Allergier och överkänslighet

Celiaki

Celiaki innebär att du inte kan äta proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Behandlingen består av att äta mat som är fri från sädesslagen.

Innehåll - Celiaki

Visa innehåll som:
Celiaki – glutenintolerans

Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. De vanligaste symtomen är magbesvär, trötthet och att gå ner i vikt.

Celiaki hos barn – glutenintolerans

Celiaki innebär att barnet inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Celiaki kallas också för glutenintolerans.

Mat och matlagning vid celiaki

Här kan du läsa om vad som är glutenfritt och vad du ska tänka på om du har celiaki.

Läs mer på 1177.se

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan