Textstrukturer i artiklar

Vaccination

Den här typen av text beskriver vad just denna vaccination innebär, inte vad en sjukdom innebär.

Utgå från mallen nedan. Lägg till fler kapitel om informationen kräver det, eller ändra ordningen om det behövs. Ta bort kapitel som inte är relevanta. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Exempel på kapitelrubriker som kan behövas läggas till eller tas bort är Barn och vaccination och Om du har glömt att vaccinera dig.  

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Brygga

Här kan du länka till sjukdomstexten. Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

När ska jag vaccinera mig?

 • Vaccination inom vaccinationsprogram: När ska vaccinationen börja? Vilka tidsintervall gäller mellan vaccinationerna? Hur gör jag om jag vill vaccinera mig eller mitt barn, men inte har följt vaccinationsprogrammet? Länka till texten om vaccinationsprogram.
 • Vaccination inför en resa: Hur långt innan bör vaccinationen göras?
 • Vid andra vaccinationer, till exempel mot TBE: När ska vaccinationen börja? Vilka tidsintervall gäller? Vilka tillhör riskgruppen? Behöver hänsyn tas till ålder, geografisk smittorisk, tidsmässig smittorisk?

Så går vaccinationen till

 • På vilken typ av mottagning kan jag vaccinera mig?
 • Tar jag /Får jag vaccinationen med spruta, med tabletter eller på annat sätt? Var sätts sprutan? Är det någon skillnad på tillvägagångssätt om det gäller barn eller vuxna?
 • Hur känns det?
 • Eventuella påfyllnadsdoser?

Om du har glömt att vaccinera dig

Detta kapitel kan behövas i vissa texter, till exempel när det gäller TBE-vaccin eller resevaccin.

 • Vad kan jag göra om jag har missat att ta en påfyllnadsdos vid den tidpunkt som rekommenderas?
 • Vad kan jag göra om jag har glömt bort att vaccinera mig?
 • Vad gäller för barn?

Graviditet och amning

 • Kan jag vaccineras om jag är gravid eller ammar? 

Barn och vaccination

 • Är det något särskilt som gäller vid vaccination för äldre barn eller yngre barn?
 • Hur gör jag om mitt barn inte har följt vaccinationsprogrammet?

Så mår jag efteråt

 • Är det vanligt att få biverkningar?
 • Vilka biverkningar är vanliga?
 • Kan man vara allergisk mot vaccinet?

Påverka och delta i din vård

I de flesta texter på 1177.se ska det finnas information om bestämmelserna i patientlagen. Här kan det passa att lägga den informationen. Läs mer här

Till toppen av sidan