Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård skrivs information i vårdens journalsystem. Det kan till exempel vara information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

Logga in med e-legitimation för att läsa vad som står i din journal via nätet.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information du kan läsa när du loggar in varierar mellan olika regioner. Det varierar också mellan olika mottagningar. 

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in med behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts fel.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan läsa i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens olika journalsystem varje gång du loggar in i din journal.

Det är inte säkert att du kan läsa information direkt efter ditt besök på mottagningen. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har skrivits in. Kontakta mottagningen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner kan du också läsa information som sjuksköterskor skriver in i din journal när du ringer 1177.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit informationen, om du tycker att den inte stämmer. Läs mer i texten Din journal

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett svenskt personnummer kan läsa information i din journal via nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Jönköpings län

Du som fått vård i Jönköpings län

Har du fått vård i Jönköpings län så kan du läsa din journal via nätet. Genom att ta del av din journal kan du bli mer delaktig i din egen vård. Att kunna läsa din journal via nätet ger dig också möjlighet att förbereda dig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts. 

Läsa din journal via nätet

Vill du läsa din journal via nätet loggar du in på 1177.se. Du hittar din information under rubriken "Journalen".

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

I Jönköpings län kan du se journalinformation via nätet som är dokumenterade i vårt journalsystem från 2007 och framåt. Du ser anteckningar som gjorts när du har besökt vården, varit inlagd på sjukhus, tagit blodprov, röntgensvar, remissvar eller kontaktat vården på telefon. Du ser också aktuella läkemedelsordinationer och vilka vaccinationer du har tagit sedan lång tid.

Vill du ta del av journalinformation som inte visas i Journalen via nätet kan du be att få dem i pappersformat.

Ytterligare journalinformation kommer att läggas till successivt. Anteckningar från tandvården och rättspsykiatri visas ännu inte.

När syns informationen?

Signerade journalanteckningar visas direkt och sedan 4 juni 2018 kan du även se osignerade anteckningar. När du loggar in väljer du själv om du vill se alla uppgifter eller om du vill dölja nyare uppgifter. Anteckningar som är nyare än 14 dagar, eller osignerade, är markerade med en gul symbol ”Ny/Osignerat”. Tänk på att uppgifter som är nyare än 14 dagar kan innehålla besked som vårdpersonalen inte har hunnit ge dig.

Nya provsvar från vissa blodundersökningar (klinisk kemi) blir synliga i samma ögonblick som de blir synliga för vården. Det blir tydligt vilka intervaller som är normalt för de olika proverna. Röntgensvar från nya undersökningar blir synliga direkt. Röntgensvaren visas under rubriken Remisser. 

Du kan se olika uppgifter från och med en viss tidpunkt:

Typ av information Tidpunkt
Journalanteckningar Kan variera i tid från 2008 till 2012
Psykiatrisk vård 1 december 2016
Barn- och ungdomspsykiatri 3 april 2018
Tillväxtkurva från barnhälsovården Barn som är födda 2011 och senare
Provsvar från vissa blodundersökningar (klinisk kemi) 2006
Röntgensvar 2006
Remissvar Kan variera i tid från 2008 till 2012
Vårdkontakter Kan variera i tid från 2008 till 2012
Mödravård - vissa uppgifter från inskrivningssamtal, mätvärden från graviditetskontroller samt sammanfattning (slutanteckning) vecka 35. 20 januari 2009
Mödravård - besöksanteckningar 16 september 2021
Förlossning/BB - journalanteckningar, partogram och diagnoser 16 september 2021
Barnhälsovård – anteckningar och vårdkontakter 21 februari 2011
Journalanteckningar från 1177 på telefon 10 juni 2021
Klinisk fysiologi - till exempel hjärtultraljud, arbetsprov och långtids-EKG 19 mars 2022

Vem ser informationen?

  • Du som är 16 år eller äldre, och har ett fullständigt personnummer, kan se din egen journalinformation. 
  • Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år.
  • Barn upp till 16 år kan inte se sin egen journalinformation via nätet. 
  • I samråd med medicinsk ansvarig på den enhet där barnet vårdas kan vårdnadshavare och/eller barnet få tillgång till journalinformation när barnet är 13–16 år.

