Förbered ditt vårdbesök

Patientsäkerhet på sjukhus

Innehållet gäller Västra Götaland

Här ges goda råd och tips om vad som är allra viktigast att tänka på så att din sjukhusvistelse ska bli så säker som möjligt. Detta leder förhoppningsvis till ökad patientsäkerhet och färre vårdskador. Råden bygger på "Din säkerhet på sjukhus" som är ett informationsmaterial som gör det möjligt för patienter att bli mer delaktiga i sin vård och behandling. Kompletterande material finns i form av informationsblad och film.

Tabletter i folieförpackning
Berätta vilka läkemedel du tar och varför. Ta gärna med dig en aktuell lista över dina mediciner.

Rätt information

Säg till om du är överkänslig eller allergisk mot något. Kontakta vårdpersonalen om du har frågor om din vård eller din behandling.

Dina läkemedel

Berätta vilka läkemedel du tar och varför.
Säg till om du inte vet varför du ska ta ett visst läkemedel.
Tala med en läkare, sjuksköterska eller en apotekare om du har frågor som gäller dina läkemedel.

Skydda dig själv och andra mot smitta

Tvätta och sprita dina händer innan du äter.
Använd endast den toalett som anvisats dig.
Tvätta och sprita dina händer efter toalettbesök.
Säg till om du har kräkts eller har diarré.
Nys eller hosta i armvecket.
Använd pappersnäsduk när du snyter dig och sprita händerna efteråt.
Tveka inte att fråga personalen om de har rena händer innan de tar i dig.

Den viktiga maten

Be personalen om råd om du äter specialkost.
Vid sjukdom är det lätt att förlora vikt och muskelmassa.
Då ökar risken för att ramla och du kan lättare få infektioner.
Ät mer proteinrik mat. Du kan till exempel be om dubbelt pålägg
och äta ägg till frukost.
Välj feta mjölkprodukter och be om extra smör på smörgåsen.
Ät ofta och glöm inte mellanmålen.
En dessert eller en kaka ger lite extra energi.

Förebygg fallolyckor

Använd stadiga skor som sitter bra på foten eller anti-halksockor.
Be personalen om hjälp om du känner dig yr eller ostadig när du ska upp och gå.
Om du lätt blir yr, sitt en stund på sängkanten, trampa med fötterna och drick lite vatten innan du reser dig.

Förebygg blodproppar

Rör på dig så ofta du kan.
Använd stödstrumpor om du har sådana.
Försök göra enkla ben- och ankelövningar.
Drick vätska efter personalens rekommendationer.

Förebygg trycksår

Om du kan, försök att röra dig i sängen och ändra läge ofta.
Även små lägesändringar gör stor nytta.
Säg till om du ligger obekvämt eller om det gör ont, till exempel på hälarna.
Personalen hjälper dig gärna att vända dig i sängen eller ändra läge i stolen.

Dags att lämna sjukhuset

Innan du lämnar sjukhuset se till att du har fått:

  • din vård- och läkemedelsberättelse
  • veta vem du ska kontakta om du har frågor
  • information om eventuell uppföljning av din vård och behandling.

Manusunderlag

Filmen är framtagen av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med tillstånd av Guy´s och St Thomas NHS Foundation Trust Harmfreecare (Haelo) och MultiAdaptor.

Informationsbladet "Din säkerhet på sjukhus" och "Din säkerhet på barnsjukhuset" som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats är framtaget av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med tillstånd av Guy´s och St Thomas NHS Foundation Trust och Region Skåne. Informationbladet finns översatt till flera språk. 

Till toppen av sidan