معاینه منظم برای سرطان پروستات در اسکونه

Regelbunden testning för prostatacancer i Skåne - andra språk - dariThe content concerns Skåne

آیا شما مرد هستید و بین 50 تا 68 سال سن دارید؟ سپس شما ممکن است برای سرطان شما معاینه مریضی پروستات ارایه شود. شما ممکن است یک معاینه خون به نام معاینه پی اس إی PSA ارائه دهید. تست پی اس إی PSA می تواند نشان دهد که آیا شما سرطان پروستات دارید یا خیر..

To the top of the page