Textstrukturer i artiklar

Läkemedel vid/ mot XX

Den här mallen kan du utgå ifrån när du jobbar med texter om Läkemedel mot, eller vid, en viss sjukdom eller vissa besvär. Den handlar enbart om läkemedelsbehandling, inte om andra sätt att behandla sjukdomen.

Lägg till fler kapitel om informationen kräver det, eller ändra ordningen om det behövs. Ta bort kapitel som inte är relevanta. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Brygga

Länka gärna till sjukdomstexten. Här kan du också skriva vem texten riktar sig till. Om texten bara riktar sig till vuxna, länka till information som riktar sig till barn, om det finns.

Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

Läkemedel som används vid xx

Här listar du de olika läkemedelsgrupperna i en punktlista. Mer info om de olika grupperna kommer senare.

Så används läkemedel vid xx

 • Vad gäller om jag har lätta, måttliga eller svåra besvär?
 • Vilket läkemedel används oftast? Vilka läkemedel kan användas därefter?
 • Vad gäller om jag är känslig mot vissa ämnen?
 • Finns det något som har betydelse för valet av läkemedel, till exempel ålder, andra sjukdomar, om jag använder andra läkemedel, om jag är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller andra läkemedel, om jag har ett arbete då jag inte får vara dåsig eller brista i koncentration?
 • Vad händer om behandlingen inte fungerar?
 • Vad gäller för barn?

Läkemedelsgrupp Aa

Varje grupp av läkemedel beskrivs under en egen kapitelrubrik. 

 • Vem passar läkemedlet för? Vuxna, barn, för vissa åldrar, och så vidare.
 • Vilka verksamma ämnen ingår?
 • Viktigt att veta när jag använder läkemedlet.
 • Om jag är gravid eller ammar.
 • Vanliga biverkningar.
 • Vilka produktnamn som finns per verksamt ämne i form av en punktlista.

Läkemedelsgrupp Bb

Varje grupp av läkemedel beskrivs under en egen kapitelrubrik. 

 • Vem passar läkemedlet för? Vuxna, barn, för vissa åldrar, och så vidare.
 • Vilka verksamma ämnen ingår?
 • Viktigt att veta när jag använder läkemedlet.
 • Om jag är gravid eller ammar.
 • Vanliga biverkningar.
 • Vilka produktnamn som finns per verksamt ämne i form av en punktlista.

Läkemedelsgrupp Cc

Varje grupp av läkemedel beskrivs under en egen kapitelrubrik. 

 • Vem passar läkemedlet för? Vuxna, barn, för vissa åldrar, och så vidare.
 • Vilka verksamma ämnen ingår?
 • Viktigt att veta när jag använder läkemedlet.
 • Om jag är gravid eller ammar.
 • Vanliga biverkningar.
 • Vilka produktnamn som finns per verksamt ämne i form av en punktlista.

Läs mer om ditt läkemedel

Länk till fass.se söksida för allmänheten. Använd standardtext.

Till toppen av sidan