Om covid-19 – coronavirus

Covidbevis

Covid-19 påverkar hur du kan resa. Flera länder kräver att du kan visa ett så kallat covidbevis. Det finns olika slags covidbevis.

Ett covidbevis behövs inte för att resa in i Sverige, oavsett var du har varit. Men du kan behöva covidbevis om du ska resa utomlands.

Covidbevis gäller i EU och flera andra länder i Europa och övriga världen. Se listan över länder där covidbeviset gäller på E-hälsomyndighetens webbplats.

Det finns tre olika slags covidbevis:

 • Vaccinationsbevis är det covidbevis som är enklast att få.
 • Testbevis är ett alternativ om du eller ett barn inte är vaccinerad. Du måste själv betala för provet som du behöver lämna för att få testbeviset.
 • Tillfrisknandebevis är ett alternativ i särskilda fall för dig eller ett barn som nyligen har haft covid-19 och inte är vaccinerad.

Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för covidbevisen i Sverige. Covidbeviset är gratis.

Vaccinationsbevis – covidbevis för dig som är vaccinerad

Du som är vaccinerad kan få ett covidbevis i form av ett vaccinationsbevis.

Barn och unga

Du som är barn eller ung kan få ett vaccinationsbevis om du är vaccinerad. Det gäller även fast den allmänna rekommendationen att vaccinera sig har tagits bort för personer som är 12 till 17 år. Vaccinationsbeviset är giltigt i ett år.

Du som har fyllt 16 år kan hämta beviset själv, men en vårdnadshavare kan också göra det så länge du är under 18 år. För barn under 16 år behöver vårdnadshavaren hämta beviset.

Läs mer: Kan barn och unga vaccinera sig mot covid-19?

Det kan vara bra att hämta ett nytt vaccinationsbevis efter varje gång som du har vaccinerat dig. 

Har du vaccinerat dig så många gånger som behövs för att kunna resa?

Vissa länder kräver att du som är 18 år eller äldre vaccinerar dig igen 270 dagar efter att du fick din andra spruta vaccin mot covid-19. Det är efter ungefär nio månader.

Du kan vaccinera dig tidigare eller senare än nio månader, men gör det i god tid innan resan. Det är för att du ska hinna få ditt nya vaccinationsbevis, och se att det stämmer.

Det nya vaccinationsbeviset kan du använda i ett år.

Läs mer om när du kan vaccinera dig och hur du gör.

Så får du vaccinationsbeviset

Du som har e-legitimation kan hämta vaccinationsbeviset digitalt cirka en vecka efter att du har vaccinerat dig. Det gäller även om du har samordningsnummer.

Läs mer och hämta ditt eller ditt barns vaccinationsbevis i tjänsten covidbevis.se.

Läs om hur du eller ett barn skaffar e-legitimation. Webbplatsen drivs av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Du som inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress

Du som har ett svenskt personnummer kan hämta ditt vaccinationsbevis på ett apotek om allt detta stämmer:

Du kan också få vaccinationsbeviset skickat till dig. Det gäller om du är utan e-legitimation men har svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.

Du behöver fylla i en blankett för att få vaccinationsbeviset skickat.

Reservnummer och vaccinationsbevis

Du eller ett barn som har reservnummer kan få ett vaccinationsbevis om allt följande stämmer:

 • Du eller barnet är vaccinerad i Sverige och det står i din eller barnets journal.
 • Du kan uppge en adress som vaccinationsbeviset kan skickas till som ett rekommenderat brev.
 • Du har en godkänd legitimation så att du kan hämta ut brevet.

Välj region högst upp på sidan för att få veta mer om vad som gäller där du är.

Västra Götaland

Få vaccinationsbevis utan att du har personnummer eller samordningsnummer

För att få ett bevis i Västra Götaland på att du är vaccinerad ska du kontakta den vaccinatör som gav dig den senaste dosen och ge dem dessa uppgifter:

 1. Det reservnummer som din vaccination registrerades med. Om du inte känner till reservnumret, ange ditt födelsedatum.
 2. Ditt namn
 3. Den adress (alternativt c/o-adress) som du vill att beviset ska skickas till.

Om du har svårt att ta kontakt med din vaccinatör, be gärna någon om hjälp. Hittar du inte kontaktuppgifter till vaccinatören, få hjälp genom att mejla covid-19@vgregion.se eller ring:

010-473 94 30 (svenska)
011-473 00 22 (arabiska)
011-473 00 23 (persiska)
011-473 00 24 (somaliska)

Du behöver legitimation

Vaccinatören skickar beviset som rekommenderat brev till ditt närmaste postombud. Du behöver legitimation som är godkänd av Postnord för att kunna hämta ut det.

Har du ett samordningsnummer?

