Att få hjälpmedel

Databas hjälper de med funktionsnedsättning att komma ut i samhället

Innehållet gäller Västra Götaland

Tillgänglighetsdatabasen, TD, erbjuder information på webben till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Det handlar om allt från fiskeplats, slott och hotell till vårdcentral, sjukhus och bibliotek.

Hand rullar hjulet på en rullstol

TD inventerar och informerar om hur verksamheten eller besöksmålet ser ut både med bilder och text. Ljud och film kan också läggas till.

Så här använder du TD

Gå till anläggningens egen hemsida och klicka på TD:s logga eller sök via Tillgänglighetsdatabasen och anläggningens namn. Det går också att söka fritt eller via karta. Inom anläggningen är det även möjligt att söka information som bara rör exempelvis besökare som använder rullstol, har svårt att se eller höra.

Hjälper ansvariga

Om du själv har en verksamhet som du vill göra tillgänglig för alla kan TD hjälpa till. Ofta krävs ganska små åtgärder för att skapa tillgängliga miljöer. I andra fall kan större åtgärder krävas. Då blir TD:s inventering en hjälp för de som äger fastigheterna eller ansvarar för besöksmålet eller verksamheten.

Alla ska kunna vara delaktiga

Utgångspunkten är att alla ska kunna ta sig till verksamheten, in i lokalen, vara delaktiga och använda det som verksamheten erbjuder.
Det kan till exempel innebära:

  • att personer som har svårt att höra behöver teleslinga i sammanträdesrum,
  • att personer som har svårt att röra sig ska kunna använda toaletterna,
  • att ledstråk finns för synskadade eller för de som behöver stöd av andra anledningar för att hitta rätt till receptioner och toaletter,
  • att restauranger mat serverar även för de som har allergier eller av religiösa skäl inte äter all typ av mat,
  • att glasrutor markeras så att inte barn eller andra går in i glaset och skadar sig.

En demokratifråga

Bristande tillgänglighet innebär faktiskt diskriminering. I förlängningen är därför TD en pusselbit i arbetet för att välkomna alla människor, ge dem en chans att delta i samhällslivet, ta del av fritidsutbudet och påverka beslut. Tillgänglighetsdatabasen bidrar till ökad hälsa och demokrati. Det skapar stora mänskliga och ekonomiska vinster. 

Prova Tillgänglighetsdatabasen själv.

Till toppen av sidan