Infektioner i hjärna och nerver

Epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen, men är vanligast i västra och centrala Afrika söder om Sahara. Sjukdomen är ovanlig men livshotande och kan dessutom ge bestående besvär. Du kan vaccinera dig mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Epidemisk hjärnhinneinflammation kallas också smittsam hjärnhinneinflammation. Sjukdomen orsakas av olika typer av meningokockbakterier.

Symtom på epidemisk hjärnhinneinflammation

Det tar oftast en vecka från att du blivit smittad till att du blir sjuk, men de allra flesta har bakterien utan att vara sjuka.

Du får ett eller flera av följande symtom vid epidemisk hjärninflammation:

  • Svår huvudvärk.
  • Illamående och kräkningar.
  • Känslighet för ljud och ljus.
  • Feber och blödningar i huden som ser ut som röda utslag eller blåmärken.
  • Nackstyvhet.

Du kan också få kramper eller bli medvetslös.

När och var ska jag söka vård?

Om du är i Sverige
Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får feber, kraftig huvudvärk och utslag på kroppen.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill få sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp att bedöma symtom. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Så smittar epidemisk hjärnhinneinflammation

Bakterien smittar lätt och överförs framför allt med saliv eller droppsmitta. Den sprids till exempel med kyssar och när någon hostar eller nyser. När en sjuk person nyser eller hostar bildas ett moln av små droppar med bakterien. Dropparna faller ner på ytor eller föremål och därifrån kan bakterien spridas vidare. Du kan också smittas direkt genom att en sjuk person nyser på dig. Det innebär att flera personer i en familj har lättare att smittas.

Sjukdomen finns i hela världen

Sjukdomen finns i hela världen, men är vanligast i västra och centrala Afrika söder om Sahara under torrperioden som i regel är december till juni.

Hur kan jag förebygga epidemisk hjärnhinneinflammation?

Det är ovanligt att smittas av epidemisk hjärnhinneinflammation även om du reser i länder där sjukdomen finns. Det beror på din ålder, vilket land du reser till, hur länge du ska vara där, vilken typ av aktiviteter du planerar att göra och vilken tid på året som du reser.

Det finns vaccin mot flera typer av epidemisk hjärnhinneinflammation som du kan ta inför en utlandsresa. Barn från två månaders ålder och till vuxna kan vaccineras.

Behandling

Epidemisk hjärnhinneinflammation behandlas med antibiotika direkt i blodet.
Du som är närstående till den som har smittats får också antibiotika i förebyggande syfte.

Komplikationer

De flesta brukar bli friska efter behandling med antibiotika. Men det finns en risk för bestående skador.

Läs mer på 1177.se

Hjärnhinneinflammation och hjärninflammation

Hjärnhinneinflammation och hjärninflammation är två likartade sjukdomar som oftast orsakas av ett virus.

Så fungerar nervsystemet

Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika delar. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta.

Infektion och inflammation

Vad är en infektion och vad är en inflammation? Det kan du läsa om här.

Till toppen av sidan