Stöd och behandling via nätet

Digitalt stöd i psykiatrin

Innehållet gäller Gävleborg

För att det ska bli lättare för dig som patient i kommunikationen till din behandlare finns digitala stöd. Det blir också enklare att få information från din vårdgivare.

Ett digitalt stöd till en KBT-behandling kan exempelvis vara att du som patient har möjlighet att fylla i dina hemuppgifter i mobilen.

Digitala veckokort inom DBT

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är speciellt utformad för personer med diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Inom DBT är veckokort en central del av behandlingen. Dessa veckokort ska du som patient fylla i varje vecka.

Tillsammans med din terapeut går ni sedan igenom veckans händelser vid ert nästa möte. Tidigare har veckokorten fyllts i på papper, men nu finns det möjlighet att använda veckokorten även digitalt.

Digitalt stödprogram vid KBT i grupp för bipolär sjukdom

Kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp erbjuds bland annat för dig med bipolär sjukdom. Behandlingen består av fysiska träffar i grupp en gång per vecka.

Till behandlingen används ett digitalt stödprogram där du får all fakta och information som ges på gruppträffarna. Du får också hemuppgifter som ska göras till nästa träff. I stödprogrammet kan du även fylla i skattningsskalor och skicka meddelanden till någon av gruppledarna.

Vem får tillgång till de digitala stödprogrammen?

För att få tillgång till de digitala stödprogrammen krävs det att du är patient inom någon av Region Gävleborgs psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Du ska också ha bedömts vara aktuell för den behandling som stödprogrammet är utvecklat för.

Till toppen av sidan