Sexuell hälsa

Sex och samtycke

Innehållet gäller Kronoberg

Du bestämmer själv över din sexualitet och din kropp. Sexuella aktiviteter ska kännas bra för alla som är med. När du ska ha sex eller på annat vis vara fysisk med en person behövs samtycke från alla inblandade. Frånvaro av ett nej från den eller de andra personerna är inte detsamma som att det finns samtycke.

En grundförutsättning för god sexuell hälsa är att man själv kan bestämma över sin sexualitet och sin kropp. Sexuella aktiviteter ska kännas bra för alla som är med. Ingen ska behöva utsättas för trakasserier, våldtäkt eller annat sexuellt övergepp.

Om du har utsatts för, eller har utsatt någon, för något som inte känns bra kan du vända dig till en ungdomsmottagning, SESAM-mottagning eller din vårdcentral för stöd om det du upplevt och råd om hur du ska gå vidare. Det kan även vara skönt att prata med någon du har förtroende för.

Har du utsatts för våldtäkt, andra sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier så har du blivit utsatt för brott och bör anmäla det du varit med om till polisen.

Anmäl ett sexualbrott till polisen

Läs mer om sexuella trakasserier på 1177.se

Läs mer om sexuella trakasserier på umo.se

Frånvaro av NEJ är inte detsamma som samtycke!

När man ska ha sex eller på annat vis vara fysisk med en person behövs samtycke från samtliga involverade parter. Ett nej kan uttryckas på många olika sätt, det behöver inte vara med ord utan kan vara med kroppen. Att en person visar sexuellt intresse för dig innebär inte att personen ger samtycke till sex. Om den andra personen inte säger ja så är det detsamma som ett nej. Samtycke under tvång eller tjat är inget samtycke. Det är inte okej att försöka övertala någon att ha sex även om personen till slut säger ja.

Personen kan tycka att det känns okej att bli övertalad just då, men kan må väldigt dåligt efteråt när hen funderar på vad som hände och hur det blev som det blev, trots att hen egentligen inte ville.

Vad säger lagen om samtycke?

Från 1 juli 2018 börjar den nya sexualbrottslagstiftningen att gälla. Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Enligt lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta.

Har du gjort något mot eller med någon utan den personens samtycke så är det olagligt. Det behöver inte ha förekommit hot och våld eller att personen varit i en särskilt utsatt situation.

Lagen om samtycke, polisens webbplats

Om du vill anmäla ett brott mot samtyckeslagen

Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en person gett sitt samtycke en gång så är inte det samma sak som att det alltid finns ett samtycke. Ett samtycke innebär inte heller att det finns samtycke till alla aktiviteter med sexuell koppling. Det kan vara så att personen sagt ja till din kropp nära sin under exempelvis en dans men inte vill mer än så. Det kan också vara så att personen sagt ja till hångel och smek men inte vill ha sex.

Det är därför viktigt att fråga vid varje ny situation om personen eller personerna är okej och vill fortsätta. Om du inte vill påbörja en sexuell aktivitet, göra fler sexuella aktiviteter eller du inte vill fortsätta med de aktiviteter som ni påbörjat under samtycke har du rätt att säga nej eller på annat sätt uttrycka ditt nej och få ditt nej respekterat.

Du ska inte behöva förklara och försvara ditt val. Du har också en skyldighet att lyssna in och respektera den andra personens nej eller frånvaro av ja.

Läs mer om våld och kränkningar på UMO.

Aktuella artiklar

Att bli utsatt för våld i en parrelation

Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan vara både fysiskt, psykiskt och sexuellt och kan förekomma i alla slags relationer. Våldet kan ge akuta fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre,

Har du utsatt någon för sexuella övergrepp?

Att utsätta någon för sexuella övergrepp är ett brott. Det finns hjälp att få, om du vill prata om det som hänt och för att sluta med ditt beteende.

Våldtäkt, sexuella övergrepp och andra sexualbrott

Sexuella övergrepp används ofta som namn på handlingar där någon kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Enligt svensk lag heter dessa handlingar sexualbrott.

Brottsofferjouren i Växjö

Vi finns för dig som är brottsutsatt, anhörig eller vittne. Kontakta oss på tel 0470-456 94 (vardagar mellan kl 9-12) eller via mejl: info@vaxjo.boj.se

Till toppen av sidan