Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Halland

Innehållet gäller Halland

Här hittar du information om de vanligaste patientavgifterna

Barn och ungdomar samt personer som fyllt 85 år

Barn och ungdomar har avgiftsfri hälso- och sjukvård fram till 20-årsdagen. För den som är 85 år eller äldre är hälso- och sjukvården avgiftsfri, förutom vid inskrivning på sjukhus.

Hör av dig om du får förhinder

Om du inte kan komma måste du av- eller omboka din tid, så att någon annan kan erbjudas tiden. Gör du inte det får du betala ordinarie patientavgift. Detta gäller även för dig som har avgiftsfri hälso- och sjukvård och för dig med frikort.

Betalning

Inom Region Halland har du möjlighet att betala via kort, faktura eller kontant. Men alla betalsätt finns inte i alla verksamheter. Regionen är skyldig att ta emot kontanter för sjukvårdsavgifter. Om du väljer att betala med faktura är betalningstiden 30 dagar. Om du inte betalat vid förfallodatumet skickas en påminnelse. Då tar vi ut en påminnelseavgift på 60 kr. Du kan välja att få fakturor från Region Halland som pappersfaktura, e-faktura, autogiro eller via Kivra. Anmäl i din internetbank och ange Region Halland som betalningsmottagare. Har du fått en faktura från Region Halland som du anser är felaktig kan du bestrida den. Läs om hur du gör på sidan Bestrida faktura.

Högkostnadsskydd och frikort

För att du inte ska drabbas av alltför höga kostnader för vård finns det högkostnadsskydd för sjukvård (gäller ej vid inskrivning på sjukhus), läkemedel och sjukresor. Läs mer om högkostnadsskydd och frikort samt vilka avgifter som omfattas.

Fler sätt att besöka vården

Region Halland arbetar för att du som invånare ska kunna besöka vården på fler sätt. Många mottagningar erbjuder förutom besök på mottagningen även videobesök, telefonbesök eller skriftlig kontakt (chatt). Vilket som passar för just ditt vårdbesök avgörs i samråd med vården.

Besöket ska vara överenskommet och bokat och har samma avgift som ett besök på mottagningen.

Patientavgifter

Akutmottagning på sjukhus 450 kr

Ambulansvård. 250 kr. Observera att denna avgift ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 men faktureringen kan vara fördröjd. 

Besök hos tekniker på syncentral, hörselvård och Dako 100 kr

Hembesök av läkare 250 kr

Hembesök av annan vårdgivare än läkare 100 kr

Hälsoundersökning pulsåderbråck 150 kr

Läkarbesök vårdcentral 200 kr

Läkarbesök specialiserad vård 300 kr

Läkarbesök via första remiss 100 kr. Gäller när remiss kommer från närsjukvård eller företagshälsovård till specialistvård. Patientavgift för första remissbesök gäller inte för poliklinisk operation eller dagkirurgi, avgiften för dessa är 300 kr.

Läkarbesök via egenremiss 300 kr

Mellanliggande labbesök (laboratorieundersökningar eller provtagningar som inte tillhör läkarbesöket utan görs separat) 100 kr

Sjukvårdande behandling hos exempelvis distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog eller logoped 100 kr

Video- eller telefonbesök
Patientavgiften är densamma som vid ett besök på en mottagning när det ersätter ett mottagningsbesök.

Övriga patientavgifter

Förlängning av sjukintyg görs i kontakt med läkare och kostar som ett läkarbesök, dvs 200/300 kr.

Inskriven på sjukhus
Har du varit inskriven på sjukhus betalar du 110 kr per dag.

Du behöver inte betala avgift för den dag du skrivs ut. Inte heller för de dagar som du eventuellt har permission. Med permissionsdag menas när du under en dag vistats utanför sjukhuset minst tolv timmar i en följd mellan klockan 6:00 och 24:00.

Det sjukhus som du varit inskriven på skickar en faktura till dig efter vårdtidens slut eller varannan vecka om sjukhusvistelsen är långvarig. Avgifter för sjukhusvård ingår inte i högkostnadsskyddet och påverkar alltså inte rätten till frikort.

