Textstrukturer i artiklar

Undersökning

Den här typen av text beskriver vad just denna undersökning innebär, inte vad en sjukdom innebär.

Utgå från mallen nedan. Lägg till fler kapitel om informationen kräver det, eller ändra ordningen om det behövs. Ta bort kapitel som inte är relevanta. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Tänk på att läsaren behöver förstå vilken ålder som avses i texten. Om texten enbart handlar om vuxna behöver det framgå. Handlar den om alla åldrar behöver du i hela texten ge svar på frågor om hur det är för vuxna, barn och specifika åldrar.

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Brygga

Här skriver du till vem texten riktar sig. Om texten bara riktar sig till vuxna länka till information som riktar sig till barn, om det finns.

Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

Bryggan kan innehålla exempelvis detta:

 • Skriv väldigt kort vad som undersöks om det inte nämns i ingressen.
 • Skriv om undersökningen kan vara del i en utredning eller screening.

Förberedelser

 • Genomgår jag undersökningen på en vårdcentral eller på sjukhus? Kan jag eller någon annan göra den själv hemma?
 • Behöver jag förbereda mig hemma? Vad händer innan jag kommer till sjukhuset/där undersökningen ska ske? Kan jag äta och dricka innan? Ska jag tvätta mig? Kan jag ta min vanliga medicin? Kan jag eller mitt barn använda Emla i förebyggande syfte?
 • Är det bra om jag tar med mig en närstående?
 • Är det något annat jag behöver tänka på innan?

Så går det till

 • Beskriv hur undersökningen går till.
 • Finns frågor jag kommer att få besvara, som en del i undersökningen? Till exempel vid gynekologisk cellprovtagning.
 • Ligger jag? Sitter jag? Är jag sövd? Får jag smärtlindring? Hur lång tid tar det?
 • Om utrustning används, beskriv väldigt kort hur den fungerar.
 • Hur känns det? Gör det ont? Kan jag eller vårdpersonalen göra något åt det?
 • Om jag tycker det är obehagligt, kan jag bli sövd eller få lugnande läkemedel? Länka till texter.
 • Kan jag gå hem direkt efteråt eller behöver jag stanna kvar på sjukhuset?
 • Skiljer sig undersökningen åt för barn? Kan den vuxna vara med barnet?

Så mår du efteråt

Här beskriver du hur man brukar må den närmaste tiden efteråt.

 • Mår jag illa? Blöder det? Gör det ont? Kan det hända att jag mår psykiskt dåligt efteråt? Påverkas jag på annat sätt?
 • Finns det möjlighet att få samtalsstöd?
 • Om jag får läkemedel, kan de ge biverkningar? Länka om text finns.
 • Hur kan biverkningar av behandlingen lindras?

När får jag svar?

 • När och hur får jag svar på undersökningen?
 • Beskriv om detta är ett prov som sparas enligt biobankslagen och vad man kan göra om man inte vill att provet sparas.

Varför görs undersökningen?

 • Vad är syftet med undersökningen?
 • Vad kan den upptäcka?
 • Är det screening eller för att ställa diagnos?
 • Länka till texter om det finns.

Komplikationer och följdsjukdomar

Här beskriver du komplikationer och följdsjukdomar som är kopplade till undersökningen. Länka om det är möjligt. Ibland passar det också bra att beskriva oväntade eller ovanliga biverkningar.

 • När ska jag söka vård om jag får besvär? Skriv kortfattat och länka om det finns en text om komplikationen.
 • Om det finns myter med undersökningen kan det vara bra att nämna dem. Exempelvis undersökningen KUB, kombinerat ultraljud och blodprov.

När är undersökningen olämplig?

 • Kan jag genomgå undersökningen om jag är gravid? Om jag har mens? Om jag har en viss sjukdom? Om jag tar vissa läkemedel?

Påverka och delta i din vård

I de flesta texter på 1177.se ska det finnas information om bestämmelserna i patientlagen. Här kan det passa att lägga den informationen. Läs mer här

Till toppen av sidan