Sexuell hälsa

Sex och samtycke

Innehållet gäller Kronoberg

Du bestämmer själv över din sexualitet och din kropp. Sexuella aktiviteter ska kännas bra för alla som är med. När du ska ha sex eller på annat vis vara fysisk med en person behövs samtycke från alla inblandade. Frånvaro av ett nej från den eller de andra personerna är inte detsamma som att det finns samtycke.

En grundförutsättning för god sexuell hälsa är att man själv kan bestämma över sin sexualitet och sin kropp. Sexuella aktiviteter ska kännas bra för alla som är med. Ingen ska behöva utsättas för trakasserier, våldtäkt eller annat sexuellt övergepp.

Om du har utsatts för, eller har utsatt någon, för något som inte känns bra kan du vända dig till en ungdomsmottagning, SESAM-mottagning eller din vårdcentral för stöd om det du upplevt och råd om hur du ska gå vidare. Det kan även vara skönt att prata med någon du har förtroende för.

Har du utsatts för våldtäkt, andra sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier så har du blivit utsatt för brott och bör anmäla det du varit med om till polisen.

Anmäl ett sexualbrott till polisen

Läs mer om sexuella trakasserier på 1177.se

Läs mer om sexuella trakasserier på umo.se

Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en person gett sitt samtycke en gång så är inte det samma sak som att det alltid finns ett samtycke. Ett samtycke innebär inte heller att det finns samtycke till alla aktiviteter med sexuell koppling. Det kan vara så att personen sagt ja till din kropp nära sin under exempelvis en dans men inte vill mer än så. Det kan också vara så att personen sagt ja till hångel och smek men inte vill ha sex.

Det är därför viktigt att fråga vid varje ny situation om personen eller personerna är okej och vill fortsätta. Om du inte vill påbörja en sexuell aktivitet, göra fler sexuella aktiviteter eller du inte vill fortsätta med de aktiviteter som ni påbörjat under samtycke har du rätt att säga nej eller på annat sätt uttrycka ditt nej och få ditt nej respekterat.

Du ska inte behöva förklara och försvara ditt val. Du har också en skyldighet att lyssna in och respektera den andra personens nej eller frånvaro av ja.

Läs mer om våld och kränkningar på UMO.

Till toppen av sidan