رهنمای شما در عرصه خدمات صحی در اوسترگوتلاند

خدمات آنلاین 1177

1177 Vårdguiden på webben - dariThe content concerns Östergötland

همه امراض و ناراحتی ها ضرورت به تداوی ندارند و شما میتوانید بمنظور بهبود وضعیت تان، شمار زیادی تدابیر و اهتمامات را به تنهایی روی دست بگیرید. ویبسایت خدمات صحی به آدرس 1177.se، معلومات و توصیه‌هایی را در مورد تداوی خانگی عرضه میدارد. شما می‌توانید مطالب در مورد علایم مریضی، امراض، تداوی‌ها، صحت و سلامت اطفال، تداوی دندان و موارد دیگر را در این ویبسایت مطالعه کنید.

Läs denna text på svenska

 

همچنان شما می‌توانید برای دسترسی به بعضی خدمات از قبیل تجدید نسخه‌ها، مشاهده معلومات مربوط به مراقبتهای حفظ‌الصحه شخصی تان، تماس با عرضه کننده خدمات صحی تان و پلانگذاری، تغییر و تبدیل در پلانگذاری یا فسخ کردن بعضی اوقات مراجعه، وارد سیستم شوید.

 

در ویبسایت 1177.se، می‌توانید:

معلومات مربوط به امراض، صدمات و علایم مریضی را جستجو کنید

مطالبی را در مورد تداوی‌های مختلف بخوانید

دریافت مشوره در رابطه به زندگی سالم بمنظور جلوگیری از امراض

برای استفاده از خدمات مختلف مربوط با مراقبت‌ صحی، وارد سیستم شوید

معلومات تماس متخصصین مراقبت‌ صحی را دریافت کنید

To the top of the page