Att välja vårdmottagning

Hälsoval Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Hälsoval Blekinge innebär att du kan välja fritt mellan privata vårdcentraler och vårdcentraler som ägs av Region Blekinge. Här kan du läsa mer om hälsovalet.

I framtidens hälso- och sjukvård kommer både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser att få större betydelse än någonsin. Fokus på att leva ett friskare liv kommer att öka. Även om man har en sjukdom eller ett funktionshinder kan man få en god livskvalitet. Med denna framtidstro och ambition är det naturligt att Region Blekinge väljer begreppet hälsoval som uttryck för medborgarens val av vårdgivare.

Hälsoval Blekinge innebär att du kan välja fritt mellan privata vårdcentraler och vårdcentraler som ägs av Region Blekinge. Ditt val gör skillnad genom att vårdcentralen får en ekonomisk ersättning för varje patient.

Valbara vårdcentraler

Alla vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge har blivit godkända av Region Blekinge. 

För att bli godkänd måste vårdcentralen erbjuda det grunduppdrag som Region Blekinge fastställt och som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, rådgivning, förebyggande insatser, rehabilitering, barnhälsovård och insatser vid psykisk ohälsa. Hälsokontroll eller hälsoundersökning ingår inte i grunduppdraget och är inte något som vårdcentralerna är tvungna att erbjuda.

Vårdcentralerna måste följa hälso- och sjukvårdens lagar och föreskrifter, ha hög kompetens och ge vård av god kvalitet.

Vill du byta till en annan vårdcentral?

Du har rätt att byta vårdcentral två gånger per år. Du som är 16 år och äldre kan byta till en annan vårdcentral genom att logga in på 1177.se.

Du kan också byta genom att fylla i den valblankett som finns för nedladdning på denna sida. Blanketten finns dessutom att hämta på alla vårdcentraler.

Du fyller i blanketten och lämnar eller skickar den till den vårdcentral du önskar byta till. När vårdcentralen har registrerat ditt val kommer du inom 14 dagar att få ett brev hem som bekräftelse på att du nu tillhör den vårdcentralen. Om vårdcentralen har så många patienter att de inte kan ta emot dig med en gång kommer de att meddela dig detta och placera dig i kö.

När din nya vårdcentral registrerar dig stryks du automatiskt från din tidigare vårdcentral.

Valblanketten

Här kan du ladda ner valblanketten på ditt språk.

Kan jag gå till vilken vårdcentral jag vill?

Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan vårdcentral. Vårdgarantin gäller bara i den region du är folkbokförd i, och du måste vara listad på den vårdcentral där du söker vård för att vårdgarantin ska gälla.

Utanför länet

Du kan välja en vårdcentral som ligger utanför länet, var du vill i landet. Den måste dock drivas av en region, eller ha ett avtal med regionen. Vårdcentralerna har olika uppdrag i olika regioner och du måste själv som patient informera dig om vilka regler som gäller och vilket vårdutbud som finns på just den vårdcentral du väljer.

Företagshälsovård

Företagshälsovård ingår inte i hälsovalet och du kan inte lista dig hos företagshälsovården.

Ingen skillnad på avgifter för besök

Vanliga besök kostar lika mycket vilken vårdcentral du än går till. Vissa andra avgifter, som till exempel resevaccination och hälsokontroll, kan skilja sig åt mellan privata vårdcentraler och de vårdcentraler som ägs av Region Blekinge.

Att välja en särskild läkare

Vårdcentralerna kan, men måste inte, låta sina patienter välja en specifik läkare. Detta är ett erbjudande som riktar sig främst till de personer som har behov av att träffa sin läkare ofta, såsom personer med flera olika sjukdomar eller personer som har en kronisk sjukdom. 

I mån av plats

Läkaren måste inte ta emot alla som vill lista sig på honom eller henne. Blir läkaren fulltecknad får du ställa dig i kö tills det finns en ledig plats, eller välja en annan läkare på vårdcentralen. Det finns rekommendationer, men inga krav på hur många listade patienter en läkare kan ha. Det är upp till vårdcentralen att avgöra.

Så väljer du läkare

De vårdcentraler som erbjuder möjligheten att välja läkare informerar om detta på sin webbplats. Om du vill göra ett val använder du valblanketten ovan.

Om läkaren slutar

Om läkaren slutar kommer du att få ett brev hem med information om detta. Du kommer då även fortsättningsvis att vara listad på vårdcentralen, men inte på en specifik läkare.

Aktivt eller passivt listad?

Du som väljer

Du som själv väljer vårdcentral är så kallat aktivt listad.

Du som inte väljer

Du som inte gör ett val av vårdcentral blir så kallat passivt listad. Detta innebär att Region Blekinge listar dig på den vårdcentral som ligger geografiskt närmast din bostadsadress. Är du nöjd behöver du inte göra någonting, men om du vill kan du byta och på så sätt gör du ett aktivt val. 

Nyfödda barn

Nyfödda barn blir så kallat passivt listade till samma vårdcentral som mamman. Vill man att barnet ska gå till en annan vårdcentral måste en valblankett fyllas i och lämnas till den vårdcentral man väljer. Den vårdcentral som barnet är passivt eller aktivt listad till tar också hand om besöken på barnavårdscentralen.

Hälsoval och nationell taxa - vad är skillnaden?

I Blekinge finns två olika ersättningsmodeller för vårdgivare som arbetar på primärvårdsnivå. Nedan följer en kort beskrivning av de olika modellerna.

Hälsoval

År 2009 antog riksdagen regeringens proposition om vårdval i primärvården. Detta innebär att alla regioner ska erbjuda någon form av vårdval. I Region Blekinge kallar vi det hälsoval och modellen infördes vid årsskiftet 2010. En stor skillnad från tidigare är att modellen innebär fri etableringsrätt, vilket betyder att alla vårdgivare som vill, privata såväl som offentliga, kan ansöka om att öppna och driva en vårdcentral i Blekinge. Samtliga vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge har samma uppdrag och samma ekonomiska ersättning. Ersättningens storlek avgörs av hur många medborgare som är listade på vårdcentralen.

Nationell taxa

Det finns i dag privata läkare och fysioterapeuter i Blekinge som arbetar enligt en så kallad nationell taxa. Den nationella taxan har funnits sedan 1996 och är ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som styr läkarens respektive fysioterapeutens ekonomiska ersättning från regionen. Du kan inte lista dig hos en läkare eller fysioterapeut som arbetar enligt nationell taxa.

Frågor om Hälsoval Blekinge

Vill du ställa en fråga om hälsovalet är du välkommen att kontakta oss på hälsovalsavdelningen.

Du kan kontakta oss via e-postadressen halsoval@regionblekinge.se. Du kan också ringa Region Blekinges växel 0455 - 73 10 00 för att bli kopplad till hälsovalsavdelningen.

Till toppen av sidan