Blodprov

Regelbunden testning för prostatacancer i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du som är född 1974 eller 1968 kommer under 2024 bli erbjuden att testa dig för tidig upptäckt av prostatacancer. Du får då lämna ett blodprov gratis för att mäta ditt PSA-värde (prostataspecifik antigen). Om ditt blodprov visar ett PSA-värde som är högre än normalt kommer du erbjudas vidare utredning.

Vem blir erbjuden att testa sig?

Under 2024 kommer du som är född 1974 eller 1968, är folkbokförd i Jönköpings län och har ett manligt personnummer att bli erbjuden att lämna blodprov gratis för att mäta ditt PSA-värde. Erbjudandet skickas ut successivt under året beroende på födelsedatum.

Erbjudandet införs stegvis och planen är att utöka antalet åldersgrupper under de kommande åren. Målet är att alla män i åldrarna 50 till 74 år regelbundet ska erbjudas att testa sig.

Om du har prostata men inte manligt personnummer eller om du har skyddad identitet kan du själv kontakta din vårdcentral om du vill testa dig.

Fördelar och nackdelar med att testa sig

I filmen får du veta mer om fördelar och nackdelar med testning för prostatacancertestning. Har du fått ett erbjudande om att testa dig kan filmen vara en hjälp i ditt beslut. Filmen är gjord av Regionalt cancercentrum väst.

Det finns både fördelar och nackdelar med att testa sig regelbundet för prostatacancer. Här kan du läsa om några av de viktigaste.

Fördelar

 • Prostatacancer är lättare att hitta tidigt om du testar dig regelbundet.
 • Hittar läkaren farlig prostatacancer behandlas du direkt. Då går sjukdomen oftast att bota och du kan bli frisk igen.

Nackdelar

 • Ibland behöver prostatacancer inte behandlas. Till exempel om cancern växer långsamt. Då kan cancern vara ofarlig. Det är vanligt. Det kan kännas jobbigt att veta om cancern.
 • Du kan också behandlas fast det egentligen inte hade behövts. Behandlingen kan ge olika besvär. Vissa besvär blir bättre eller försvinner helt. Andra besvär kan du ha kvar resten av livet. Du kan till exempel få svårt att få stånd, läcka urin eller få lösare avföring.

Så går det till

 1. Du får ett brev med posten
  I brevet får du information om kommande erbjudande och om fördelar och nackdelar med att testa sig för tidig upptäckt av prostatacancer. Godkänn aviseringar i e-tjänsterna på 1177.se för att få ett sms eller mejl när erbjudandet skickas till dig.
 2. Du får ditt erbjudande via inkorgen på 1177.se
  Några veckor efter att du fått brevet får du erbjudandet via inkorgen på 1177.se. Det är viktigt att du tar del av fördelar och nackdelar med tidig upptäckt av prostatacancer. För att du själv ska kunna besluta om du vill testa dig eller inte.
 3. Du behöver tacka ja till erbjudandet
  Om du vill testa dig behöver du tacka ja till erbjudandet inom fyra veckor. Du tackar ja genom att i erbjudandet klicka på ”Jag vill delta” och kryssa i rutan att du tagit ställning och vill testa dig för tidig upptäckt av prostatacancer och sedan klickar du på ”Skicka in svar”.

  Om du väljer att inte tacka ja får du ett nytt erbjudande om två år.
 4. Du behöver boka tid för blodprov
  Några dagar efter att du tackat ja får du ett nytt meddelande via inkorgen på 1177.se med information om hur du gör för att boka tid för blodprov. Du kan inte boka tid innan du får meddelandet. Det beror på att en elektronisk remiss behöver aktiveras för att du ska kunna boka tid. Du kan boka tid på valfri vårdcentral eller provtagningscentral på något av länets tre sjukhus.
 5. Du lämnar blodprov
  Blodprovet tas i armen och mäter ditt PSA-värde. Du behöver inte fasta eller göra någon annan förberedelse inför din provtagning, men du behöver komma 15 minuter innan din bokade tid för att sitta ner och vila. Kom ihåg att ta med dig legitimation.
 6. När får jag svar?
  Du får ditt provsvar via inkorgen på 1177.se inom några dagar efter att du lämnat blodprov. I provsvaret får du information om ditt PSA-värde och om du rekommenderas fortsatt utredning.
 7. Vad händer nu?
  Om ditt blodprov visar ett lågt PSA-värde kommer du erbjudas att lämna blodprov igen efter 2 eller 6 år. Om du har ett förhöjt PSA-värde kommer du erbjudas fortsatt utredning enligt ett standardiserat vårdförlopp. Du kan läsa mer om vad olika PSA-värden innebär längre ner i texten.
Bilden visar de olika stegen i erbjudandet – från brev till provsvar efter blodprov.
Bilden visar de olika stegen i erbjudandet – från brev till provsvar efter blodprov.

