Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård skrivs information i vårdens journalsystem. Det kan till exempel vara information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

Logga in med e-legitimation för att läsa vad som står i din journal via nätet.

Kronoberg

Du som behandlats i Kronoberg

I Kronoberg infördes journal via nätet 2016. Du kan logga in och ta del av journalanteckningar och diagnoser från vårdmöten som gjorts i Kronoberg från 1 januari 2015 och framåt. Du kan också se provsvar från klinisk kemi, genomförda och bokade besök, provsvar från röntgen och klinisk fysiologi samt svar på konsultationsremisser.

Anteckningar från Rättspsykiatriska regionkliniken och Barnahus är undantagna.

Information från andra regioner

Du kan ta del av journalinformation från andra regioner där du fått vård förutsatt att journalen via nätet är infört där.

Försegla din journal

Om man inte vill att journalen ska finnas tillgänglig via nätet kan man försegla den. Det kan till exempel vara aktuellt för patienter i utsatt position, eller för den som anser att myndighetskraven på säkerhet inte är tillräckligt höga.

Du kan själv försegla din journal direkt i e-tjänsten Journalen. Det gäller då alla verksamheter i samtliga regioner som är anslutna till tjänsten. Du kan också vända dig till din vårdcentral eller sjukhusmottagning och be att få din journal förseglad.

Du kan när som helst be om att få förseglingen bruten.

Du har alltid rätt att få ut din journal på papper efter menprövning.

Information om vem som öppnat din journal

Den enskilde har möjlighet att kontrollera åtkomstloggen och där igenom få information om vilken vårdpersonal och eventuella ombud som har öppnat journalen.

Loggutdrag från journalsystemet hanteras antingen genom att ta kontakt med den aktuella mottagningen eller med hjälp av beställningsformulär som finns i inloggat läge under Journalenheten på 1177.se. Blanketten Begäran om loggutdrag i Kronoberg är också en möjlighet, den hittar du på sidan om Din journal.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information du kan läsa när du loggar in varierar mellan olika regioner. Det varierar också mellan olika mottagningar. 

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in med behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts fel.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan läsa i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens olika journalsystem varje gång du loggar in i din journal.

Det är inte säkert att du kan läsa information direkt efter ditt besök på mottagningen. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har skrivits in. Kontakta mottagningen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner kan du också läsa information som sjuksköterskor skriver in i din journal när du ringer 1177.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit informationen, om du tycker att den inte stämmer. Läs mer i texten Din journal

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett svenskt personnummer kan läsa information i din journal via nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13 – 15 år

Du som är 13 – 15 år kan i vissa fall läsa din journal via nätet. Kontakta den mottagning där du har fått vård för att få hjälp.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du kan läsa barnets journal via nätet om barnet är yngre än 13 år. Du måste vara registrerad som barnets vårdnadshavare hos Skatteverket.

Logga först in i din egen journal. Klicka sedan på ditt barns namn under rubriken Växla journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.

Tillgång till journalen efter barnet fyllt 13 år

Ibland kan du behöva läsa barnets journal på en särskild mottagning efter att barnet har fyllt 13 år. Kontakta mottagningen det gäller.

Det är verksamhetschefen eller en annan utsedd person som tar beslut om du får läsa barnets journal via nätet. Barnets vilja ska respekteras vid beslutet.

Kronoberg

Barns journal i Kronoberg

Som vårdnadshavare kan du se dina barns journaler fram tills barnet fyller 13 år. Om du önskar tillgång till barnens journal mellan 13 och 16 år får du ansöka om det i samråd med barnet själv och behandlande hälso- och sjukvårdspersonal.

Ibland gäller sekretess mot vårdnadshavaren, till exempel då det kan antas att barnet lider betydande men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren. Det kan också handla om att det finns uppgifter om andra personer i patientjournalen, att tvångsåtgärder övervägs eller vid vårdnadstvister. I dessa fall kan rätten till tillgång till journalen tas bort för vårdnadshavare.

Från elevhälsan visas inga journalanteckningar.

Barns tillgång till sin egen journalinformation via nätet

För barn mellan 13 och 16 år visas inte journalen via nätet, men undantag kan beviljas av behandlande hälso- och sjukvårdspersonal i samråd med barnet.

Journal via nätet på barn- och ungdomspsykiatrin

Journal via nätet är tillgängligt på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Kronoberg. Det innebär att vårdnadshavare till barn upp till 13 år kan se barnets journal genom att logga in via e-tjänster på 1177.

När barnet är mellan 13-16 år är journalen helt stängd via nätet. När hen sedan har fyllt 16 år kan hen själv läsa sin journal. 

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Hur gör jag för att min journal inte ska synas på nätet?

Du kan stänga av möjligheten för dig själv att läsa din journal via nätet. Det kallas att försegla journalen.

Logga in i journalen. Klicka på rubriken Inställningar för Journalen. Följ sedan instruktionen för att försegla din journal. Då loggas du ut och kan inte längre läsa din journal via nätet.

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en särskild mottagning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den mottagningen när du läser din journal via nätet.

Kontakta mottagningen det gäller om du vill försegla delar av din journal.

Bryta försegling

Du kan avsluta förseglingen så att din journal visas via nätet igen. Kontakta mottagningen det gäller för att få hjälp.

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal. Det betyder att den informationen bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har fått vård. Då kan du få hjälp att få din journalinformation på papper.

Sök efter mottagningen för att hitta kontaktuppgifter.

Medicinska frågor

Kontakta den mottagning som har skrivit in information i din journal om du har frågor.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan