PSYKISK HÄLSA

Må bra med kultur i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Kulturupplevelser har en läkande kraft och kan vara ett komplement till vård och behandling för att må bättre. Region Östergötland erbjuder patienter med ohälsa i form av till exempel stress, oro och smärta möjlighet till kulturaktiviteter på flera orter i länet. Din behandlande läkare, sjuksköterska, kurator med flera kan anmäla dig till den aktivitet som passar just dig. Fråga efter Må bra med kultur när du får vård.

Vad är Må bra med kultur?

Må bra med kultur är ett komplement till vård och behandling för dig som har stressrelaterade besvär, smärta eller oro. Må bra med kultur hämtar kunskap från forskningen som  visar att kulturupplevelser kan bidra till bättre hälsa och snabbare tillfrisknande.

Aktiviteten ska vara lustfylld och prestationsfri för att göra nytta. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena och kan bidra till en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Syftet är att öka välbefinnandet, såväl fysiskt som psykiskt.

Må bra med kultur är ett samarbete mellan Region Östergötland och olika kulturaktörer i länet. Upplägget på aktiviteterna liknar de som samhället i övrigt erbjuder. Aktiviteterna hålls i kulturaktörernas lokaler.

Genom att få prova på kultur som ett uttryck och en glädjekälla hoppas vi att du framöver kan hitta energi och självförtroende för att på egen hand söka dig till aktiviteter som du mår bra av.

Program och anmälan hösten 2019

Hösten 2019 finns aktiviteter inom Må bra med kultur på fyra orter i Östergötland – Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping. Här nedan ser du vilka aktiviteter som finns på de olika orterna. Fråga din behandlande vårdkontakt om det fullständiga programmet där du hittar information om upplägg, ledare, datum, tider och platser.

Linköping – program hösten 2019

 • Må bra med trädgård
 • Må bra med sång
 • Må bra med slöjd
 • Må bra med färger
 • Må bra med keramik
 • Må bra med böcker
 • Må bra med dans – aktivitet speciellt för tjejer i högstadie- och gymnasieåldern
 • Må bra med färger – aktivitet speciellt för dig i högstadie- och gymnasieåldern

 Mjölby – program hösten 2019

 • Må bra med böcker
 • Må bra med skapande

Motala – program hösten 2019

 • Må bra med skapande

Norrköping – program hösten 2019

 • Må bra med dans
 • Må bra med målning
 • Må bra med böcker
 • Må bra med slöjd
 • Må bra med naturfoto
 • Må bra med dans – aktivitet speciellt för tjejer i högstadie- och gymnasieåldern

Anmälan

Anmäl till din behandlande vårdkontakt vilken aktivitet du önskar delta i. Som bekräftelse på att du fått plats i aktiviteten du önskar får du ett välkomstbrev från Region Östergötland ett par veckor före aktiviteten startar. Om du har deltagit i en aktivitet inom Må bra med kultur tidigare kan du anmälas igen, men det kan då hända att du får stå tillbaka för helt nya deltagare och skriva upp dig på en reservlista.

Vem kan delta?

Om du mår dåligt på grund av stress, oro eller smärta och klarar av att ingå i en grupp tillsammans med andra kan du få möjlighet att delta i kulturaktiviteter genom Må bra med kultur. Din behandlande läkare, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska med flera kan anmäla dig till den aktivitet som passar just dig.

Detta gäller om du söker vård inom Region Östergötlands hälso- och sjukvård eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland, exempelvis privatägda vårdcentraler. Även när du får vård och behandling inom specialistsjukvården har du möjlighet att delta i Må bra med kultur.

Hur fungerar aktiviteterna?

Aktiviteterna är i en grupp med flera deltagare och en eller flera ledare. Upplägget liknar de kulturaktiviteter som samhället i övrigt erbjuder. Däremot är de anpassade när det gäller till exempel tempo och antalet pauser. Alla aktiviteter pågår under cirka åtta veckor och avslutas med en utvärdering. Vissa aktiviteter är kostnadsfria medan andra kostar cirka 20 till 30 kronor per träff.

Må bra med kultur i Östergötland.

Till toppen av sidan