Vad händer när jag lämnat blodprov?

Ett lågt PSA-värde innebär att risken för allvarlig prostatacancer är mycket liten. Om ditt blodprov visar ett lågt PSA-värde behöver du inte utredas vidare. Du får ett nytt erbjudande om att lämna blodprov om 2 eller 6 år.

Ett förhöjt PSA-värde kan bero på godartad prostataförstoring, prostatainfektion eller prostatacancer. Om ditt blodprov visar ett förhöjt PSA-värde kommer du erbjudas fortsatt utredning enligt ett standardiserat vårdförlopp, för att det ska gå så snabbt som möjligt för dig att få svar. Fortsatt utredning omfattas av patientavgift och högkostnadsskydd.

Omkring 1 av 10 medelålders män har ett måttligt förhöjt PSA-värde och kan därför bli rekommenderade att göra en utredning, för att ta reda på om de har prostatacancer eller inte. Den vanligaste orsaken till ett måttligt högt PSA-värde är en godartad förstoring av prostatan.

Godartad prostataförstoring är mycket vanligt hos medelålders och äldre män. Förstoringen behöver inte behandlas om den inte ger något hinder för urinflödet. En urinvägsinfektion kan också leda till en kraftig, övergående höjning av PSA. Det kan ta flera månader innan PSA-värdet har blivit normalt igen efter urinvägsinfektion.

PSA-värde

Vad betyder PSA-värdet

Under 1 µg/L

PSA-värdet innebär minimal risk för prostatacancer. Du kommer att bli erbjuden att lämna ett nytt blodprov om 6 år.

Under 3 µg/L

PSA-värdet innebär en låg risk för allvarlig prostatacancer. Är ditt värde mellan 1 och 2,9 kommer du bli erbjuden att lämna ett nytt blodprov om 2 år.

3 eller över 3 µg/L

Du rekommenderas att göra en utredning, för att ta reda på vad ditt förhöjda PSA-värde beror på. Du kan läsa mer om det längre ner i texten.

 Värdet anges i µg/L. Det står för mikrogram per liter.

Flera undersökningar vid högt PSA-värde

Undersökning med magnetkamera

För att ta reda på vad ditt förhöjda PSA-värde beror på blir du kallad till en undersökning med magnetkamera (utan strålning) där bilder tas av prostatan.

För att säkerställa att du kan genomgå undersökningen behöver du svara på några frågor i ett formulär. Du får en länk till formuläret i ditt provsvar. Några dagar efter att du fyllt i formuläret kommer du bli uppringd av röntgen från ett 010-nummer, för att boka en tid för undersökningen. Du får då även mer information om hur du förbereder dig inför undersökningen.

Förberedelser inför undersökning med magnetkamera

Vid en undersökning med magnetkamera tas bilder av prostatan. Undersökningen tar cirka 20-30 minuter. När bilderna tas behöver du ligga stilla på en brits inuti en tunnelformad apparat. Undersökningen gör inte ont, men det låter högt när bilderna tas. Du får hörselskydd vid undersökningen.

För att få tydliga bilder med magnetkameran får du inte:

 • röka eller snusa 2 timmar innan din undersökningstid
 • äta eller dricka något 4 timmar innan din undersökningstid
 • ha samlag 3 dygn innan din undersökningstid

Du ska också ta ett mikrolavemang 1 timme innan undersökningen.

Du kan se en film om hur en undersökning med magnetkamera går till.

När får jag svar?

Du får svar via inkorgen på 1177.se, inom två veckor efter att du gjort undersökningen.

Om undersökningen inte visar något som behöver utredas vidare har du en godartad prostataförstoring som förklarar ditt förhöjda PSA-värde. Du kommer få ett nytt erbjudande om att lämna blodprov om två år.

Det kan hända att undersökningen inte visar något avvikande, men du har ett högt PSA-värde i förhållande till prostatans storlek som behöver utredas vidare. Det höga PSA-värdet kan exempelvis bero på godartad prostataförstoring, prostatainfektion eller prostatacancer.

Om undersökningen visar något avvikande område behöver det utredas vidare. Det avvikande området kan exempelvis bero på prostatainfektion eller prostatacancer.

Om du behöver utredas vidare kommer du inom tre veckor bli kallad till en ultraljudsundersökning och vävnadsprovtagning av prostatan.

