Tarmbesvär

Körtelmage hos barn

Körtelmage innebär att barnets lymfkörtlar i magen svullnar upp och gör ont. Ofta gör det ont långt ned i magen, på höger sida. Det är vanligt att barnet har haft en förkylning innan. Symtomen liknar dem vid blindtarmsinflammation, men är ofarliga och går över av sig själv utan behandling.

Körtelmage kallas också för körtelbuk. Körtelmage kan förekomma i alla åldrar men är vanligast hos barn under 12 år.

Symtom

Körtelmage ger ofta något eller några av följande symtom:

 • Barnet har ont i magen, oftast gör det ont i magens nedre högra del. 
 • Barnet har feber, oftast över 39 grader.
 • Barnet mår illa och kräks.
 • Barnet blir mycket trött.

Febern kommer ofta samtidigt som det börjar göra ont i magen. Trots att barnet har ont i magen kan hen ändå bli hungrig och vilja äta.

Barnet blir oftast sjuk på några timmar. Men hen kan också ha symtom under några dagar. Symtomen varierar ofta i styrka, och kommer i perioder. Det är vanligt att barnet har haft en infektion innan, till exempel en förkylning eller halsfluss.

Symtomen vid körtelmage och symtomen vid blindtarmsinflammation kan vara mycket lika varandra. Barnet kan också ha ont i magen av andra anledningar. Därför kan det ändå vara nödvändigt att kontakta vården för att ta reda på orsaken till symtomen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta vårdcentral eller jouröppen mottagning om ditt barn har några av följande symtom:

 • Ont i magen ihop med över 39 graders feber.
 • Ont i magen som inte går över inom ett dygn.
 • Kräkningar som är grönfärgade.

Dessa symtom kan vara tecken på något annat än körtelmage och barnet behöver därför undersökas.

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Undersökningar och utredningar

När du och barnet träffar läkaren får ni berätta om barnets besvär och när de började. Sedan undersöker läkaren barnets mage. Det gör hen genom att försiktigt trycka och klämma på magen.

Barnet kan få lämna blodprov och ibland urinprov. Det är för att se om barnet har en infektion i kroppen.

Ibland kan barnet behöva bli undersökt med ultraljud eller med datortomografi.

Behandling

Körtelmage går över av sig själv och barnet behöver ingen behandling. Har barnet ont kan hen få smärtstillande läkemedel, till exempel läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen.

Febern och smärtan brukar minska efter två till tre dagar.

Kan få stanna kvar på sjukhuset

Det kan ibland vara svårt för läkarna att avgöra varför barnet har ont i magen, eftersom symtomen vid körtelmage och blindtarmsinflammation påminner om varandra.

Barnet kan därför få stanna kvar på sjukhuset om läkarna är osäkra på orsaken till besvären.

Ibland behöver barnet opereras 

Ibland kan läkaren välja att operera bort blindtarmen, om hen misstänker att barnet har blindtarmsinflammation.

Om det under operationen upptäcks att det enbart var körtelmage, opereras blindtarmen ändå bort för att barnet inte ska få blindtarmsinflammation i framtiden.

Vad kan man göra själv?

För att lindra besvären vid körtelmage kan ni följa dessa råd:

 • Låt barnet vila om hen behöver, men också få vara uppe och röra på sig.
 • Se till att barnet får i sig vätska. Låt barnet äta som vanligt.
 • Om barnet har ont kan det ibland hjälpa att låta barnet ta ett varmt bad eller lägga något värmande mot magen, som en värmekudde.
 • Använd receptfria läkemedel, som till exempel sådana som innehåller paracetamol eller ibuprofen. Läs mer om läkemedel vid tillfällig smärta.

Vad är körtelmage?

Lymfsystemet består av lymfkärl, lymfkörtlar och lymfatiska organ.

Vid körtelmage har lymfkörtlarna i magen blivit förstorade. Lymfkörtlarna är en del av lymfsystemet. Lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar. Immunförsvaret är kroppens sätt att försvara sig mot infektioner.

Lymfkörtlarna bildar vita blodkroppar och antikroppar. När man har fått en infektion i kroppen blir lymfkörtlarna ofta förstorade och ömma. Det är en naturlig reaktion på att immunförsvaret fungerar, och bekämpar infektionen.

Vid körtelmage svullnar lymfkörtlarna i mitten av magen och längre ner mot ljumskarna.

Påverka och delta i vården

För att kunna vara delaktig i vården och behandlingen är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård och få information från vårdpersonal som är anpassad utifrån barnets ålder.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan