Magsäck och matstrupe

Ätsvårigheter hos barn

Innehållet gäller Västra Götaland

Ätsvårigheter beror ofta på något: för tidig födsel, hjärtfel, allergier, avvikelser i munhålan, sjukdom i magtarmkanalen och så vidare.

Ätsvårigheter hos barn kan visa sig genom att barnet har svårt att suga, tugga, hantera maten i munnen eller svälja. Barnet kan också ha bristande hunger, aptit eller uppvisa en motvilja att äta viss mat eller vissa konsistenser.
Ätsvårigheter kan också påverka munhälsan.

Ätsvårigheter kan se väldigt olika ut för olika barn. Svårigheterna leder ofta till oro och stress hos föräldrarna. En vanlig konsekvens är långa måltider.

Vad beror ätsvårigheterna på?

Barnet kan ha svårigheter i sin munmotorik som gör det svårt att suga, tugga, hantera maten i munnen eller svälja. Barnet kan även uppvisa ett obehag på grund av känslighet för olika konsistenser eller smaker. Ofta finns bakomliggande orsaker såsom att barnet är fött för tidigt, har ett hjärtfel, allergier, anatomiska avvikelser i munhålan eller någon sjukdom i magtarmkanalen.

Det kan finnas problem med till exempel förstoppning, reflux (magsyra kommer in i matstrupen och/eller munnen) eller förstorade halsmandlar som behöver åtgärdas. Det finns även barn som har svårigheter att äta trots att inga andra sjukdomar finns.

När ska jag söka vård?

  • Om ditt barn uppvisar stort ointresse eller obehag i matsituationen.
  • Om du ofta eller alltid upplever matsituationen som en kamp för dig och ditt barn.
  • Om ditt barn har stora svårigheter att hantera olika konsistenser av mat i munnen och till exempel ofta kväljer/kräks, sätter i halsen eller spottar ut mat.
  • Om måltiderna tar lång tid.
  • Om du känner oro kring ditt barns vikt på grund av ätsvårigheter.

Vart kan jag vända mig?

Om du är orolig över sväljförmågan eller ätandet för ett barn som är under sex år, kan du kontakta barnhälsovården (BVC). Vid behov kan barnhälsovården skicka remiss för vidare utredning och behandling. Är barnet äldre än sex år, kan du kontakta vårdcentralen eller elevhälsan. Vid behov skrivs en remiss för vidare utredning och behandling.

Barn med ätsvårigheter behöver ofta träffa olika professioner för utredning och behandling, till exempel logoped, läkare, dietist och psykolog. Ibland arbetar dessa i team tillsammans.

Logopeder som träffar barn med ätsvårigheter finns i Västra Götalandsregionen på sjukhusen och Habilitering & Hälsa. Det finns också ett nationellt center i Göteborg som jobbar med ät- och drickhjälpmedel. Det heter Mun-H-Center.

Till toppen av sidan