Kostnader och ersättningar inom tandvård

Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över tre år. Ett sådant avtal gör du oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal. Det är inte så vanligt att privata tandläkare har abonnemangstandvård.

Månadskostnaden för abonnemangstandvård beror på hur friska och välskötta tänder du har. Hur mycket du får betala i avgift varierar också mellan Folktandvården i olika regioner.

Blekinge

Frisktandvård i Blekinge

Frisktandvård innebär att du sluter ett avtal för tandvård på tre år till en fast avgift. Du betalar avgiften månadsvis med autogiro, eller årsvis via faktura. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

Från och med det år du fyller 23 år kan du teckna ett frisktandvårdsavtal som börjar gälla 1 januari det året du fyller 24.

Många fördelar

Frisktandvård innebär att du går till tandvården regelbundet till en fast kostnad.

Det finns många fördelar med frisktandvården:

 • Du vet vad din tandvård kommer att kosta.
 • Det kan minska behovet av dyr tandvård i framtiden.
 • Du får regelbundna undersökningar och den förebyggande tandvård du behöver.
 • Du kan fritt byta tandläkare inom folktandvården i Blekinge.
 • Ditt avtal gäller på alla Region Blekinges folktandvårdsmottagningar.
 • Du kan få akuttandvård oavsett var i Sverige du befinner dig.
 • Om du flyttar inom Sverige kan du ta med dig ditt frisktandvårdsavtal. 
 • Du får råd och hjälp med att sköta dina tänder.

Hur fungerar det?

Först görs en undersökning av dina tänder. För undersökningen och den nödvändiga behandlingen som behövs just då betalar du som vanligt. Din munhälsa avgör vilken avgiftsklass du sedan placeras i. Därefter skrivs ett avtal som varar i tre år. 

Avgiftsklassen gäller under tre år, men du kan välja att när som helst säga upp ditt avtal. Avtalet slutar gälla den sista dagen i den månaden som du säger upp det.  

Om du vill avsluta ditt frisktandvårdsavtal ska du kontakta din folktandvårdsmottagning, eller skicka in en uppsägningsblankett till folktandvården Blekinges stab. 

Blankett för att säga upp avtal om frisktandvård

Vad kostar frisktandvård i Blekinge?

Inom frisktandvården betalar du en fast summa varje år. Kostnaden avgörs av vilken avgiftsklass du hamnar i. Du kan antingen betala per månad med autogiro eller hela årsavgiften på en gång. Om du vill betala via autogiro kan du registrera detta via din internetbank. Sök efter Region Blekinge folktandvården. 

Det mesta ingår

Frisktandvården ger all den trygghet du behöver och det mesta ingår i priset:

• undersökningar och förebyggande tandvård hos tandläkare och tandhygienist
• lagningar och enstaka kronor om det behövs 
• akutbehandling vid tandvärk eller om något gått sönder.

I frisktandvården ingår inte tandreglering, estetisk tandvård eller arbetsskador. Tandvård på grund av olycksfall ingår inte heller, då vi räknar med att du har egen olycksfallsförsäkring.

Munhälsan avgör månadskostnaden

Efter att du undersökts blir du placerad i en avgiftsklass mellan 1 och 10 beroende på tändernas skick. Kostnaden för frisktandvårdsavtalet beror på vilken avgiftsklass du hamnar i. Se kostnader för de olika klasserna nedan.

Avgiftsklass 

Total månadskostnad  för dig som är 23-29 år eller över 65 år. Tandvårdsbidrag på 600 kr är medräknat. Total månadskostnad för dig som är 30-64 år. Tandvårdsbidrag på 300 är medräknat.
1  60 kr  85 kr
2  84 kr  109 kr
3  123 kr  148 kr
4  178 kr  203 kr
5  254 kr  279 kr
6  339 kr  364 kr
7  455 kr  480 kr
8  540 kr  565 kr
9  649 kr  674 kr
10  775 kr  800 kr

Prislistan gäller från 15 januari 2024. Med reservation för eventuella prisändringar.

Tandundersökning avgör vad du får betala

Tandläkaren undersöker först dina tänder för att uppskatta vilket behov av tandvård du har. Inte förrän du har fått den behandling som tandläkaren tycker att du behöver kan du erbjudas ett tandvårdsavtal. Månadsavgiften som du då ska betala ska täcka de behandlingar som hen tror att du kommer att behöva under tre år framåt. 

Om du sedan behöver en behandling som ingår i avtalet har du redan betalat den via avgiften. Det kan till exempel vara en tandlagning.

Ju bättre hälsan i munnen är, desto mindre är risken att du behöver tandvård och då blir avgiften lägre.

Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna, till exempel lagning av hål eller en ny fyllning när den gamla har gått sönder.

Alla behandlingar ingår inte

Vad som ingår i abonnemangstandvård kan variera. Det här ingår i avtalet hos Folktandvården:

 • Akut tandvård.
 • Undersökningar.
 • Råd om vad du kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur du rengör tänderna och vilken mat och dryck du ska undvika.
 • Behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen.
 • Ta bort en tand, rotfyllningar och bettskena.
 • Lagningar och enstaka kronor.

 I abonnemangstandvård ingår till exempel inte det här:

 • Ersätta förlorade tänder med tandimplantat, brokonstruktioner och proteser.
 • Tandreglering, till exempel tandställning.
 • Tandblekning.
 • Förskönande tandvård, till exempel ett tandsmycke.

Tandvård som du kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte i abonnemangstandvård. Det är bra att ha en försäkring som täcker den typen av utgifter för tandvård.

Avgiften kan variera genom åren

Efter tre år erbjuds du ett nytt avtal med ett nytt pris baserat på den senast utförda undersökningen. Avgiften kan höjas eller sänkas beroende på vad som har hänt med tänderna sedan förra avtalsperioden.

Om du till exempel har muntorrhet bedöms det som en större risk för att du kommer att behöva tandvård. Då kan avgiften höjas.

Om du har abonnemangstandvård och har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan det användas som del i betalningen för avtalet. 

Akut tandvård överallt i landet

Om du behöver akut tandvård gäller ditt avtal om abonnemangstandvård i första hand hos Folktandvården i hela Sverige, till exempel på en resa. Finns inte Folktandvården på den orten kan du ändå få akut tandvård, men av någon annan vårdgivare.

Du tar med dig abonnemangsavtalet till Folktandvården om du flyttar till en ny ort.

Stöd för en del behandlingar

Om du har ett avtal om abonnemangstandvård kan du kan inte använda det vanliga tandvårdsstödet riktigt på samma sätt som den som betalar för varje gång. Högkostnadsskyddet gäller inte för de behandlingar som ingår i avtalet om abonnemangstandvård. Det betyder också att avgiften inte ingår i högkostnadsskyddet.

Om du däremot får en behandling som inte ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan kostnaderna för behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidraget på 300 kronor eller 600 kronor per år kan du däremot använda till att betala ditt avtal med.

Läs mer på 1177.se

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd

Till det år du fyller 24 år är tandvård utan kostnad. Det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård i nästan alla regioner, men då får du ett statligt tandvårdsstöd.

Till toppen av sidan