Romani chib kálo/romska kale

Reguli ta hortiba

Regler och rättigheter - romska

Current articles

Visa innehåll som:
Minorne ćhibake vakerneDu som talar ett minoritetsspråk - romska

Te tu te san kotor katar ekh nacionalno minoriteto, tut si tut o xakaj, ande khajekh kazusura, te trubusares kiri ćhib ande e dori e samadimaske centrosa. Gin kate so thol pe andre ande verver situacije.

To the top of the page