Att välja vårdmottagning

Välja vårdcentral i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Så här väljer du

Du kan välja vilken vårdcentral du ska tillhöra, det kallas för att lista sig. Du som är 16 år och äldre kan lista dig på en vårdcentral genom att logga in på 1177.se.

Du kan också lista dig genom att fylla i den valblankett som finns för nedladdning på sidan om Hälsoval Blekinge via länken nedan. Blanketten finns dessutom att hämta på alla vårdcentraler.

Du fyller i blanketten och lämnar eller skickar den till den vårdcentral du vill byta till. När ditt val har registrerats kommer du inom 14 dagar att få ett brev hem som bekräftelse på att du nu tillhör den vårdcentralen. Om vårdcentralen har så många patienter att de inte kan ta emot dig med en gång kommer de att meddela dig detta och placera dig i kö.

När din nya vårdcentral registrerar dig stryks du automatiskt från din tidigare vårdcentral.

Om du väljer en vårdcentral utanför länet är det regelverket för listning i den aktuella regionen som gäller. Kontakta den vårdcentral du vill välja utanför länet för mer information.

Vad händer om jag inte gör ett val?

Om du inte gör ett aktivt val så tillhör du den vårdcentral som ligger geografiskt närmast din bostad.

Kan jag gå till vilken vårdcentral jag vill?

När du valt en vårdcentral bör du i första hand vända dig till denna för behandling, råd och anvisningar. Du kan när som helst välja att byta till vilken annan vårdcentral du vill i hela landet.

Hitta och jämföra vårdcentral

Alla vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge har blivit godkända av Region Blekinge. Det finns både offentligt och privat drivna vårdcentraler. För att bli godkänd måste vårdcentralen erbjuda det grunduppdrag som Region Blekinge fastställt och som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, rådgivning, förebyggande insatser, rehabilitering, barnhälsovård och hjälp vid psykisk ohälsa. Vårdcentralerna måste följa hälso- och sjukvårdens lagar och föreskrifter, ha hög kompetens och ge vård av god kvalitet.

Vad gäller vid besöket?

Det är viktigt att du kan visa upp godkänd och giltig fotolegitimation när du som patient besöker vården. Vi ber om legitimation för din egen säkerhet.

Till besöket ska du ta med:

  • legitimation
  • lista på de läkemedel du tar
  • högkostnadskort
  • frikort
  • sjukintyg (om du har ett).

Välja vårdcentral i annan region

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i en annan region. Du kan även välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region. Olika regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i den region du vill byta till.

Din journal

Om du väljer att söka vård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Berätta på den nya vårdcentralen var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att föra över journalen om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa sina journaler för en ny vårdgivare.

Information från andra regioner

Bild av 1177:s startsida, där texten "välj region" är inringad.

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annan region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet på 1177.se (se bild).

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i ÖstergötlandTill toppen av sidan