Möjlighet för god man att ta del av journal

För att du som är god man ska kunna få tillgång till journalen via nätet för din huvudman krävs ett tingsrättsbeslut. I det beslutet ska det framgå att du har i uppgift att sörja för din huvudman.

När du har ett sådant tingsrättsbeslut kan du skicka in det som en bilaga till den blankett som din region tagit fram och som finns som lokal rutin.

I Region Jönköpings län får du blanketten genom att mejla till kontaktcenter@rjl.se eller genom att ringa 010-241 00 00. Blanketten ska undertecknas av din huvudman för att tillgången ska beviljas.

Då ditt godmanskap upphör är du skyldig att meddela detta så att du inte längre kan ta del av hens journal. 

Information som inte visas i journalen via nätet

Journalanteckningar från verksamheterna Rättspsykiatri, Barnahus och LSS visas inte i journalen via nätet.

Anteckningar som tillhör kategorierna våldsutsatt, hotbild, tidiga hypoteser, sexuella övergrepp och tredje person visas inte i journalen via nätet.

Du som är 13 – 15 år

Du som är 13 – 15 år kan i vissa fall läsa din journal via nätet. Kontakta den mottagning där du har fått vård för att få hjälp.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du kan läsa barnets journal via nätet om barnet är yngre än 13 år. Du måste vara registrerad som barnets vårdnadshavare hos Skatteverket.

Logga först in i din egen journal. Klicka sedan på ditt barns namn under rubriken Växla journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.

Tillgång till journalen efter barnet fyllt 13 år

Ibland kan du behöva läsa barnets journal på en särskild mottagning efter att barnet har fyllt 13 år. Kontakta mottagningen det gäller.

Det är verksamhetschefen eller en annan utsedd person som tar beslut om du får läsa barnets journal via nätet. Barnets vilja ska respekteras vid beslutet.

Jönköpings län

Så här gör du för att läsa ditt barns journal

  1. Börja med att logga in på 1177.se.
  2. Klicka på Journalen och gör ditt val om vilka uppgifter du vill ta del av.
  3. Du kommer till en översiktsvy där det står Välkommen till Journalen. 
  4. Under rubriken Växla journal kan du välja att visa ditt barns journal istället för din egen. 

Barn med skyddade personuppgifter

Den som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det innebär till exempel att namn och adress skyddas i folkbokföringsregistret.

Beslut om skyddade personuppgifter fattas som huvudregel av Skatteverket och förs automatiskt in i vårdens journalsystem. När du kontaktar eller besöker vården inom Region Jönköpings län kan därför personalen se att barnet har skyddade personuppgifter.

Då skyddade personuppgifter är registerat hos Skatteverket förs uppgifterna från vårdens journalsystem inte över till Journalen via nätet.

Hur gör jag för att min journal inte ska synas på nätet?

Du kan stänga av möjligheten för dig själv att läsa din journal via nätet. Det kallas att försegla journalen.

Logga in i journalen. Klicka på rubriken Inställningar för Journalen. Följ sedan instruktionen för att försegla din journal. Då loggas du ut och kan inte längre läsa din journal via nätet.

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en särskild mottagning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den mottagningen när du läser din journal via nätet.

Kontakta mottagningen det gäller om du vill försegla delar av din journal.

Bryta försegling

Du kan avsluta förseglingen så att din journal visas via nätet igen. Kontakta mottagningen det gäller för att få hjälp.

Jönköpings län

Försegling av journalen i Region Jönköpings län

Att försegla journalen är inte detsamma som att spärra sin journal. Du kan själv försegla din journal genom att klicka på Inställningar för journalen när du är inloggad. Vill du ha hjälp med att försegla din journal kan du ringa till Region Jönköpings kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Du kan inte själv låsa upp förseglingen. Istället ringer du till Region Jönköpings kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal. Det betyder att den informationen bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har fått vård. Då kan du få hjälp att få din journalinformation på papper.

Sök efter mottagningen för att hitta kontaktuppgifter.

Medicinska frågor

Kontakta den mottagning som har skrivit in information i din journal om du har frågor.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan