Hjälpmedel för synen

Ledarhundar och assistanshundar

Ledarhundar och assistanshundar är hundar som fungerar som hjälpmedel. Hundarna är särskilt utbildade för att utföra vissa uppgifter. Det kan handla om att leda sin förare förbi hinder på gatan eller att varna inför ett epilepsianfall.

En person går ute med en ledarhund.
En assistanshund hjälper sin förare med olika uppgifter. Den ger också lugn och trygghet.

Dessa hundar har alltid bara en husse eller matte. Den personen kallas förare.

När hunden arbetar har den en särskild sele eller ett särskilt täcke på sig. Hundarna får ofta följa med in på ställen där hundar annars inte är tillåtna.

Det finns flera olika typer av hundar som fungerar som hjälpmedel:

 • ledarhund
 • servicehund
 • signalhund
 • alarmerande hund
 • psykisk hälsa-hund. 

Ledarhundar

Ledarhunden har tränats till att hjälpa dig som har en synnedsättning eller är blind att ta dig fram. Hunden leder dig förbi hinder och visar var det finns trappor eller kanter. Den stannar vid övergångsställen. Den kan också lära sig att känna igen sträckor som ni går ofta. Men du som förare måste kunna vägen till det ställe dit du vill.

För att kunna ansöka om en ledarhund ska du sakna ledsyn. Det innebär att du har svårt att ta dig fram utomhus och i en främmande miljö med hjälp av din syn. 

Hur får jag en ledarhund?

Du ansöker om att få en ledarhund genom syncentralen eller motsvarande verksamhet i din region, på samma sätt som när du vill ha andra hjälpmedel.

På syncentralen bedömer en förskrivare om du har förutsättningar för att använda en ledarhund. En förskrivare är en person som utreder dina behov av hjälpmedel. Det kan till exempel vara en synpedagog.

Förskrivaren på syncentralen skickar en ansökan till ledarhundsverksamheten på Synskadades Riksförbund, SRF, om att du vill ha en ledarhund. Förskrivaren skriver också om hen tycker att du passar för att ha en ledarhund eller inte.

SRF är en intresseorganisation som har ansvaret för att förmedla ledarhundar till personer med synnedsättning. Läs mer om SRF:s arbete med ledarhundar.

Du ska vara över 18 år för att kunna få en ledarhund

Förutom att du ska sakna ledsyn måste du uppfylla flera andra kriterier för att kunna få en ledarhund:

 • Du ska vara minst 18 år.
 • Du ska ha behov av en ledarhund.
 • Du ska kunna använda hunden som ett hjälpmedel för att förflytta dig.
 • Du ska ha en stabil social situation.
 • Du ska kunna ta bra hand om hunden.
 • Du ska bo i Sverige.

Du får information och tar emot besök

När SRF har tagit emot ansökan gör de först en bedömning av hur du uppfyller kriterierna. Sedan gör en konsulent från organisationen ett besök hemma hos dig.

Konsulenten berättar om hur det är att ha en ledarhund och tittar på hur miljön är hemma hos dig. Konsulenten behöver också se att du själv kan hitta i din närmiljö, eftersom det är du som säger till hunden vart den ska leda dig.

Efter hembesöket får du vanligtvis gå en kurs på en kursgård. Under kursen får du information om vad det innebär att ha en ledarhund. Det är också ett tillfälle att pröva hur det är att vara förare.

Sedan får du en så kallad dispositionsrätt, om du fortfarande vill ha en ledarhund och konsulenten gör bedömningen att du uppfyller alla kriterier. Dispositionsrätten innebär att du har rätt att få ha en ledarhund. Då sätts du upp på en väntelista. Så fort SRF hittar en lämplig hund tilldelas du en ledarhund.

Det är Myndigheten för delaktighet som har avtal med ledarhundleverantörer. Leverantörerna levererar ledarhundar till SRF.

Du tränar tillsammans med din hund

När du har fått din ledarhund fortsätter du och hunden att träna tillsammans med en instruktör. Träningen sker hemma hos dig i två omgångar. Först i cirka en vecka. Efter några veckor kommer instruktören tillbaka och ni får träning i cirka en vecka till. Exakt hur länge träningen pågår beror på dina behov.

Efter cirka sex månader görs en uppföljning för att se att allt fungerar mellan dig och hunden. Det sker oftast på en kursgård.

Ledarhunden ägs av Synskadades Riksförbund, men du får ha den så länge du har nytta av den. Under tiden ska du använda hunden och ta hand om den på ett bra sätt. SRF bekostar veterinärvården om hunden blir sjuk. De betalar också tillbehör som koppel, matskål och en bädd för hunden. Foder till hunden bekostar du själv.

Du kan bli fråntagen din hund om du inte sköter den som du ska. Du kan också bli fråntagen den om det bedöms att du inte behöver den längre. I båda dessa fall kan du först begära omprövning hos ledarhundsdelegationen inom SRF. Du kan därefter överklaga till förvaltningsrätten om du fortfarande är missnöjd med beslutet.

Assistanshundar

En assistanshund kan få följa med sin förare in på caféer och andra ställen där hundar vanligtvis inte får komma in.

Det finns flera olika typer av assistanshundar, som passar olika behov.

 • En servicehund hjälper dig som har ett rörelsehinder. Hunden kan till exempel öppna dörrar, plocka upp tappade föremål eller dra en rullstol. En servicehund kan tränas till att göra många olika uppgifter. 
 • En signalhund hjälper dig som har en hörselnedsättning att märka när till exempel telefonen ringer, när det knackar på dörren eller brandlarmet går.
 • En alarmerande hund kan hjälpa dig som har diabetes eller epilepsi. Hunden kan varna i förväg för förändringar i blodsockernivån hos dig som har diabetes. För dig som har epilepsi kan hunden hämta hjälp om du får ett anfall. Hunden kan också finnas nära och stödja dig. Ibland kan hunden också varna inför ett anfall.
 • En psykisk hälsa-hund kan ge lugn och trygghet till dig som har till exempel autism, adhd eller någon form av psykisk ohälsa, som posttraumatiskt stressyndrom eller social ångest. Den kan också underlätta för dig att göra olika aktiviteter, till exempel gå och handla. 

Hur får jag en assistanshund?

För att kunna köpa eller utbilda en hund till assistanshund behöver du först ett läkarintyg. Läkarintyget ska beskriva den sjukdom eller skada du har och intyga att den är av stadigvarande karaktär.

Därefter kontaktar du en instruktör. Du kan hitta instruktörer genom bland annat Svenska brukshundklubben, SBK.

Du visar ditt läkarintyg för instruktören. Om du inte har en egen hund som ska utbildas kan du ta kontakt med någon instruktör som har grundtränade hundar. 

Vem kan bli förare?

Det finns vissa krav du ska uppfylla för att kunna bli förare till en assistanshund. Du ska bland annat förstå vad en hund behöver och kunna ta hand om hunden så att den får sina behov uppfyllda och mår bra. Du ska också ha användning av en assistanshund i ditt vardagsliv. Bedömningen görs av en instruktör som utbildar assistanshundar och förare.

Du som är äldre än 15 år kan vara förare och ansvarig för din assistanshund. Men din vårdnadshavare måste alltid vara den som står på avtalet mellan dig och din assistanshundsinstruktör.

Om du är yngre än 15 år kan en vårdnadshavare vara ansvarig för hunden och hjälpa dig när det behövs, men det är du som är hundens förare.

Du får bekosta hunden själv

Du får oftast bekosta inköpet och utbildningen av din assistanshund själv. Det finns inga riktlinjer i regioner och kommuner för hur assistanshundar kan skrivas ut som hjälpmedel eller som bistånd. Det finns inte heller riktlinjer för hur ekonomiska bidrag kan ges för assistanshundar. Du kan pröva att ansöka om ekonomiskt stöd från stiftelser eller genom stipendium.

Hur utbildas en assistanshund?

Det finns två sätt att få en utbildad assistanshund. Du kan köpa en grundutbildad hund, som du sedan tränar tillsammans med så att hunden lär sig att göra just det som du har behov av. Du kan också köpa en hund som du själv utbildar. Om du har en egen hund kan du välja att utbilda den, om den passar för det.

All utbildning av en assistanshund görs av en godkänd instruktör tillsammans med dig som hundägare. 

Innan utbildningen kan börja måste hunden ha fyllt minst tolv månader. Hunden ska också genomgå vissa fysiska tester innan den kan göra ett lämplighetstest. Lämplighetstestet görs av oberoende bedömare som testar om hunden är lämplig att utbildas till assistanshund. Efter lämplighetstestet gör du och instruktören en plan för utbildningens längd och innehåll

All träning avslutats med en examination av dig och hunden tillsammans. Därefter görs ett prov varje år.

Du kan ibland få bidrag för omkostnaderna

Du kan ha möjlighet att få bidrag från Försäkringskassan för kostnader för din eller ditt barns assistanshund. Du kan till exempel söka bidrag för kostnader för veterinärbesök, läkemedel och försäkring.

Du kan ansöka om bidrag först när du och hunden har blivit examinerade. Ansökan görs genom merkostnadsersättningen för vuxna eller för föräldrar till barn som har en funktionsnedsättning.

Västra Götaland

Läs mer på 1177.se

Synhjälpmedel

Du kan få hjälpmedel om du har nedsatt syn som gör att du har svårt att klara dig i vardagen. Genom att använda hjälpmedel kan du bli mer aktiv och självständig i ditt liv.

Till toppen av sidan