Skador på huvud och ögon

Blödning under skallbenet – subduralblödning

En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Du kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet. Blodet som samlas under skallbenet trycker mot hjärnan och kan leda till att du blir trött eller medvetslös.

Ett annat ord för subduralblödning är subduralhematom. Oftast är det äldre personer som får en sådan blödning.

En akut subduralblödning kan orsakas av kraftiga skador om man slagit sig i huvudet. Blödningen kan variera i storlek. Blodet och den vätskeansamling som kan bildas kring blödningen leder till en svullnad som trycker mot hjärnan.

Kroniskt subduralhematom är en annan form av blödning under skallbenet som kan orsakas av lättare skador på huvudet. Symtomen kommer långsammare än vid akut subduralblödning. ibland kommer man inte ens ihåg att man slagit sig i huvudet.

Symtom

Du kan känna dig trött och förvirrad om du har fått en blödning under skallbenet. Dessutom kan du få dessa symtom:

  • huvudvärk
  • kramper
  • medvetslöshet.

Om du får kroniskt subduralhematom kommer symtomen först flera veckor efter skadan. Du kan då bli dåsig eller trött, få lättare huvudvärk eller bli förvirrad.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har huvudvärk, yrsel eller är trött i mer än en vecka efter ett slag mot huvudet.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du svimmade när du skadade dig, även om det var en mycket kort stund.
  • Du blir sämre en stund efter skadan. Till exempel kan du få mer ont i huvudet eller bli yr och förvirrad.
  • Du börjar må illa och kräkas några timmar eller dagar efter slaget mot huvudet.
  • Du får blåmärken runt båda ögonen, eller bakom båda öronen. Det kan ta någon dag innan blåmärkena syns.
  • Du behandlas med blodförtunnande läkemedel, har en blödningssjukdom eller leversvikt.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Om läkaren misstänker att du har fått en blödning under skallbenet kommer hen att göra en datortomografi på dig. Datortomografi är en form av röntgen som kan ge mer information än vanlig röntgen.

Behandling

Du behöver oftast inte någon behandling om du har fått en mindre blödning eftersom den går tillbaka av sig själv efter ett par veckor eller månader. Man brukar bli bra utan behandling, men du kan behöva gå på flera läkarkontroller.

Du kan behöva bli opererad om du har fått en större blödning. Vid en sådan operation sugs blodet ut.

Man blir ofta inlagd på sjukhus för observation efter en blödning.

Läkemedel kan öka risken

Blodförtunnande läkemedel kan öka risken för subduralblödning. Läkemedel som förebygger blodpropp är exempel på sådana blodförtunnande läkemedel.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

 

Aktuella artiklar

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Till toppen av sidan