Att välja vårdmottagning

Hälsoval Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Hälsoval Blekinge innebär att du kan välja fritt mellan privata vårdcentraler och vårdcentraler som ägs av Region Blekinge. Här kan du läsa mer om hälsovalet.

I framtidens hälso- och sjukvård kommer både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser att få större betydelse än någonsin. Fokus på att leva ett friskare liv kommer att öka. Även om man har en sjukdom eller ett funktionshinder kan man få en god livskvalitet. Med denna framtidstro och ambition är det naturligt att Region Blekinge väljer begreppet hälsoval som uttryck för medborgarens val av vårdgivare.

Hälsoval Blekinge innebär att du kan välja fritt mellan privata vårdcentraler och vårdcentraler som ägs av Region Blekinge.

Ditt val gör skillnad genom att vårdcentralen får en ekonomisk ersättning för varje patient. Du kan byta vårdcentral hur många gånger du vill och när du byter följer ersättningen med.

Till toppen av sidan