Habilitering Kronoberg

Vem gör vad på habiliteringen

Innehållet gäller Kronoberg

Vi arbetar i team och alla yrkeskategorier på habiliteringen har olika kunskapsområden och metoder för utredning, stöd och behandling. Genom att arbeta i team lägger vi samman våra olika kunskaper, för att insatserna som ges ska bli allsidiga och samordnade.

Arbetsterapeut

 • Analyserar behovet av dagliga aktiviteter och ger råd, stöd och behandling kring detta.
 • Bedömer behovet av, ordinerar och provar ut tekniska hjälpmedel.
 • Medverkar vid bedömning och anpassning av individens eller familjens bostad och andra lokaler, till exempel skola och förskola.

Dietist

 • Arbetar med nutritionsproblem som uppstår i samband med funktionsnedsättning, med målet att uppnå en väl anpassad kostbehandling.

Fritidskonsulent

 • Ger information, rådgivning och stöd kring olika fritidsaktiviteter, både aktiviteter som är anpassade och andra aktiviteter i föreningslivet.
 • Ger stöd kring en utvald aktivitet och för att komma igång med den.
 • Samverkar med fritidsaktörer i respektive kommun kring behov och utveckling av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Hälsopedagog

 • Arbetar med hälsocoachning av levnadsvanor så som kost, fysisk aktivitet, stress och sömn.
 • Ger information och rådgivning kring olika fritidsaktiviteter eller träningsformer, samt ger stöd för att komma igång med utvald aktivitet eller träning.

Kurator

 • Ger information om samhällets stöd och service
 • Erbjuder samtalsstöd och bearbetande samtal i olika former
 • Medverkar vid diagnostisk utredning

Logoped

 • Arbetar med munmotorik och med ät- och sväljsvårigheter.
 • Arbetar med alternativa kommunikationssätt exempelvis teckenspråk.
 • Utreder och behandlar tal- språk samt kommunikationssvårigheter.
 • Bedömer behov av, ordinerar och provar ut kommunikationshjälpmedel.

Läkare

 • Ansvarar för medicinsk utredning, behandling och uppföljning.
 • Ansvarar för samordning och ger råd och stöd kring medicinsk behandling.

Medicinska sekreterare

 • Ansvarar för administrativ service, reception, telefon och information.
 • Ansvarar för journalhantering och ser till att remisser och intyg kommer till rätt instans.

Psykolog

 • Gör neuropsykologiska utredningar.
 • Ger psykoedukation till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga för att öka förståelsen för funktionsnedsättningen och hur det påverkar vardagen.
 • Ger stödjande samtal till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Sjukgymnast

 • Analyserar, bedömer, stödjer och stimulerar den motoriska utvecklingen och förmågan.
 • Ger stöd, råd och behandling av rörelseförmåga och funktion.
 • Bedömer behovet av hjälpmedel, ordinerar och gör uppföljning.

Sjuksköterska

 • Arbetar med medicinsk omvårdnad och uppföljning, rådgivning och stöd i detta.

Specialpedagog

 • Ger råd och stöd kring individens utveckling.
 • Gör utredningar och bedömningar.
 • Samverkar med individens familj och nätverk utifrån ett helhetsperspektiv. 
Till toppen av sidan