Psykisk hälsa

Må bra med kultur och natur i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Kulturaktiviteter har en läkande kraft och kan vara ett komplement till vård och behandling för att må bättre. Region Östergötland erbjuder patienter med ohälsa i form av till exempel stress, oro och smärta möjlighet till kulturaktiviteter på flera orter i länet. Din behandlande läkare, sjuksköterska, kurator med flera kan anmäla dig till den aktivitet som passar just dig. Fråga efter Må bra med kultur och natur när du får vård.

Vad är Må bra med kultur och natur?

Må bra med kultur och natur är ett komplement till vård och behandling för dig som har stressrelaterade besvär, smärta eller oro. Må bra med kultur och natur hämtar kunskap från forskningen som  visar att kulturupplevelser och att vistas i naturen kan bidra till bättre hälsa och snabbare tillfrisknande.

Aktiviteten ska vara lustfylld och prestationsfri för att göra nytta. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena och kan bidra till en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Syftet är att öka välbefinnandet, såväl fysiskt som psykiskt.

Må bra med kultur och natur är ett samarbete mellan Region Östergötland och olika kulturaktörer i länet. Upplägget på aktiviteterna liknar de som samhället i övrigt erbjuder. Aktiviteterna hålls i kulturaktörernas lokaler.

Genom att få prova på kultur som ett uttryck och en glädjekälla hoppas vi att du framöver kan hitta energi och självförtroende för att på egen hand söka dig till aktiviteter som du mår bra av.

Vem kan delta?

Om du mår dåligt på grund av stress, oro eller smärta och klarar av att ingå i en grupp tillsammans med andra kan du få möjlighet att delta i kulturaktiviteter genom Må bra med kultur. Din behandlande läkare, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska med flera kan anmäla dig till den aktivitet som passar just dig.

Detta gäller om du söker vård inom Region Östergötlands hälso- och sjukvård eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland, exempelvis privatägda vårdcentraler. Även när du får vård och behandling inom specialistsjukvården har du möjlighet att delta i Må bra med kultur.

Unga personer, 13-18 år kan också delta i aktiviteter. Hör av dig till din elevhälsa, ungdomshälsa eller till din behandlare och fråga om du kan få delta.

Hur fungerar aktiviteterna?

Aktiviteterna är i en grupp med flera deltagare och en eller flera ledare. Upplägget liknar de kulturaktiviteter som samhället i övrigt erbjuder. Däremot är de anpassade när det gäller till exempel tempo och antalet pauser. Alla aktiviteter pågår under cirka åtta veckor och avslutas med en utvärdering. Vissa aktiviteter är kostnadsfria medan andra kostar cirka 20 till 30 kronor per träff.

Må bra med kultur i Östergötland.

Aktiviteter i Östergötland 2022

Linköping

 • Må bra med sång - Startar 2 februari 2022
 • Må bra med måleri - Serie 1 startar 1 februari 2022
 • Må bra med måleri - Serie 2 startar 19 april 2022
 • Må bra med skogsbad - Startar 14 april 2022
 • Må bra med trädgård - Startar 19 april 2022

Norrköping

 • Norrköping Må bra med måleri vuxen - Startar 26 april 2022
 • Norrköping Må bra med dans, vuxen - Startar 1 februari 2022
 • Norrköping Må bra med dans, ungdom - Startar 24 mars 2022
 • Norrköping Må bra med böcker - Startar 7 februari 2022
 • Norrköping Må bra med trädgård - Startar 20 april 2022
 • Norrköping Må bra med naturfoto - Startar 4 april 2022
 • Norrköping Må bra med måleri ung - Startar 9 mars 2022

Motala

 • Motala Må bra med skapande - Startar 16 februari 2022
 • Motala Må bra med böcker - Startar 20 mars 2022

Mjölby

 • Mjölby Må bra med skapande- lera akvarell - Startar 9 februari 2022
 • Mjölby Må bra med skogsbad - Startar 11 april 2022
 • Mjölby Må bra med skapande-foto -Startar 9 februari 2022

 

Till toppen av sidan