Du som har ett samordningsnummer ansöker om bevis på din vaccination hos E-hälsomyndigheten. Har din vaccination inte registrerats på ditt samordningsnummer har den registrerats med ett reservnummer och då behöver du göra som vi skriver här ovan.

Information på andra språk om vaccinationsbevis utan personnummer eller samordningsnummer

Arabiska
Bosniska/Kroatiska/Serbiska
Bulgariska
Dari
Engelska
Persiska
Romani kalderash
Somaliska
Tigrinska

Du som är vaccinerad i annat land

Det är olika vad som gäller om du är vaccinerad i ett annat land:

Du som har tagit första sprutan i ett annat land men den andra sprutan i Sverige kan få ett vaccinationsbevis i Sverige. 

Du som har tagit den andra sprutan i ett annat EU-land kan få vaccinationsbeviset där. Du behöver själv ta reda på hur du gör.  

Du som är vaccinerad i ett land utanför EU eller EES kan få vaccinationsbevis i Sverige vissa fall.

Läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats: Om du har vaccinerats i ett annat land än Sverige.

Testbevis – covidbevis om du inte är vaccinerad

Du som inte är vaccinerad kan få ett covidbevis i form av ett testbevis. Provet som behövs är oftast bara giltigt några dygn innan du ska resa.

Du får själv betala för provet. Det måste tas av vårdpersonal på ett företag som säljer sådana tjänster. Fråga först om företaget är uppkopplat mot systemet för covidbevis. Prov som du kan ta själv är inte giltiga.

Läs mer om testbevis och se en lista på godkända företag på E-hälsomyndighetens webbplats.

Vad händer om provet är positivt?

Du kan inte få ett testbevis om provet som krävs var positivt.

Du kan fråga om vårdföretaget kan ordna ett tillfrisknandebevis som gäller som covidbevis.

Vaccinera dig om du kan efter att du har blivit frisk. Då kan du få ett vaccinationsbevis i stället.

Tillfrisknandebevis – covidbevis för vissa

Ibland är det möjligt att få ett tillfrisknandebevis om du eller ett barn inte är vaccinerad men nyligen har haft covid-19.

Prov som du har tagit själv kan inte användas.

För att kunna beställa ett tillfrisknandebevis måste samtliga punkter nedan stämma:

 • Du har sökt vård och bedömdes då behöva lämna prov. Provet togs av vårdpersonalen.
 • Det har gått mer är elva dagar sedan du lämnade provet. 
 • Det har inte gått mer än 180 dagar sedan du lämnade provet. Det är ungefär ett halvår.
 • Du har ett svenskt personnummer, samordningsnummer eller har fått ditt positiva provsvar registrerat på ett reservnummer.

Ett prov som blev positivt inför en resa kan bara användas om det togs av personal på ett vårdföretag som har möjlighet att ordna tillfrisknandebevis.

Du som har fyllt 16 år kan beställa beviset själv, men en vårdnadshavare kan också göra det så länge du är under 18 år. För barn under 16 år behöver vårdnadshavaren beställa beviset.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information om hur du ska göra.

Västra Götaland

Tillfrisknandebevis för dig som bor i Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen utfärdas tillfrisknandeintyg endast då du har varit inlagd på sjukhus, förutom i särskilda undantagsfall. Provet måste vara taget av utbildad vårdpersonal och ska vara ett så kallat NAAT-test (till exempel PCR).

Du kan inte ansöka om tillfrisknandebevis för PCR-prov som är taget via egenprovtagning eller självtest.

Om du har testat positivt hos en privat vårdgivare som inte är ansluten till Västra Götalandsregionen kan du inte få resultatet omvandlat till ett tillfrisknandebevis.

För de flesta personer är det enklare att få ett vaccinationsbevis eller ett testbevis (efter negativt test för covid-19).
Frågor kan ställas till: covid-19@vgregion.se
Mejla inte personuppgifter.

Läs mer om covidbevis och resor

Digital COVID Certificate in Sweden (olika språk)

Läs mer om tillfrisknandebevis på E-hälsomyndighetens webbplats.

Fler regler och krav på intyg kan gälla

Reglerna varierar beroende på ditt resmål och de länder du reser igenom på vägen dit. Du kan behöva fler intyg än ett covidbevis. Du är själv ansvarig för att ta reda på det.

Även resebolaget och andra aktörer kan ha regler som du behöver följa. Det kan gälla till exempel krav på munskydd, eller prov som visar att du inte har covid-19.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad eftersom reglerna kan ändras snabbt.

Webbplatsen Sweden abroad har information om vad som gäller i olika länder.

mer på 1177.se

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Här får du veta hur du gör för att vaccinera dig mot covid-19.

Vård vid resa utomlands

Här finns viktig information för dig som ska resa utomlands.

Till toppen av sidan