SYN

Skelning hos barn

Skelning innebär att barnet har svårt att rikta båda ögonen åt samma håll. Det gör att barnet kan se dubbelt. Ibland kan synen utvecklas sämre. Det finns olika behandlingar för att rätta till skelningen. Glasögon kan hjälpa om barnet har ett brytningsfel. Synen kan ibland tränas genom att ena ögat täcks för. Ibland behövs operation.

Skelning kan också vara dold. Då märks skelningen oftast när barnet är trött och ögonen glider isär. Det är vanligt att nyfödda barn skelar då och då eftersom synen inte är färdigutvecklad. Även vuxna kan skela eller se dubbelt.

Vid skelning ser hjärnan två bilder

Skelning innebär att barnets ena öga är riktat åt ett annat håll i förhållande till det andra. Då tittar ögonen lite bredvid varandra och hjärnan ser två bilder. Det beror på att samma bild hamnar på olika ställen på ögonens näthinnor.

Barnet kan då se dubbelt och förlorar djupseendet. Små barns hjärnor kan bortse från den ena bilden för att slippa se dubbelt. Ibland kan skelning leda till att barnets synskärpa försämras.

Vad beror skelning på?

Skelning kan bero på brytningsfel i ögat. Ibland beror det på en sjukdom eller skada i ögat. Skelningen kan också vara ärftlig. Det är vanligt att det inte går att hitta orsaken till att barnet skelar.

Brytningsfel i ögat

Barn som har vanliga brytningsfel kan ibland skela. Till exempel vid närsynthet eller översynthet. Då beror skelningen på att barnet måste anstränga ögonen för att se så tydligt som möjligt.

Skada på ögat

Ibland kan skelning bero en skada i ögat. Barnet kan ha ärr i ena ögats näthinna som ger en synnedsättning. Då kan ögat skela eftersom det inte kan fixera så bra.

Sjukdom

Skelning kan ibland bero på en sjukdom. Det kan till exempel vara något av följande:

 • Barnet kan skela om hen har hög feber.
 • Barnet har en sjukdom som påverkar hela kroppen, där skelning är ett av flera symtom. Exempel är muskelsjukdomar som myastenia gravis och infektionssjukdomar som borrelia.
 • Barnet kan skela om hen har haft en hjärnblödning eller en hjärntumör. Det beror på att nerverna till ögonens muskler påverkas.

Nyfödda barn kan skela

Det är vanligt att nyfödda barn skelar då och då. Det beror på att synen inte är färdigutvecklad när barnet föds. När barnet är mellan tre och fyra månader kan hen rikta ögonen åt samma håll hela tiden.

Synen utvecklas bara på ena ögat

Barnets synskärpa kan efter en tid sjunka på ögat som skelar. Det gäller när ögat skelar hela tiden. Barnets hjärna bortser från bilden från det skelande ögat för att slippa se dubbelt. Därmed tränas inte synen på det skelande ögat. Hjärnan koncentrerar sig i stället på bilden från det öga som inte skelar. Det gör att synskärpan bara utvecklas på det ögat.

Dold skelning kan ge huvudvärk

När ögat skelar hela tiden kallas det manifest skelning. Skelning kan också vara dold. Då syns inte någon skelning. Ögonen riktas åt samma håll, men med viss ansträngning.

Dold skelning kan ge besvär som till exempel:

 • Barnet kan bli trött i ögonen.
 • Barnet kan få huvudvärk.
 • Barnet kan se dubbelt. Det beror på att barnet ständigt måste anstränga hjärnan för att hålla ögonen riktade åt samma håll.

Hur märks dold skelning?

Dold skelning märks oftast när barnet är trött eller sjuk. Då kan ögonen glida isär. Barnet ser då ofta dubbelt eftersom samarbetet mellan ögonen bryts.

Dold skelning leder inte till sämre syn

Dold skelning kan ge mycket besvär, men gör egentligen ingen skada eftersom den inte leder till att barnet ser sämre.

Ibland kan besvären öka med tiden så att ögat skelar hela tiden.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en barnavårdscentral, bvc, om något av detta stämmer in på ditt barn:

 • Barnet är äldre än tre månader och skelar hela tiden.
 • Barnet är äldre än sex månader och skelar ibland.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet plötsligt börjar skela, utan att tidigare ha gjort det. Då kan skelningen bero på en sjukdom och barnet behöver snabbt komma till ögonläkare.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du får hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning av ögonen

Det finns flera undersökningar som kan göras för att ta reda på vilken form av skelning barnet har. Det är viktigt att barnet undersöks eftersom hen riskerar att få nedsatt synskärpa på det skelande ögat.

Ögonens rörlighet och samsyn kontrolleras

Barnet ögon undersöks oftast av en ortoptist, en ögonsjuksköterska som är specialutbildad i skelning hos barn. Undersökningen gör inte ont.

Så här kan en undersökning gå till:

 • Barnets syn kontrolleras på varje öga. Barnet får då sitta på en stol med en lapp för ett öga i taget och säga eller peka på symboler. Yngre barn kan sitta i förälderns knä.
 • Barnet ögon undersöks för att kontrollera ögonens rörlighet och förmåga att fokusera. Då får barnet följa ett föremål med blicken.
 • Barnets ögon undersöks för att se om något skelar. Då täcks ett öga i taget över för att se vilket öga som skelar, och i så fall hur mycket.
 • Samsynen mellan ögonen undersöks.

En ögonläkare kan göra undersökningarna om det inte finns en ortoptist på det sjukhus du kontaktar.

Undersökning av synen och ögonens funktioner

Barnet kan också undersökas av en ögonläkare. Det görs för att se om ögonen fungerar som de ska eller om barnet behöver glasögon. Då kan barnet sitta i en stol eller i en förälders knä.

Så här kan en undersökning gå till:

 1. Barnet får ögondroppar som förstorar pupillen. Det gör att ögat inte kan anpassa synen på olika avstånd, ackommodera. Ögondropparna kan svida lite men det går snabbt över.
 2. Läkaren lyser med olika lampor genom särskilda glas för att mäta om det finns brytningsfel.
 3. Läkaren undersöker ögats inre delar, till exempel lins, glaskropp, synnerv och näthinna.
 4. Ibland görs också en mätning då barnet får titta på en bild i en apparat med hakstöd.

Det är skönt för barnet att skydda ögonen för ljus under resten av dagen, till exempel med solglasögon eller skärmmössa/keps. Ögondropparna gör att ögonen blir känsliga för ljus eftersom pupillerna inte kan dra ihop sig. Läsande barn ser även suddigt några timmar efter ögondropparna.

Dold skelning kan upptäckas vid undersökning

En skelning kan också upptäckas genom att läkaren eller ortoptisten täcker för ett öga i taget. På så sätt bryts samsynen, det vill säga ögonens förmåga att samarbeta så att det blir en tredimensionell bild i hjärnan.

Små barns ögon syntestas på BB och bvc

Bvc gör synkontroller för att hitta barn med synnedsättning. Alla barns ögon och syn kontrolleras specifikt vid följande tillfällen:

 • När barnet skrivs ut från BB.
 • När barnet är cirka fyra veckor.
 • När barnet år cirka sex månader, vid sexmånaderskontrollen.
 • När barnet är fyra och fem år. Vid fyra- och femårskontrollerna får barnet titta på en syntavla där det oftast finns fyra olika bokstäver. Ibland finns figurer. Sjuksköterskan pekar på en bokstav på tavlan och barnet får peka på samma bokstav på en liten platta. Det kan vara bra att förbereda barnet på att hen får en lapp för ögat vid undersökningen.

Behandling vid skelning

Skelningen behandlas på olika sätt beroende på vad som orsakar den.

Glasögon kan hjälpa vid brytningsfel

Ibland kan det räcka med att barnet använder glasögon för att skelningen ska försvinna. Det gäller när skelningen beror på brytningsfel, till exempel översynthet eller närsynthet.