Om du är yngre än 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du halv patientavgift (55 kr) under de 30 första dagarna varje gång du vårdas på sjukhus. Därefter betalar du 110 kr/dag. Visa beslutsmeddelande från försäkringskassan att du har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning när du skrivs in. Detta är viktigt för att din avgift ska bli rätt från början.

Kryckor
Vid behov kan du köpa kryckor för 70 kronor styck. Kontakta då din vårdcentral. Behöver du kryckor för långvarigt bruk (vid kroniska tillstånd) får du låna dem utan kostnad.

Avgifter för CPAP-apparater och UVB-lampor
En avgift på 100 kronor per påbörjad kalendermånad tas ut på vissa behandlingshjälpmedel. Avgiften gäller för tillfället för CPAP (behandlingshjälpmedel för behandling av sömnapné) och UVB-lampor men kommer efterhand att tas ut också för andra behandlingshjälpmedel. En faktura skickas hem till dig. Avgiften för behandlingshjälpmedel ingår inte i något av högkostnadsskydden. Avgiften på 100 kr/månad är oberoende på hur många behandlingshjälpmedel du har.

När du hyr en CPAP-apparat byts mask och slang ut i ett intervall om 10 månader utan extra avgift. Behöver du däremot en ny mask/slang inom tio månader får du betala en avgift på 1 000 kronor.

Avgift för Tens-stimulator
En avgift på 100 kr per påbörjad kalendermånad tas ut för lån av Tens-stimulator. En faktura skickas hem till dig. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök. Exempel på vård som är avgiftsfri finns på sidan Patientavgifter, under rubriken Avgiftsfri hälso- och sjukvård.

Avgifter för tandvård

Tandvård är kostnadsfri för alla upp till 23 år. Allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning skyddar dig mot höga kostnader.

Allmänt tandvårdsbidrag

Från och med att du fyller 24 år får du ett bidrag hos Försäkringskassan som kan användas som delbetalning för din tandvård.

Bidraget varierar beroende på din ålder:

  • Är du 24-29 år blir bidraget 600 kr per år - 1200 kr under två år.
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år - 600 kr under två år.
  • Är du 65 år och äldre blir bidraget 600 kr per år - 1200 kr under två år.

Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i maximalt två år. När du vill använda dig av tandvårdsbidraget meddelar du det vid ditt besök hos tandvården.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan också användas som delbetalning vid avtal om Frisktandvård om avtalet tecknats efter 2008-07-01.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

En referensprislista med aktuella riktpriser har fastställts av staten, men priset du betalar kan avvika från denna prislista. För tandvård upp till 3 000 kr enligt referensprislistan betalar vuxna patienter fullt pris.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan dock användas som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor får du 50 % genom tandvårdsersättningen
  • Kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts till 85 %

Särskilt tandvårdsbidrag – STB

Särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning av undersökning och förebyggande tandvårdsåtgärder vid vissa sjukdomar eller vid funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa. 

Bidraget är på 600 kr i halvåret och kan inte sparas. 

Avgifter

Vid undersökning och behandling av akut patient utanför ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 procent.

  • Protetiska arbeten, fyllningar samt tandregleringsbehandlingar, omfattas av garanti.
  • Som patient har du rätt att begära intyg på vilka material som använts för fyllningar och protetiska konstruktioner.

Aktuell prislista:

Allmäntandvårdstaxa - Halland (2022)

Specialisttandvårdstaxa - Halland (2022)

 

Tandvård som led i en sjukdomsbehandling, vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Du som har behov av särskilda behandlingsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, eller som har ett ökat tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning betalar avgift enligt följande:

Allmäntandläkare 200 kr

Tandhygienist 100 kr

Specialisttandvård 300 kr

Nödvändig tandvård vid omfattande och varaktigt omsorgsbehov

Om du har ett omfattande och varaktigt omsorgsbehov och bor i särskilt eller eget boende ska du erbjudas munhälsobedömning och individuell rådgivning. Detta är avgiftsfritt. Om du därefter behöver behandling betalar du avgift enligt ovan.

Till toppen av sidan