Textstrukturer i artiklar

Symtom 2

Här är en variant som du kan använda dig av om ämnet är spretigt eller om det är många olika delar som ska in. Det kan till exempel handla om en samlingstext om ett ämne, som röda ögon eller symtomguide – kroppen efter förlossning.

Använd kapitelrubrikerna så långt det går. Bygg ut rubrikerna om det blir tydligare. Lägg till fler kapitel om det behövs. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Viktigt! Om du länkar till sjukdomstexter från kapitlet Diagnos Aa, skriv in att det finns beroenden i planeringsfliken i Epi på de texter du har länkat till. Så att all info på sajten om sjukdomen är samstämmig.

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Brygga

Här skriver du vem den här texten riktar sig till. Om texten bara riktar sig till vuxna, länka till information som riktar sig till barn, om det finns.

Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

 

Olika typer av XX

Här beskriver du innehållet i hela texten. Använd gärna en punktlista över de olika kapitel som är med i texten. Exempel: I den här texten kan du läsa om följande besvär:

  • Diagnos Aa
  • Diagnos Bb
  • Diagnos Cc

Du kan också behöva skriva lite mer om symtomet i löptext.

  • Du kan berätta om symtomet kan variera på andra sätt. Exempelvis Hostan kan till exempel vara torr eller mer slemmig. Du kan också hosta mer vid vissa tillfällen, som på morgonen eller på natten. 
  • Du kan också skriva om symtomet kan förekomma i kombination med andra symtom. Exempelvis Du kan ha andra symtom samtidigt som du har röda ögon. Det kan till exempel vara att det gör ont i ögat, att det kliar i ögat eller att ögat är svullet.

När och var ska jag söka vård?

Det här kapitlet kan flyttas upp eller ner beroende på vad som passar bäst. 

  • Ta hjälp av Söka vård-granskningsgruppen när du ska skriva det här kapitlet.

Läs mer i kapitlet När och var ska jag söka vård i artikeln Sjukdom. 

Diagnos Aa

Beskriv kort sjukdomen och länka vidare till en fördjupande text om det finns någon. Du behöver skriva lite mer utförligt här om det inte finns någon fördjupad information att länka till.

Du kan ta med kort info om behandling och vad kan jag göra själv under respektive diagnos i det här kapitlet. Länka vidare om till fördjupningstext om det finns någon

Diagnos Bb

Diagnos Cc

Påverka och delta i din vård

I de flesta texter på 1177.se ska det finnas information om bestämmelserna i patientlagen. Här kan det passa att lägga den informationen. Läs mer här. 

Till toppen av sidan