visa någon ökad risk för någon allvarlig sjukdom hos de som är vaccinerade.

Om du har missat en spruta

Prata med elevhälsan, en läkare eller sjuksköterska om du har missat en spruta i din planerade vaccinering. Då får du veta hur du ska göra med dosen som du har missat.

När ska man undvika att få vaccinet?

Om du känner dig sjuk eller har feber ska du vänta och vaccinera dig vid ett senare tillfälle.

Om du känner dig lite förkyld eller håller på att bli frisk från en infektion går det bra att ta sprutan i alla fall.

HPV-vaccin och sex

HPV smittar ofta när man har sex med en person som har viruset. Det är bäst att vaccineras innan du har haft sex med någon.

Det går bra att vaccinera sig även om man har haft sex och även om du har blivit smittad av HPV. I så fall kan vaccinet skydda dig mot andra typer av HPV. Du får också ett starkare skydd mot att bli infekterad igen med samma virustyp.

Graviditet och amning

Undvik att vaccinera dig om du är gravid. HPV-vaccin har inte testats på gravida.

Det går bra att vaccinera sig även om man ammar.

Hur bra och hur länge skyddar vaccinet?

Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot de HPV-typer som kan orsaka cancer. Men det finns fortfarande en liten risk att ändå bli smittad av HPV. Så är det med alla vaccin. De skyddar inte helt och hållet.

Även du som är vaccinerad ska lämna prov om du blir kallad. Läs mer om att lämna prov för att upptäcka HPV och cellförändringar i livmoderhalsen.

Vaccinet skyddar länge. Det görs studier som ska kontrollera om vaccinet behöver fyllas på i framtiden.

Påverka och delta i din vård

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Läs mer på 1177.se och andra webbplatser

HPV – humant papillomvirus

HPV är ett mycket vanligt virus. Det finns många olika typer av HPV. Om du blir smittad av HPV brukar infektionen läka av sig själv. Men några typer av HPV kan orsaka cellförändringar och sjukdomar.

Livmoderhalscancer

Cancer i livmoderhalsen beror ofta på ett virus. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling.

Peniscancer

Peniscancer är en form av hudcancer. De allra flesta kan bli friska med en behandling som bevarar penisens funktioner. Det är viktigt att söka vård tidigt.

Minska risken för cancer

Risken för cancer påverkas av saker som du själv kan göra något åt. Råd och svar om livsstil och cancer finns på webbplatsen för cancerforskning hos WHO, Världshälsoorganisationen.

Till toppen av sidan