Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Halland

Innehållet gäller Halland

Här hittar du information om de vanligaste patientavgifterna

Högkostnadsskydd och frikort

För att du inte ska drabbas av alltför höga kostnader för vård finns det högkostnadsskydd för sjukvård (gäller ej vid inskrivning på sjukhus), läkemedel och sjukresor. Läs mer om högkostnadsskydd och frikort samt vilka avgifter som omfattas.

Avgift för sen om- eller avbokning och uteblivet besök

Om du inte kan komma måste du av- eller omboka i god tid, så att någon annan kan erbjudas tiden. Gör du inte det får du betala en avgift. 

Detta gäller:

  • Du måste omboka eller avboka din tid senast 24 timmar innan, annars får du betala en avgift som är densamma som patientavgiften för en vuxen.
  • Om du uteblir från din bokade tid, utan att ha hört av dig innan, får du betala dubbel avgift.

Avgifterna gäller de flesta vårdmottagningar i Halland, även provtagning. Det gäller också för dig som är under 20 år, dig som har fyllt 85 år och även om du har frikort.

En faktura skickas på aktuellt belopp. För till exempel uteblivet besök till läkare på sjukhus blir beloppet på fakturan 600 kronor.

Tänk på att! Det är alltid bättre att avboka eller omboka tiden, även om du missat att göra det mer än 24 timmar innan. Då betalar du en avgift – annars blir det dubbel avgift. Logga in och avboka eller omboka din tid dygnet runt.

Så får du sms-påminnelse inför alla bokade tider

Invändning mot faktura

När det finns en giltig anledning till att du inte avbokade eller ombokade din tid 24 timmar innan, eller att du inte kom till ditt besök utan att meddela innan (uteblivet besök), så kan fakturan eventuellt strykas. Du behöver ofta bifoga något slags bevis i samband med invändningen. Det kan också ibland hända att en faktura skickas trots att besöket har genomförts. 

Logga in och ställ fråga om eller invänd mot din faktura

Har du en invändning eller fråga på faktura från privat vårdcentral eller mottagning, kontakta dem direkt via 1177.se eller telefon. Ofta står det på fakturan vad som gäller invändning mot faktura på just den mottagningen.

Patientavgifter

Akutmottagning på sjukhus 450 kr

Ambulansvård. 250 kr. Denna avgift ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor. 

Besök hos tekniker på syncentral, hörselvård och Dako 100 kr

Hembesök av läkare 250 kr

Hembesök av annan vårdgivare än läkare 100 kr

Läkarbesök vårdcentral 200 kr

Läkarbesök specialiserad vård 300 kr

Läkarbesök via första remiss 100 kr. Gäller när remiss kommer från närsjukvård eller företagshälsovård till specialistvård. Patientavgift för första remissbesök gäller inte för poliklinisk operation eller dagkirurgi, avgiften för dessa är 300 kr.

Läkarbesök via egenremiss 300 kr

Provtagning eller laboratorieundersökning, som inte tillhör läkarbesöket utan görs separat 100 kr

Sjukvårdande behandling hos exempelvis distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog eller logoped 100 kr

Besök via video, telefon eller chatt
Patientavgiften är densamma som vid ett besök på en mottagning när det ersätter ett mottagningsbesök.

Intyg och övriga patientavgifter

Förlängning av sjukintyg görs i kontakt med läkare och kostar som ett läkarbesök, dvs 200/300 kr.

Det finns även andra typer av intyg. Olika intyg kostar olika mycket. Här kan du se vad olika intyg kostar enligt den så kallade Gula Taxan - för intyg (2023-01-01). Du kan även fråga din vårdcentral eller motsvarande om avgiften för en viss sorts intyg.

Inskriven på sjukhus
Har du varit inskriven på sjukhus betalar du 130 kr per dag.

Du behöver inte betala avgift för den dag du skrivs ut. Inte heller för de dagar som du eventuellt har permission. Med permissionsdag menas när du under en dag vistats utanför sjukhuset minst tolv timmar i en följd mellan klockan 6:00 och 24:00.

Det sjukhus som du varit inskriven på skickar en faktura till dig efter vårdtidens slut eller varannan vecka om sjukhusvistelsen är långvarig. Avgifter för sjukhusvård ingår inte i högkostnadsskyddet och påverkar alltså inte rätten till frikort.

Om du är yngre än 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du halv patientavgift (65 kr) under de 30 första dagarna varje gång du vårdas på sjukhus. Därefter betalar du 130 kr/dag. Visa beslutsmeddelande från försäkringskassan att du har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning när du skrivs in. Detta är viktigt för att din avgift ska bli rätt från början.

Kryckor
Vid behov kan du köpa kryckor för 70 kronor styck. Kontakta då din vårdcentral. Behöver du kryckor för långvarigt bruk (vid kroniska tillstånd) får du låna dem utan kostnad.

Avgifter för CPAP-apparater och UVB-lampor
En avgift på 100 kronor per påbörjad kalendermånad tas ut på vissa behandlingshjälpmedel. Avgiften gäller för tillfället för CPAP (behandlingshjälpmedel för behandling av sömnapné) och UVB-lampor men kommer efterhand att tas ut också för andra behandlingshjälpmedel. En faktura skickas hem till dig. Avgiften för behandlingshjälpmedel ingår inte i något av högkostnadsskydden. Avgiften på 100 kr/månad är oberoende på hur många behandlingshjälpmedel du har.

När du hyr en CPAP-apparat byts mask och slang ut i ett intervall om 10 månader utan extra avgift. Behöver du däremot en ny mask/slang inom tio månader får du betala en avgift på 1 000 kronor.

Avgift för Tens-stimulator
En avgift på 100 kr per påbörjad kalendermånad tas ut för lån av Tens-stimulator. En faktura skickas hem till dig. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök. Exempel på vård som är avgiftsfri finns på sidan Patientavgifter, under rubriken Avgiftsfri hälso- och sjukvård.

Barn och ungdomar samt personer som fyllt 85 år

Barn och ungdomar har avgiftsfri hälso- och sjukvård fram till 20-årsdagen. För den som är 85 år eller äldre är hälso- och sjukvården avgiftsfri, förutom vid inskrivning på sjukhus.

Avgifter för tandvård

Tandvård är kostnadsfri för alla upp till 23 år. Allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning skyddar dig mot höga kostnader.

Allmänt tandvårdsbidrag

Från och med att du fyller 24 år får du ett bidrag hos Försäkringskassan som kan användas som delbetalning för din tandvård.

Bidraget varierar beroende på din ålder:

  • Är du 24-29 år blir bidraget 600 kr per år - 1200 kr under två år.
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år - 600 kr under två år.
  • Är du 65 år och äldre blir bidraget 600 kr per år - 1200 kr under två år.

Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i maximalt två år. När du vill använda dig av tandvårdsbidraget meddelar du det vid ditt besök hos tandvården.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan också användas som delbetalning vid avtal om Frisktandvård om avtalet tecknats efter 2008-07-01.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

En referensprislista med aktuella riktpriser har fastställts av staten, men priset du betalar kan avvika från denna prislista. För tandvård upp till 3 000 kr enligt referensprislistan betalar vuxna patienter fullt pris.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning.

  • För kostnader på 3001-15 000 kronor får du 50 % genom tandvårdsersättningen
  • Kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts till 85 %

Särskilt tandvårdsbidrag – STB

Särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning av undersökning och förebyggande tandvårdsåtgärder vid vissa sjukdomar eller vid funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa. 

Bidraget är på 600 kr i halvåret och kan inte sparas. 

Avgifter

Vid undersökning och behandling av akut patient utanför ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 procent.

  • Protetiska arbeten, fyllningar samt tandregleringsbehandlingar, omfattas av garanti.
  • Som patient har du rätt att begära intyg på vilka material som använts för fyllningar och protetiska konstruktioner.

Aktuell prislista:

Allmäntandvårdstaxa Halland (2024)

Specialisttandvårdstaxa Halland (2024)

Allmäntandvårdstaxa - Halland (2023)

Specialisttandvårdstaxa - Halland (2023)

Tandvård som led i en sjukdomsbehandling, vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Du som har behov av särskilda behandlingsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, eller som har ett ökat tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning betalar avgift enligt följande:

Allmäntandläkare 200 kr

Tandhygienist 100 kr

Specialisttandvård 300 kr

Nödvändig tandvård vid omfattande och varaktigt omsorgsbehov

Om du har ett omfattande och varaktigt omsorgsbehov och bor i särskilt eller eget boende ska du erbjudas munhälsobedömning och individuell rådgivning. Detta är avgiftsfritt. Om du därefter behöver behandling betalar du avgift enligt ovan.

Betalning och frågor om faktura

På våra mottagningar, och när du anmäler dig via mobilen, kan du betala med betalkort, swish eller faktura. Mottagningarna tar också emot kontant betalning.

Om du betalar med faktura är betalningstiden 30 dagar. Om du inte betalat vid förfallodatumet skickas en påminnelse. Då tar vi ut en påminnelseavgift på 60 kr. Du kan välja att få fakturor från Region Halland som pappersfaktura, e-faktura, autogiro eller via Kivra. Anmäl i din internetbank och ange Region Halland som betalningsmottagare. 

Frågor om en faktura eller avgift?

Logga in för att ställa frågor om en faktura eller avgift från Region Halland Du kan till exempel ansöka om längre tid för betalning eller invända mot en faktura om du anser att den inte stämmer. 

Har du inte möjlighet att logga in kan du ringa Gemensam administrativ service på telefonnummer 010-45 53 970 eller skicka in Blankett för invändning mot faktura.

Har du en invändning eller fråga på faktura från privat vårdcentral eller mottagning, kontakta dem direkt via 1177.se eller telefon. Ofta står det på fakturan vad som gäller invändning mot faktura på just den mottagningen. Gäller det en faktura från Folktandvården eller specialisttandvården ska du kontakta tandvårdskliniken.

Till toppen av sidan