Psykisk hälsa

Må bra med kultur och natur i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Kulturaktiviteter har en läkande kraft och kan vara ett komplement till vård och behandling för att må bättre. Region Östergötland erbjuder patienter med ohälsa i form av till exempel stress, oro eller smärta möjlighet till kulturaktiviteter på flera orter i länet.

Vad är Må bra med kultur och natur?

Må bra med kultur och natur är ett komplement till vård och behandling för dig som har stressrelaterade besvär, smärta eller oro. Må bra med kultur och natur hämtar kunskap från forskningen som  visar att kulturupplevelser och att vistas i naturen kan bidra till bättre hälsa och snabbare tillfrisknande.

Aktiviteten ska vara lustfylld och prestationsfri för att göra nytta. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena och kan bidra till en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Syftet är att öka välbefinnandet, såväl fysiskt som psykiskt.

Må bra med kultur och natur är ett samarbete mellan Region Östergötland och olika kulturaktörer i länet. Upplägget på aktiviteterna liknar de som samhället i övrigt erbjuder. Aktiviteterna hålls i kulturaktörernas lokaler.

Genom att få prova på kultur som ett uttryck och en glädjekälla hoppas vi att du framöver kan hitta energi och självförtroende för att på egen hand söka dig till aktiviteter som du mår bra av.

Vem kan delta?

Om du mår dåligt på grund av stress, oro eller smärta och klarar av att ingå i en grupp tillsammans med andra kan du få möjlighet att delta i kulturaktiviteter genom Må bra med kultur. Din behandlande läkare, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska med flera kan anmäla dig till den aktivitet som passar just dig.

Detta gäller om du söker vård inom Region Östergötlands hälso- och sjukvård eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland, exempelvis privatägda vårdcentraler. Även när du får vård och behandling inom specialistsjukvården har du möjlighet att delta i Må bra med kultur.

Unga personer, 13-18 år kan också delta i aktiviteter. Hör av dig till din elevhälsa, ungdomshälsa eller till din behandlare och fråga om du kan få delta.

Hur fungerar aktiviteterna?

Aktiviteterna är i en grupp med flera deltagare och en eller flera ledare. Upplägget liknar de kulturaktiviteter som samhället i övrigt erbjuder. Däremot är de anpassade när det gäller till exempel tempo och antalet pauser. Alla aktiviteter pågår under cirka åtta veckor och avslutas med en utvärdering.

Aktiviteterna är kostnadsfria. Resor dit och hem betalar deltagaren själv, ingen reseersättning ges.

Må bra med kultur i Östergötland.

Aktiviteter i Östergötland våren 2023

Linköping

 • Må bra med sång
 • Må bra med dans
 • Må bra med drama
 • Må bra med keramik
 • Må bra med böcker
 • Må bra med textilslöjd
 • Må bra med måleri
 • Må bra med skogsbad
 • Må bra med trädgård

Norrköping

 • Norrköping Må bra med måleri och skapande
 • Norrköping Må bra med dans
 • Norrköping Må bra med trädgård
 • Må bra med böcker
 • Må bra med skogsbad

Motala

 • Må bra med måleri - akvarell och teckning

Mjölby

 • Mjölby Må bra med skapande
 • Mjölby Må bra med skogsbad
 • Mjölby Må bra med skapande - grafik

 

Till toppen av sidan