Glasögonbidrag

Barn och unga vuxna som behöver glasögon får ett bidrag för den synnedsättning de har, ett så kallat glasögonbidrag. Bidraget gäller från nyfödd ålder till och med det år barnet fyller 19 år.

Fram till den dag barnet fyller åtta år är det varje landsting och region som beslutar om hur stort bidraget är. Därefter är det på minst 800 kronor. Det gäller även för linser. Om glasögonen eller linserna kostar mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden.

Synen tränas med lapp över ögat

Synskärpan kan sjunka eller utvecklas sämre om barnet skelar med samma öga hela tiden. Genom att använda en lapp över det andra ögat kan synen på det skelande ögat förbättras. Då tvingas hjärnan träna upp synen på det skelande ögat.

Plåster för ögat och tejp för glasögonen

Barnet får oftast täcka för det öga som inte skelar med ett speciellt plåster som finns att köpa på apotek. Ibland kan barnet efter ett tag ha matt tejp eller speciella filter som klistras på glasögonens ena glas.

Ögat täcks tills synen är bättre

En ögonläkare eller en ortoptist avgör hur länge ögat ska täckas för. Övertäckningen tas bort när synen är lika på båda ögonen, eller när synskärpan på det skelande ögat inte stiger och utvecklas längre, utan har nått den synpotential som ögat har. Övertäckningen hjälper inte mot själva skelningen, men synen på det skelande ögat utvecklas och blir bättre.

Operation kan rätta till skelningen

Ofta behövs en operation om barnet skelar mycket. Då kan ögonen riktas åt samma håll.

Resultatet blir bäst om synen på båda ögonen är så bra som möjligt. Före operationen kan synen ibland förbättras om barnet har en lapp för ena ögat. Det är viktigt att barn som har glasögon använder dem regelbundet före operationen.

Under operationen förstärks eller försvagas ögonmusklernas fästen på ena eller på båda ögonen. På så sätt riktas båda ögonen åt samma håll.

Hos barn med glasögon opereras bara den del av skelningen som syns när glasögonen är på. Det betyder att skelningen kan vara kvar även efter operationen när barnet tar av sig glasögonen.

Viss dold skelning kan tränas

Det går ibland att träna samarbetet mellan ögonen om barnet har dold skelning. Ortoptisten kan ge råd. Träningen kan till exempel vara att barnet får titta på sitt finger ända in till näsan.

Ibland behövs glasögon eller operation

Dold skelning kan förbättras med glasögon om barnet har ett brytningsfel. Ibland kan ögat behöva opereras. Det gäller om den dolda skelningen ökar och ögat skelar hela tiden.

Ibland behandlas sjukdomen först

Ibland kan skelningen bero på en sjukdom. Det kan till exempel vara en infektion eller en tumör. Då behandlas sjukdomen först.

Så fungerar synen

Synen utvecklas från det att barnet föds till att hen är cirka tio år. Synen förbättras genom att ögat hela tiden får stimulans. Syncentrum i hjärnan lär sig gradvis att tolka allt mindre detaljer om ögat skickar bilder av bra kvalitet. Även synskärpan blir allt bättre.

När du ser på ett föremål skapas en bild på ögats näthinna. Bilden ger upphov till elektriska signaler som leds vidare genom synnerven från varje öga. De två synnerverna möts och korsar varandra i synnervskorsningen på hjärnans undersida. Där flätas trådarna från de två nerverna delvis ihop. När de sedan fortsätter i två synbanor innehåller varje bana information från båda ögonen. Synbanorna fortsätter till syncentrum i nackloben som ligger i hjärnans bakre del. Här tolkas signalerna och omvandlas till en medveten bild.

När du ser hamnar bilden normalt på samma plats på näthinnan i båda ögonen. Bilden från de två ögonen kan då smälta samman till en bild i syncentrum i hjärnan. Det är viktigt för djupseendet.

Till toppen av sidan