Vävnadsprovtagning av prostatan

För att ta reda på vad det avvikande området beror på kommer du inom tre veckor få en kallelse via inkorgen på 1177.se. Du får en tid till urologmottagningen i Eksjö för en undersökning med ultraljud och vävnadsprovtagning av prostatan. I kallelsen får du även mer information om du behöver göra några förberedelser inför undersökningen.

Så här går undersökningen till

Vid undersökningen kommer en läkare att undersöka din prostata med ett finger och sedan en smal ultraljudsstav i ändtarmen. Du får lokalbedövning i huden och bäckenbotten, sedan tas vävnadsproverna med hjälp av en nål som styrs till det önskade området.

Undersökningen och provtagningen kan upplevas som obehagliga, men brukar inte göra ont.

När får jag svar?

Du får svar på vävnadsproverna inom några veckor.

Om vävnadsproverna inte visar någon cancer kommer du bli kontaktad via telefon. Du blir uppringd från ett 010-nummer. Du får ett nytt erbjudande om att lämna blodprov om två år.

Om vävnadsproverna visar en prostatacancer kommer du få en kallelse via inkorgen på 1177.se, till ett läkarbesök för diskussion om behandling. En del typer av prostatacancer bör behandlas, andra behöver bara följas upp med regelbundna kontroller.

Sök vård om du har symtom på prostatacancer

Om du har symtom som du tror skulle kunna vara prostatacancer ska du inte vänta på erbjudande om att testa dig. Kontakta din vårdcentral och berätta om dina besvär.

Hantering av personuppgifter

När du tackar ja till erbjudandet sparas dina personuppgifter i syfte att säkra din utredning, samt att utveckla och förbättra regelbunden testning för prostatacancer. Dina personuppgifter är skyddade enligt patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen. Om du har frågor kring hanteringen av personuppgifter kan du kontakta kansliet för prostatacancertestning eller Region Jönköpings läns dataskyddsombud via mejl, dataskyddsombud@rjl.se.

Har du frågor?

Har du frågor eller synpunkter kring prostatacancertestning kan du kontakta vårdpersonal på kansliet för prostatacancertestning.

Har du behov av att prata med någon som har egen erfarenhet av att vara patient eller närstående i vården kan du kontakta någon av våra patientstödjare i länet.

Frågor och svar

När får jag erbjudande om organiserad prostatacancertestning (OPT)?
Under 2024 kommer män som är födda 1968 eller 1974 få erbjudande. Utskicken baseras på födelsedatum, de män som är födda tidigt på året kommer få erbjudandet före de som fyller år sent på året.

Jag har fått ett erbjudande - kostar det något?
Nej, du som får erbjudande om att testa dig får lämna blodprov gratis. 

Jag har fått ett erbjudande - var kan jag lämna prov?
Du kan boka tid på valfri vårdcentral eller provtagningscentral på något av länets tre sjukhus.

Jag kan inte logga in på 1177.se – hur gör jag för att lämna prov?
Du får kontakta din vårdcentral för att boka tid.

Vad händer om jag inte svarar på erbjudandet?
Om du inte svarar på erbjudandet får du ett nytt om två år.

Jag glömde bort att svara på erbjudandet inom fyra veckor – hur gör jag för att lämna prov?
Du får kontakta din vårdcentral för att boka tid. Du får ett nytt erbjudande om två år inom organiserad prostatacancertestning.

Jag är under utredning för prostatacancer, ska jag ändå testa mig i OPT-programmet?
Kontakta kansliet för prostatacancertestning via e-tjänsten Ställ en fråga. Du får svar till din Inkorg på 1177.se.

Jag har tidigare testat mig för tidig upptäckt av prostatacancer, ska jag ändå ta del av erbjudandet?
Ja, du kan fortsätta testa dig enligt detta program.

Jag har nyligen haft en prostatainfektion. Ska jag lämna prov igen redan nu eller ska jag vänta?
Kontakta den läkare som behandlade dig för din prostatainfektion för rådgivning.

Jag vill inte bli kallad och få erbjudande om att testa mig för tidig upptäckt av prostatacancer. Hur gör jag för att bli avregistrerad?
Om du inte vill bli kallad till regelbunden testning för prostatacancer behöver du meddela detta. Det gör du genom att fylla i formuläret Avanmäl fortsatta utskick.

Om du skulle ångra dig och vill bli kallad igen ska du kontakta kansliet för prostatacancertestning och meddela detta via e-tjänsten Ställ en fråga

Till toppen av sidan